Hôm nay ngày 21/10/2019, 7:52:50 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Số 27PGDĐT-NV
-
+

Về việc tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2015-2016(01/04/2016 23:04:40 GMT+7)

     Về việc tổ chức các kỳ thi, hội thi  

            năm học 2015-2016

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trực thuộc.

 

Căn cứ công văn số 937/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ qui định khung các kỳ thi, hội thi cấp thị xã, tỉnh năm học 2015-2016 như sau:

 

I. CÁC HỘI THI, KỲ THI BẮT BUỘC CÁC TRƯỜNG THAM GIA:

          1. Kỳ thi chọn học sinh giỏi 9 môn.

1.1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

          - Học sinh đang học lớp 9 phổ thông, xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết quả liền kề (nếu thi trong học kỳ 1 thì lấy kết quả cuối năm học trước, thi ở HK2 thì lấy kết quả học kỳ 1).

          - Được chọn qua kỳ thi học sinh giỏi cấp trường (nếu thi cấp thị xã), được chọn qua kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã (nếu dự thi cấp tỉnh).

          - Mỗi học sinh chỉ được được tham gia thi một môn.

          1.2. Nội dung thi và các môn thi:

          - Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

          - Các môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học.

          - Hình thức thi: Tự luận đối với các môn, riêng môn Tiếng Anh thi nghe-hiểu, đọc - hiểu, diễn đạt viết; môn Tin học theo hình thức thi lập trình trên máy vi tính.

          - Thời gian thi: 150 phút/môn.

          1.3. Số lượng dự thi:

          - Cấp tỉnh mỗi môn tối đa 6 học sinh/huyện, thị.

          - Cấp thị xã tối đa 12 học sinh/môn/trường.

          1.4. Thời gian tổ chức thi:

          - Cấp thị xã: ngày 03/12/2015 (thứ năm); địa điểm: Trường THCS Thuận An. Các trường tổ chức ôn tập để kỳ thi đạt hiệu quả tốt nhất (kiểm tra chặt chẽ tiến độ ôn tập, tổ chức kiểm tra chất lượng trước khi gửi dự thi cấp thị xã, tỉnh).

          - Cấp tỉnh: ngày 26/02/2016.

          1.5. Hồ sơ dự thi (nộp cho đ/c Trần Thị Bé Ba):

          * Cấp thị xã:

          - Giấy xác nhận xếp loại hạnh kiểm và học lực của từng học sinh từ khá trở lên theo kết quả liền kề (nếu thi trong học kỳ 1 thì lấy kết quả cuối năm học trước, thi ở HK2 thì lấy kết quả học kỳ 1), có ghi điểm trung bình các môn; xếp loại học lực, hạnh kiểm, hiệu trưởng ký tên, đóng dấu, sắp xếp theo môn.

          - Bản phô tô khai sinh phải rõ ràng.

          - Danh sách học sinh lập theo từng môn thi: in 01 bản và nộp kèm theo đĩa CD một bản, dữ liệu chạy trên Excell, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman.

          - Thời gian nộp hồ sơ về PGD&ĐT của kỳ thi cấp thị xã hạn chót: 23/11/2015 (thứ hai).

          - Thẻ dự thi do nhà trường cấp, thí sinh xuất trình thẻ dự thi khi vào phòng thi.

          2. Kỳ thi chọn học sinh giỏi thực hành Lý, Hóa, Sinh:

          2.1. Đối tượng, điều kiện dự thi:

- Học sinh đang học lớp 9 phổ thông, xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết quả liền kề (nếu thi trong học kỳ 1 thì lấy kết quả cuối năm học trước, thi ở HK2 thì lấy kết quả học kỳ 1).

- Được chọn qua kỳ thi học sinh giỏi cấp trường (nếu thi cấp thị xã), được chọn qua kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã (nếu dự thi cấp tỉnh).

          - Mỗi học sinh chỉ được tham gia thi một môn.

          2.2. Nội dung thi và các môn thi:

          - Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

          - Các môn thi: Vật lý, Hoá học, Sinh học.

          - Hình thức thi: Lý thuyết, thực hành.

          - Thời gian thi: 120 phút/môn.

          2.3. Số lượng dự thi:

          - Cấp tỉnh mỗi môn tối đa 09 học sinh.

          - Cấp thị xã tối đa 4 học sinh/môn.

          2.4. Thời gian tổ chức thi:

          - Cấp thị xã: ngày 21/01/2016 (thứ năm), tại Trường THCS Thuận An.

          - Cấp tỉnh: ngày 25/3/2016.

          2.5. Hồ sơ dự thi (nộp cho đ/c Trần Thị Bé Ba).

          * Cấp thị xã:

          - Giấy xác nhận xếp loại hạnh kiểm và học lực của từng học sinh từ khá trở lên theo kết quả liền kề (nếu thi trong học kỳ 1 thì lấy kết quả cuối năm học trước, thi ở HK2 thì lấy kết quả học kỳ 1), có ghi điểm trung bình các môn; xếp loại học lực, hạnh kiểm, hiệu trưởng ký tên, đóng dấu, sắp xếp theo môn.

          - Bản phô tô khai sinh phải rõ ràng.

          - Danh sách học sinh lập theo từng môn thi: in 01 bản và nộp kèm theo đĩa CD một bản, dữ liệu chạy trên Excell, cỡ chữ 12, font Times New Roman.

          - Nộp hồ sơ về PGD&ĐT kỳ thi cấp thị xã: 06/01/2016 (thứ tư).

          - Thẻ dự thi do nhà trường cấp, thí sinh xuất trình khi vào phòng thi.

3. Kỳ thi chọn học sinh giỏi “Giải Toán trên máy tính cầm tay”

          3.1. Đối tượng dự thi:

- Học sinh đang học lớp 9 phổ thông, xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết quả liền kề (nếu thi trong học kỳ 1 thì lấy kết quả cuối năm học trước, thi ở HK2 thì lấy kết quả học kỳ 1).

- Được chọn qua kỳ thi học sinh giỏi cấp trường (nếu thi cấp thị xã), được chọn qua kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã (nếu dự thi cấp tỉnh).

          3.2. Số lượng dự thi:

          - Cấp tỉnh: chờ kế hoạch SGD&ĐT.

          - Cấp thị xã: tối đa 10 học sinh/trường.

          3.3. Hồ sơ dự thi:

          - Hồ sơ dự thi như các môn trên (nộp hồ sơ cho đ/c Trần Thị Bé Ba).

          - Nộp hồ sơ về PGD&ĐT của kỳ thi cấp thị xã: 06/11/2015 (thứ sáu).

          3.4. Thời gian tổ chức thi:

          - Cấp thị xã: 7 giờ 00, ngày 12/11/2015 (thứ năm). Điểm thi: Hội trường PGD&ĐT.

          - Cấp tỉnh: dự kiến 16/01/2016 (thứ bảy), địa điểm: Trường PTDTNT Him Lam-Rạch Gòi.

 

          3.5. Nội dung thi:

          - Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

          - Thời gian thi: 150 phút/môn.

          - Thí sinh được mang theo 01 trong các loại máy tính: Casio FX 500MS, FX 570 MS, FX 500ES, FX 570ES, Vinacal VN 500MS, VN 570MS và các loại máy tính được SGD&ĐT cho phép bổ sung.

 

4. Kỳ thi giải Toán qua Internet TH, THCS:

  - Đối tượng: học sinh khối 6,7,8,9 (số lượng, điều kiện có thông báo sau).

- Đối tượng: học sinh khối 3, 4, 5 (số lượng, điều kiện có thông báo sau).

- Thi cấp thị xã dự kiến vào tháng: 11/3/2016.

  - Dự thi cấp tỉnh dự kiến tháng 23/3/2016, tại THCS Hoàng Diệu-Vị Thanh.

  - Dự thi cấp quốc gia dự kiến tháng 4/2016.

 

5. Kỳ thi Tiếng Anh qua Internet TH, THCS:

  - Đối tượng: học sinh khối 6,7,8,9 (số lượng, điều kiện có thông báo sau).

  - Đối tượng: học sinh khối 3, 4, 5 (số lượng, điều kiện có thông báo sau).

- Thi thị xã vào 02 ngày (16/01/2016).

  - Thi cấp tỉnh dự kiến vào tháng 3/2016.

  - Dự thi cấp quốc gia dự kiến tháng 4/2016.

 

  1. Hội thi “Tin học trẻ” TH, THCS:

  - Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau,

  - Thi thị xã dự kiến vào tháng 3/2016.

  - Dự thi cấp tỉnh dự kiến tháng 4/2016.

 

7. Hội thi “Văn hay, chữ tốt” THCS:

  - Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau,

- Thi cấp thị xã vào ngày 01/10/2015,

  - Dự thi cấp tỉnh ngày 26/11/2015.

  - Dự thi cấp khu vực ngày 28-29/11/2015 tại tỉnh Bến Tre.

 

8. Hội thi GV tự làm đồ dùng dạy học và dụng cụ học tập của học sinh:

  - Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể,

- Thi cấp thị xã vào ngày 28/01/2016, dời lại 23/02/2016

  - Dự thi cấp tỉnh dự kiến vào tháng 4/2016.

 

9. Hội thi “Tuyên truyền, giới thiệu sách TH, THCS:

- Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau,

- Thi cấp thị xã ngày 16/12/2015,

  - Dự thi cấp tỉnh dự kiến vào tháng 01/2016.

 

10. Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi THCS”:

- Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau,

- Thi cấp thị xã: không tổ chức,

  - Dự thi cấp khu vực: Chờ thông báo của SGD&ĐT.

 

11. Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học”:

- Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau,

- Thi cấp thị xã: Tổ chức vào cuối tháng 10/2015,

  - Dự thi cấp tỉnh: Chờ thông báo của SGD&ĐT.

 

12. Hội thi “Giáo viên dạy giỏi THCS”:

- Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau.

  - Thi cấp thị xã: 22/10/2015 (thứ năm).

- Các môn thi: Toán, Hóa, Văn, Sử, GDCD.

  - Dự thi cấp tỉnh các môn Toán, Hóa, Văn, Sử, GDCD, ngày 03/02//2016.

 

13. Cuộc thi viết thư UPU - 45:

- Đối tượng: học sinh lớp 5 và THCS

- Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội – 112815, từ ngày 14/10/2015 đến 10/02/2016 (theo dấu bưu điện).

- Báo cáo số liệu về PGD&ĐT: 05/3/2016

 

14. Hội thi “Giáo viên TPT giỏi TH, THCS”:

- Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau (đối tường TPT tiểu học và THCS),

  - Thi cấp thị xã: Không tổ chức,

- Nội dung thi: Theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT, ngày 19/12/2012,

  - Dự thi cấp tỉnh: Chờ thông báo.

 

15. Hội thi ATGT và Viết chữ đẹp cấp tiểu học:

- Thi ATGT: 29/12/2015,

- Thi Viết chữ đẹp cấp thị xã: 10/12/2015,

  - Dự thi cấp tỉnh: 21-22/01/2016.

 

16. Hội thi riêng ngành học mầm non:

1. “Bé khéo tay, vui khỏe”.

  - Thi cấp thị xã: 07/01/2016.

- Thi cấp tỉnh: Chờ thông báo.

2. “Sáng tác trò chơi vận động, sáng tạo đồ dùng, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ”.

  - Thi cấp thị xã: tháng 11/2015.

- Thi cấp tỉnh: Chờ thông báo.

 

17. Hội thi Trái tim tri ân” học sinh THCS:

- Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau,

- Thi cấp thị xã: Tổ chức vào 15/3/2016, nộp sản phẩm 04/3/2016,

  - Dự thi cấp tỉnh: Chờ thông báo của SGD&ĐT.

 

18. Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” học sinh TH, THCS:

- Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau,

- Thi cấp thị xã: Chờ lịch của Tỉnh đoàn (phối hợp Tỉnh đoàn),

  - Dự thi cấp tỉnh: Chờ thông báo của Tỉnh đoàn.

 

19. Hội thi “Tiếng trống đội ta” học sinh TH, THCS:

- Đối tượng số lượng, điều kiện có thông báo cụ thể sau,

- Thi cấp thị xã: Chờ lịch của Tỉnh đoàn (phối hợp Tỉnh đoàn),

  - Dự thi cấp tỉnh: Chờ thông báo của Tỉnh đoàn.

 

II. CÁC CUỘC THI KHUYẾN KHÍCH:

1. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học.

2. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

Hai cuộc thi trên căn cứ Công văn số 885/SGDĐT-GDTrH, ngày 01/9/2015.

- Thời gian nộp hồ sơ về PGD&ĐT cuối tháng 12/2015.

- Chấm thi cấp thị xã: 05/01/2016.

- Thời gian nộp hồ sơ về SGD&ĐT 22/01/2016.

3. Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS:

Thực hiện Kế hoạch số 899/KH-SGDĐT, ngày 03/9/2015 về việc Triển khai hoạt động NCKH và tham gia cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016;

  - Nộp về PGD&ĐT thị xã vào ngày 27/10/2015.

  - Dự thi cấp tỉnh vào 12/12/2015.

4. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ III, năm 2016:

  - Nộp sản phẩm về PGD&ĐT thị xã vào 25/3/2016.

  - Dự thi cấp tỉnh vào ngày 15/4/2016.

5. Cuộc thi “Chinh phục vũ môn”:

Công văn số 8074/BGDĐT-CTHSSV ngày 16/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “Chinh phục vũ môn”. Công văn số 33/SGDĐT-CNTT ngày 09/01/2014.

- Cấp trường học : Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 04 năm 2016.

- Cấp Tỉnh           : Từ tháng 04 năm 2016 đến tháng 05 năm 2016.

- Cấp Toàn quốc : Từ tháng 06 năm 2016.

 

          Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ yêu cầu các trường chủ động, tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng để phong trào học sinh giỏi đạt kết quả tốt nhất./.

 

                                                                    

* Nơi nhận:

  - Các trường THCS trong huyện.                                      

  - Các bộ phận PGD.

  - Lưu:Văn phòng

  D/Tam/chidaotruong 

                                                                                          

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter