Hôm nay ngày 24/02/2020, 1:06:19 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Phòng GDĐT TX Long Mỹ
-
+

Công văn số: 199/KH-PGDĐT - Kế hoạch họp lệ tháng 4-5/2016(07/04/2016 10:04:09 GMT+7)

   UBND LÂM THỜI THỊ XÃ LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 199/KH-PGDĐT

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


     Thị xã Long Mỹ, ngày 05 tháng 4 năm 2016

    

KẾ HOẠCH

Họp lệ tháng 4-5/2016

 

 

Phần 1

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 01-02-3/2016

 

I. Công tác xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành dự kiến kế hoạch đầu tư XD, NCSC các điểm trường thuộc xã nông thôn mới Long Trị A năm 2016 và dự kiến kế hoạch XD, NCSC các đơn vị trường thuộc các đơn vị xã nông thôn mới còn lại giai đoạn 2016 – 2020.   

          - Các công trình NCSC phòng học phục vụ năm học 2015-2016. Tính đến cuối tháng 3/2016 đã hoàn thành đến giai đoạn lập tờ trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, để ngành chức năng tham mưu cho UBND lâm thời thị xã phê duyệt (NCSC 05 điểm trường tiểu học: Bình Thạnh, Long Trị A1, Tân Phú 1, Tân Phú 2 và Trà Lồng).

          - Hai công trình được các ngành liên quan cấp tỉnh khảo sát và cho chủ trương NCSC gồm 02 Trường: TH Long Bình 2 (cũ) nay là TH Long Bình, điểm ấp Bình Trung – Bờ Xáng, NCSC 04 phòng và nhà vệ sinh; TH Long Phú 1, điểm ấp Long Bình 1, NCSC 08 phòng. Đã trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

          - Xây dựng mới 01 phòng tiền chế trường MG Long Bình, đã trình đến Phòng QLĐT thị xã để thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật từ ngày 12/01/2016 đến nay chưa có Quyết định phê duyệt BC KTKT. 

          - NCSC điểm chính Trường MG Tân Phú theo khảo sát của các ngành chức năng liên quan, đến nay đã trình đến Phòng QLĐT thị xã để xin thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

          - Hoàn thành việc dự kiến danh mục trường học cần được đầu tư NCSC phục vụ năm học 2016 – 2017; gồm các điểm trường: TH Tân Phú 1 (điểm chính), TH Trà Lồng – điểm khu vực Long An 1, MG Bình Thạnh - điểm khu vực Thạnh Hiếu và TH Tân Phú 3 - điểm ấp Long Hưng 1 (Ngã 5 trụ đá).

          - Ban quản lý DA- ĐTXD thị xã kết hợp với PGD, lãnh đạo địa phương và nhà trường đã tổ chức khảo sát xong mặt bằng xây dựng 03 phòng cho điểm trường ấp Tân Hưng 2 (Ba Tích) thuộc trường TH Tân Phú 1 (Vốn viện trợ tổ chức Saigon Children's Charity CIO = 60% và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước 40%).  

 

II. Công tác thiết bị - thư viện:

- Tham gia Hội thi “Cán bộ, giáo viên thư viện và tuyên truyền giới thiệu sách giỏi” năm học 2015-2016 cấp tỉnh (29/3/2016): dự thi 12 (06GV, 06 HS), kết quả: 01 giải Nhất (HS TH Thuận An), 01 Nhì (HS THCS Long Trị A), 01 Ba (GV THCS Long Phú), 02 CN (GV THCS Trà Lồng, GV TH Lê Văn Tám); giải Ba toàn đoàn.

- Kiểm tra thư viện 15 đơn vị, kết quả cụ thể như sau:

+ THCS: 03 trường, Trà Lồng, Tân Phú chưa đạt yêu cầu; Long Phú đạt 80,25/100 điểm nhưng không đạt chuẩn vì tiêu chuẩn 04 chưa đạt theo quy định;

+ TH: 11 trường, Long Trị 2, Trà Lồng, Long Trị A1, Long Trị A, Tân Phú 3, Long Phú 1, Bình Thạnh, Tân Phú 1 chưa đạt yêu cầu; Long Trị 1 đạt 80/100 nhưng không đạt tiêu chuẩn 2 và 4, Long Phú 2 đạt 80/100 điểm đề nghị tái công nhận đạt chuẩn, Tân Phú 2 đạt 99/100 điểm đề nghị tái công nhận xuất sắc.)

 

III. Công tác tổ chức:

- Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại CBQL các trường trực thuộc.

 - Báo cáo sơ kết công tác Tổ chức về Sở GD&ĐT, giao quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2015.

 - Lập Tờ trình về UBND lâm thời thị xã ra quyết định bổ nhiệm lại CBQL các trường trực thuộc; khắc dấu tất cả các trường do chia tách địa giới hành chính.

 

IV. Công tác kế toán:

Cấp lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, tháng 1,2,3/2016; trợ cấp tết Bính Thân 2016, lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP; Cấp hoạt động tháng 3/2016 (có nợ đọng năm 2015), tiền khen thưởng NH 2014-2015.

         

V. Ngành học Mầm non:

* Phòng:

          - Ban chất lượng cấp học MN tỉnh dự chuyên đề “Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai” tại huyện Phụng Hiệp; đón đoàn Ban chất lượng cấp học mầm non tỉnh tham quan mô hình “Khu vườn cổ tích” của trường MN Hoa Mai thị xã Long Mỹ; Ban chất lượng cấp học MN tỉnh tham quan mô hình Thư viện xanh - bé hoạt động với sách” huyện Châu Thành. 

          - Tổ chức Hội thi “Bé khéo tay, vui khỏe cấp học mầm non” cấp thị xã. Đạt giải Nhất: MN Hoa Mai, Nhì MG Họa Mi, Ba: MG Long Phú, Ba: MG Long Trị A. 31 giải cá nhân: 03 giải nhất, 06 giải nhì, 08 giải ba, 14 giải khuyến khích.

          - Sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường MG Long Phú về chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường MN”.

- Tham gia Hội thi “Bé khéo tay, vui khỏe cấp học mầm non” cấp tỉnh, kết quả đạt giải ba toàn đoàn, cá nhân: 01 giải nhì, 01 giải ba (MN Hoa Mai).

          - Sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường MG Họa Mi chuyên đề "Giáo dục phát triển thẩm mỹ - Bé hoạt động với sách".

* Số liệu tính đến thời điểm 31/3/2016:

          Tỷ lệ huy động so với trẻ trong địa bàn:

          Nguồn thống kê từ các đơn vị trường mầm non, mẫu giáo thống kê phúc tra phổ cập năm 2015. Trẻ từ 0-2 tuổi: 1.632; Trẻ từ 3-5 tuổi: 2.782; Trẻ 5 tuổi: 893

- Nhà trẻ:

                   + Số nhóm: 29 nhóm (CL: 21 nhóm, NCL: 8 nhóm).

+ Số trẻ: 398 nữ 175 (CL: 270/124 nữ, NCL: 128/51 nữ).

+ Đạt tỷ lệ 398/1.632 =24.39%,

- Mẫu giáo:

          Trẻ từ 3-5 tuổi.

                    + Số lớp: 75 lớp (CL: 69 lớp, NCL: 6 lớp).

+ Số trẻ: 2.395 nữ 1.186 (CL: 2147/1080 nữ, NCL: 248/106 nữ).

+ Đạt tỷ lệ 2.395/2.782 = 86,09%,

Riêng trẻ 5 tuổi huy động thực tế

+ Số lớp: 32 lớp (CL: 32 lớp)

+ Số trẻ: 1002 nữ 501 (CL: 942/474 nữ, NCL: 60/27 nữ)

+ Trẻ 5 tuổi: 1002/ 893   Tỷ lệ: 112,21 %

          - Trong đó trẻ 5 tuổi trong địa bàn ra lớp: 881/893   Tỷ lệ 98,66%

+ 1002- 143 trẻ  nơi khác đến học: 859

+ 859 + 22 trẻ của thị xã đi học nơi khác: 881

          Tỷ lệ huy động so với chỉ tiêu trẻ được UBND lâm thời TX Long Mỹ giao: Trẻ từ 0-2 tuổi: 395; Trẻ từ 3-5 tuổi: 2.320.

- Nhà trẻ: Đạt tỷ lệ: 398/395 = 100,76%

- Mẫu giáo: Đạt tỷ lệ: 2.395/2.320 = 103,23%

* Trường:

          - Ban chất lượng cấp học mầm non tỉnh dự chuyên đề “Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai” huyện Phụng Hiệp.

- Đón đoàn Ban chất lượng cấp học mầm non tỉnh tham quan mô hình “Khu vườn cổ tích” của trường MN Hoa Mai thị xã Long Mỹ. Ban chất lượng cấp học mầm non tỉnh Hậu Giang tham quan mô hình Thư viện xanh - bé hoạt động với sách” huyện Châu Thành. 

          - Tham gia Hội thi “Bé khéo tay, vui khỏe cấp học mầm non” cấp thị xã

          - Dự sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường MG Long Phú về chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non”.

- Tham gia Hội thi “Bé khéo tay, vui khỏe cấp học mầm non” cấp tỉnh.

          - Dự sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường Mẫu giáo Họa Mi chuyên đề "Giáo dục phát triển thẩm mỹ - Bé hoạt động với sách".

 

VI. Cấp Tiểu học:

* Phòng:

- Số liệu học sinh thời điểm cuối tháng 3/2016 (31/3/2016): Tổng số 15 trường, 244 lớp, 6.386 hs, 3.079nữ; trong đó: K1: 55 lớp, 1.343 hs; K2: 49 lớp, 1.235 hs; K3: 49 lớp, 1.294 hs; K4: 49 lớp, 1.310 hs; K5: 42 lớp, 1.204 hs, 40 hs dân tộc Khmer. 192 lớp 02 buổi/ngày với 5.221 hs. 119 lớp Tiếng Anh với 3.354hs. 58 lớp Tin học với 1.753hs.

- Hoàn thành đánh giá ngoài TH Long Phú 2, TH Lê Văn Tám (30/12/2015).

- Thi “Tiếng Anh qua internet” cấp thị xã (16/01/2016), có 70 hs dự thi. Kết quả: TH Lê Văn Tám (02 nhất, 04 Nhì, 07 Ba, 12 KK); TT Thuận An (01 Nhất, 02 Nhì,02 Ba, 06 KK).

- Thi “Tiếng Anh qua internet” cấp tỉnh (27/02/2016), có 15 hs dự thi, đạt 02 giải TH Lê Văn Tám (02KK). 01 học sinh dự thi cấp quốc gia.

- Thi “Toán qua internet” cấp thị xã (11/3/2016) đạt 36 giải: TH Lê Văn Tám (03 nhất, 02 Nhì, 02 Ba, 12 KK); TT Thuận An (03 Ba, 10 KK); TH Bình Thạnh (01Ba, 01KK); TH Long Phú 1 (01Nhì, 01KK); TH Long Trị 2 (03 KK).

- Thi “Toán qua internet” cấp tỉnh (23/3/2016) đạt 06 giải: 01 Nhì (Thuận An), 02 Ba (Lê Văn Tám), 03KK (Lê Văn Tám, Bình Thạnh, Thuận An). 05 hs đội tuyển quốc gia.

- Thi “Tin học trẻ” cấp thị xã (25/3/2016). Kết quả: Lê Văn Tám (01 Nhất, 01 Nhì, 03 Ba, 01KK); Thuận An (01 Nhì, 02 Ba, 03 KK) ; Long Phú 2 (01Ba).

- Thi “Tự làm thiết bị dạy học của giáo viên” cấp thị xã (23/02/2016), đạt 36 giải: 02 Nhất (Long Phú 1, Long Trị A1), 05 Nhì (Long Trị 1, Long Trị A1, Tân Phú 2-02, Trà Lồng), 09 giải Ba (Lê Văn Tám, Vĩnh Tường-02, Bình Thạnh, Thuận An, Long Phú 1, Long Phú 2, Long Trị 2, Trà Lồng), 20 KK (Lê Văn Tám-02, Vĩnh Tường, Bình Thạnh-02, Long Bình, Thuận An, Long Phú 1, Long Phú 2-02, Long Trị 1, Long Trị 2-02, Long Trị A, Long Trị A1-02, Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Phú 3-02).

- Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp tỉnh, có 12hs dự thi. Kết quả: Lê Văn Tám (02 Nhất,  01 Ba, 05 KK); Thuận An (01 Ba); Long Trị 2 (01 Ba); Long Phú 2 (01 KK) Trà Lồng (01 KK).

- Hội thi “Tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn” cấp tỉnh 15/3/2016. Kết quả  (giải Ba toàn đoàn, Ba tiểu phẩm, Ba vẽ tranh, Ba kiến thức);

- Hoàn thành 03 chuyên đề: TV1-CGD (09/3/2016, tại trường TH Tân Phú 3; Mĩ thuật (06/3/2016, tại trường TH Lê Văn Tám); PP bàn tay nặn bột (30/3/2016, tại TH Long Phú 2).

- Kiểm tra chuyên đề chuyên môn 02 trường: TH Thuận An, TH Bình Thạnh.

- Cuộc thi viết thư UPU-45: có 07/15 đơn vị tham gia với 527 thư (Long Trị A: 125, Long Phú 2: 75, Lê Văn Tám: 45, Long Trị 2: 100, Long Bình: 123, Tân Phú 1: 14, Tân Phú 3: 45).

- Họp PHHS giữa năm học: 15/15 trường, tỉ lệ PHHS dự họp 94,76%. Trường có PHHS dự họp tỉ lệ cao nhất: Long Trị A1 (96,74%); trường có PHHS dự họp tỉ lệ thấp nhất: 92,3%.

* Trường:

- Tổ chức tốt kiểm tra cuối kì 1 theo qui định của PGD&ĐT; hoàn thành chương trình giảng dạy đúng theo kế hoạch; báo cáo, thống kê cuối kì 1 kịp thời về PGD&ĐT; quản lí tốt công tác dạy và học đúng theo chương trình và kế hoạch điều chỉnh của Bộ GD&ĐT .

- Hoàn thành kiểm tra cuối kì 1 đúng theo kế hoạch; BGD&ĐT khảo sát chất lượng hs (VNEN) tại trường TH Long Trị 1.

 

VII. Cấp Trung học cơ sở:

- Số liệu tháng 3/2016: 07 trường, 127 lớp, 4.444hs, 2.217 nữ, dân tộc thiểu số: 17. K6: 36 lớp, 1.259hs; K7: 34 lớp, 1.237hs; K8: 30 lớp, 1.019hs; K9: 27 lớp, 929hs).

- Hoàn thành đánh giá ngoài THCS Long Trị, THCS Trịnh Văn Thì mức độ 1.

- Thi “Học sinh giỏi thực hành Lý, Hóa, Sinh” cấp thị xã (21/01/2016) có 58 hs dự thi. Kết quả: đạt 27, 02 giải Nhất (Thuận An-02, Long Trị A), 04 Nhì (Thuận An-03, Trịnh Văn Thì), 07 giải Ba (Thuận An-02, Trịnh Văn Thì-02, Long Trị A-02, Trà Lồng), 13KK (Thuận An-05, Trịnh Văn Thì, Long Trị A, Long Trị, Trà Lồng-02, Long Phú-02, Tân Phú).

- Thi “Tự làm thiết bị dạy học, thiết bị học tập của giáo viên và học sinh” cấp thị xã (23/02/2016), có 15 hs dự thi. Kết quả đạt 39 giải: 04 Nhất (Trịnh Văn Thì, Long Trị-02, Trà Lồng), 06 Nhì (Thuận An, Long Trị A, Long Tri, Trà Lồng, Tân Phú, Long Phú), 11 giải Ba (Thuận An, Trịnh Văn Thì-02, Long Trị A-03, Long Trị-02, Trà Lồng, Long Phú, Tân Phú), 18 KK (Thuận An-04, Trịnh Văn Thì-04, Long Trị-02,Trà Lồng-05, Long Phú-03).

- Thi “Học sinh giỏi 9 môn” cấp tỉnh (26/02/2016) có 52 học sinh dự thi. Kết quả: đạt 23, 02 giải Nhất (Thuận An, Long Phú), 07 Nhì (Thuận An-03, Trịnh Văn Thì-03, Long Tri), 05 giải Ba (Thuận An), 09KK (Thuận An-04, Trịnh Văn Thì, Long Trị A-02, Long Trị, Trà Lồng).

- Thi “Tiếng Anh qua internet” cấp thị xã (16/01/2016), có 130 hs dự thi. Kết quả: đạt 52 giải trong đó: 04 Nhất (Thuận An), 08 Nhì (Thuận An), 16 Ba (Thuận An-12, Long Trị-02, Trà Lồng-02, Tân Phú), 24KK (Thuận An-05, Long Trị A-02, Long Trị, Trà Lồng-07, Long Phú-03, Tân Phú-06).

- Thi “Tiếng Anh qua internet” cấp tỉnh (27/02/2016), có 30 hs dự thi, đạt 02 giải THCS Thuận An (01 giải Ba, 01KK). 01 học sinh dự thi cấp quốc gia.

- Thi lý thuyết “Giáo viên THCS dạy giỏi“ cấp tỉnh (03/02/2016), có 10 GV dự thi. Kết quả đạt 09/10 (01 GV THCS Trịnh Văn Thì không đạt). Kết quả chung: đạt 09/10, 01 Nhất (Trịnh Văn Thì), 01 Nhì (Trịnh Văn Thì), 03 Ba (Long Trị, Trịnh Văn Thì, Tân Phú), 04 công nhận (Trịnh Văn Thì-02, Long Trị A, Trà Lồng).

- Thi “Học sinh giỏi thực hành Lý, Hóa, Sinh” cấp tỉnh (25/3/2016) có 27 học sinh dự thi. Kết quả: đạt 16, 01 giải Nhất (Long Trị A), 01 Nhì (Thuận An), 09 giải Ba (Thuận An-03, Trịnh Văn Thì, Long Trị A-02, Trà Lồng, Long Phú, Tân Phú), 05KK (Thuận An, Trịnh Văn Thì-02, Long Trị A, Trà Lồng).

- Thi “Toán qua internet” cấp thị xã (11/3/2016) có 95 học sinh dự thi đạt 48 giải: Long Trị  - 04 KK; Long Phú - 01 Nhất, 01 KK; Long Trị A - 01 Ba, 3 KK; Tân Phú - 2 KK; Thuận An - 01 Nhất, 05 Nhì, 04 Ba, 08 KK; Trà Lồng 03 Ba, 08 KK; Trịnh Văn Thì - 02 Ba, 5 KK).

- Thi “Toán qua internet” cấp tỉnh (23/3/2016) đạt 06 giải: 01 Nhì (Long Phú), 05KK (Thuận An-03, Trịnh Văn Thì, Trà Lồng). 01 hs dự thi cấp quốc gia.

- Cuộc thi “Trái tim tri ân” cấp thị xã có 7/7 đơn vị tham gia phần bài viết là 242 bài, đạt cấp thị xã 41 giải: 01 Nhất (Trịnh Văn Thì), 03 Nhì (Thuận An, Trà Lồng, Long Trị A), 07 Ba (Trịnh Văn Thì, Trà Lồng 02, Thuận An 04), 30 KK (Trịnh Văn Thì-07, Thuận An-09, Long Trị A-04, Long Phú-04, Tân Phú, Long Trị-04, Trà Lồng).

- Cuộc thi Vận dụng kiến liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh dự thi 09 sản phẩm (HS: 04, GV: 05), đạt  02 giải Ba (Trịnh Văn Thì, Tân Phú).

- Tổ chức tốt kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS (20/3/2016) có 782 học sinh dự thi, kết quả đạt 782, tỉ lệ 100%, Loại giỏi 661 HS, tỉ lệ 84,53%; loại khá: 118 HS, tỉ lệ 15,09%; loại TB: 03 tỉ lệ 0,38%.

- Hội thi “Tin học trẻ” cấp thị xã (25/3/2016) có 2 phần mềm dự thi (Thuận An, Tân Phú), đạt 01 Nhất (Tân Phú), phần kiến thức và thực hành tin học có 12 hs dự thi đạt 5 giải: 01 Nhất (Long Phú) , 01 Nhì (Long Trị A), 01 Ba (Trà Lồng), 02KK (Long Trị, Trịnh Văn Thì).

- Cuộc thi viết thư UPU-45: có 7/7 đơn vị tham gia tổng số 2.122 bài (Thuận An: 1.518, Long Phú: 68, Trà Lồng: 55, Long Trị A: 225, Trịnh Văn Thì:561, Tân Phú: 211, Long Trị 484.

- Các trường tổ chức tốt kiểm tra chất giữa kỳ 2. Riêng đối với khối 9 tỉ lệ học sinh đạt điểm khá, giỏi toàn thị xã là 33,7%, tỉ lệ học sinh yếu, kém 14,6%. Các trường kiểm tra lại chất lượng của từng đơn vị để có kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kém nâng chất lượng ở cuối học kỳ 2 đạt chỉ tiêu đề ra.

- Họp PHHS giữa năm học: 7/7 trường, tỉ lệ PHHS dự họp 89,4%. Trường có PHHS dự họp tỉ lệ cao nhất Long Trị (93,8%). Trường có PHHS dự họp tỉ lệ thấp nhất Trà Lồng (71,1%);

 

VIII. Công tác kiểm tra:

- Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong 03 tháng: Tiếp nhận 02 trường hợp đơn tố cáo có liên quan đến giáo viên, đã lập phiếu chuyển theo thẩm quyền cho Hiệu trưởng trường xác minh, giải quyết có báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời hạn.

- Phối hợp chuyên môn giám sát các Hội đồng thi do ngành tổ chức.

- Báo cáo Sơ kết công tác kiểm tra năm học 2015-2016 về Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp đoàn kiểm tra, phúc tra của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang đúng kế hoạch.

 

IX. Công tác phổ cập:

          1. Thống kê mở lớp:

          a. Sau XMC-GDTTSKBC:

XMC

Sau XMC&GDTTSKBC

Mức1

Mức 2

Mức 3

Cộng

Mức 4

Mức 5

Cộng

 

 

 

 

1(05HV)

2(10HV)

3(15HV)

          b. Phổ cập THCS:     

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Cộng

SL

HV

SL

HV

SL

HV

SL

HV

SL

HV

 

 

 

 

2

32

 

 

2

32

2. Các mặt công tác đã thực hiện:

- Giao chỉ tiêu mở lớp năm 2016 cho các xã, phường;

- Lập dự kiến mở các lớp: XMC-GDTTSKBC, PCTHCS, PCTHPT và các lớp bổ túc đăng ký về Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Hoàn thành công tác Đánh giá TTHTCĐ các xã, phường năm 2015;

- Dự Tổng kết Đề án PCGDMN cho trẻ năm tuổi (2010-2015) và công tác PCGD-XMC năm 2015 tỉnh Hậu Giang; mở 01 lớp 8 phổ cập THCS gồm 15 HV.

 

IX. Công tác Thi đua-Khen thưởng:

- Tổng hợp và đề nghị 05 cá nhân đủ điều kiện đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD năm 2016 theo Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của BGD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

- Lập đề nghị gửi về Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh về việc đổi tên trường trong các khối thi đua của ngành Giáo dục thị xã Long Mỹ.

- Nhận báo cáo xét thi đua học kỳ 1 các trường MN, MN, TH, THCS trực thuộc.

 

Phần 2

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 1-2-3/2016

          1. Ưu điểm.

          - Tổ chức tốt các kỳ thi, hội thi theo kế hoạch; chất lượng các hội thi-kỳ thi được nâng lên so với những năm học trước.

          - Hoàn thành việc đăng ký 05 trường công nhận lại đạt chuẩn QG.

- Có 04 trường được đánh giá ngoài đạt mức độ 1.

- Thực hiện kiểm tra chuyên đề đều đặn ở các cấp ngành học.

2. Hạn chế.

* Ngành:

          - Việc kiểm tra chuyên đề các trường còn chậm.

          - Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiến độ chậm do chưa có kinh phí để đầu tư.

          - Chất lượng các kỳ thi chưa đều.

* Trường:

          - Quyết toán lương tháng 3/2016 trễ quy định: THCS Long Trị A.

          - Chưa quyết toán lương tháng 3/2016: MG Họa Mi (quyết toán sai chưa nộp lại).

Phần 3

KẾ HOẠCH THÁNG 4-5/2016

 

I. Công tác xây dựng cơ bản:         

- Tiếp nhận Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình nêu ở phần trên (khi có Quyết định phê duyệt của UBND lâm thời thị xã), tiến hành lập biên bản thương thảo hợp đồng với các nhà thầu và dự thảo hợp đồng thi công  trình ngành chức năng tham mưu UBND lâm thời thị xã phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công NCSC các công trình, theo các danh sách dưới đây:

          1.- Danh sách 05 công trình đã NCSC xong trong hè 2015, phục vụ khai giảng năm học mới 2015 – 2016:

          + Công trình: NCSC Trường Tiểu học Bình Thạnh.

          + Công trình: NCSC Trường Tiểu học Long Trị A1.

          + Công trình: NCSC Trường Tiểu học Tân Phú 1.

          + Công trình: NCSC Trường Tiểu học Tân Phú 2.

          + Công trình: NCSC Trường Tiểu học Trà Lồng.

          2.- Danh sách 01 công trình XD mới xong phục vụ năm học 2015 – 2016: 

          + Công trình: 01 phòng tiền chế Trường Mẫu giáo Long Bình.

          3.- Danh sách 02 công trình NCSC từ nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh và kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2015 – 2016: (thực hiện trong hè năm 2016)

          + Công trình: Trường Tiểu học Long Bình 2.

          + Công trình: Trường Tiểu học Long Phú 1.

          4. Danh sách công trình NCSC theo đề nghị của các ngành chức năng: (thực hiện trong hè năm 2016): Nâng cấp sửa chữa Trường MG Tân Phú.

 

II. Công tác thiết bị-thư viện:

* Phòng:

- Lập Tờ trình đề nghị tỉnh công nhận các đơn vị đạt chuẩn trong năm học;

- Tiếp tục kiểm tra giúp đỡ các thư viện còn hạn chế để đơn vị được tái công nhận đạt chuẩn theo quy định.

          * Trường:

- Các trường TH, THCS thực hiện tốt khâu vệ sinh và bảo quản tốt các loại sách, thiết bị…Tổng hợp danh mục các loại sách hiện có trong thư viện trường học nộp về PGD&ĐT theo qui định.

- Thường xuyên và cập nhật các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT kiểm tra công tác CNTT, TBDH, phòng học bộ môn, Thư viện các trường năm học 2015 -2016.  

         

III. Công tác tổ chức:

          * Phòng:

- Triển khai quyết định bổ nhiệm lại CBQL các trường trực thuộc.

- Tham mưu lập kế hoạch luân chuyển, điều động, củng cố, đề bạt CBQL với các trường trực thuộc năm học 2016-2017.

- Lập Tờ trình gửi UBND lâm thời thị xã ra quyết định nghỉ hưu đối với CBQL, GV,NV đã đến tuổi nghỉ hưu.

- Nộp hồ sơ báo giảm về BHXH đối với những trường hợp nghỉ hưu đúng tuổi.

* Trường:

          - Nộp Dự kiến mạng lưới năm học 2016-2017, hình thức như năm học 2015-2016, nộp hạn chót ngày 20/4/2016 cho đ/c Dương (đ/c Đang đi học tại Sóc Trăng) trong đó có phần quy hoạch CBQL giai đoạn 2016-2020).

- Cập nhật đầy đủ thành phần hồ sơ công chức, viên chức.

 

IV. Công tác kế toán:

* Phòng:

          - Cấp lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên tháng 4,5/2016 (thanh toán qua thẻ ATM đối với các trường đã mở tài khoản giao dịch với ngân hàng).

- Cấp hoạt động tháng 4,5/2016; thanh toán tạm ứng hoạt động tháng 3,4,5/2016.

          * Trường:

- Nộp lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên tháng 4,5/2016 (Tổ chức duyệt biên chế). Nộp truy lãnh nâng lương (nếu có), tổng hợp công tác phí (nộp kế toán).

          - Quyết toán chứng từ gửi email kinh phí tạm ứng hoạt động, thanh toán tạm ứng hoạt động tháng 4,5/2016 kịp thời; tiếp tục ra lai học phí HK2 (2015-2016), đăng nộp vào kho bạc, dự trù kinh phí rút khi có nhu cầu (rút sau thời gian nhận lương).

          -  Kiểm tra biên lai thu học phí HK2 (2015-2016), dự kiến ngày 04/5/2016, địa điểm PGD&ĐT thị xã Long Mỹ (THCS: 8 giờ, MN, MG: 14 giờ).

          - Căn cứ công văn số 2417/TTg-KGVX ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kéo dài thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và GVMN; các trường MN, MG tiếp tục thu nhận và nộp hồ sơ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3-5 tuổi (HK2 NH 2015-2016) về PGD&ĐT lúc 8 giờ, ngày 19/4/2016, địa điểm: Hội trường PGD&ĐT. Đề nghị kế toán các trường mang đầy đủ hồ sơ và chỉ nộp 1 lần, PGD&ĐT sẽ không nhận bổ sung, nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, kế toán trường chịu trách nhiệm về hồ sơ đó.

 

V. Công tác chung của các ngành, cấp học:

- Các trường TH, THCS phát động hội thi “Sáng tạo xanh”, nhận hồ sơ đăng ký từ ngày thông báo đến 16/5/2016 (đã gửi thể lệ).Ngày 20/4/2016 (thứ sáu) khai mạc hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp thị xã (TH, THCS).

- Công văn 248/SGDĐT-PC&CTTT, 25/3/2016, thành lập tổ Tư vấn học đường (THCS);  công văn 275/SGDĐT-TCCB, 01/4/2016, giảm giờ GV kiêm nhiệm công tác PCGD và TVHĐ: tổ phó TVHĐ giảm 3 tiết/tuần, GVPC THCS thực dạy 6 tiết/tuần, GVPC TH thực dạy 08 tiết/tuần.

- Chuyên đề CNTT TH, THCS ngày 22/4/2016 (thông báo cụ thể sau).

- Thi Tin học trẻ cấp tỉnh đầu tháng 5/2016; thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thị xã hạn chót nộp hồ sơ sản phẩm dự thi ngày 15/4/2016, tổng kết hội thi cấp thị xã ngày 8 giờ 00, ngày 25/4/2016, nộp sản phẩm dự thi tỉnh 30/5/2016.

- PGD&ĐT sẽ kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia ở 05 trường (TH Long Phú 2, TH Lê Văn Tám, THCS Trịnh Văn Thì, THCS Long Trị A, THCS Thuận An) vào cuối tháng 4/2016. Rà soát các tiêu chí xây dựng mới 04 trường đạt chuẩn: MG Long Trị A, MG Trà Lồng, MG Họa Mi, THCS Long Phú.

- Trường MN, MG, TH, THCS lập kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp (sẽ gửi mẫu), có phê duyệt của UBND xã, phường; số liệu đầy đủ, hợp lý, nộp về PGD&ĐT (theo cấp học) hạn chót ngày 26/5/2016 (thứ năm). Tổ chức họp PHHS cuối năm học hạn chót ngày 22/5/2016, báo cáo về PGD&ĐT (theo cấp học) hạn chót ngày 27/5/2016 (thứ sáu)- mẫu trước đây.

- BGH trường chỉ đạo thực hiện tốt các loại hồ sơ trường, ký duyệt, lưu trữ đầy đủ và khoa học trước khi nghỉ hè (rà soát lại danh mục hồ sơ đánh giá ngoài để lưu đúng yêu cầu). Tổ chức xét HTCT TH và xét TN.THCS (có hướng dẫn).

          - Các trường MN, MG, TH, THCS tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Báo cáo kết quả BDTX đề nghị PGD&ĐT cấp giấy chứng nhận trước ngày 30/5/2016 (mẫu năm học trước-gửi qua email và bản cứng theo cấp học)

- Tổ chức đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo Chuẩn nghề nghiệp (công văn 384/SGDĐT-TCCB, ngày 25/4/2014 của Sở GD&ĐT Hậu Giang).

- Các trường hoàn thành hồ sơ tự đánh giá chất lượng GD năm học 2015-2016 theo qui định và nộp báo cáo về PGD&ĐT (theo cấp học) hạn chót 30/5/2016 (thứ hai); triển khai công tác hè cho HS và CBGV của trường (kế hoạch gửi sau); quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trong địa bàn; sắp xếp bàn ghế học sinh ngăn nắp, niêm phong phòng học, tài sản trước khi nghỉ hè.

- Dự kiến Lễ Tổng kết năm học 2015-2016: MN, TH, THCS vào ngày 25/5/2016 (thứ tư). PGD&ĐT sẽ cử cán bộ đến dự ở một số trường (nếu trường có thư mời). Lễ tổng kết có lồng ghép nội dung lễ ra trường cho học sinh cuối cấp, mời một số phụ huynh của MN-MG, khối 5, khối 9. Chương trình lễ tổng kết: Nghi thức, báo cáo tổng kết năm học, phát biểu của GV, phát biểu của học sinh khối ra trường, mời học sinh tặng hoa cho GVBM, GVCN, phát biểu của PHHS (mời PHHS tặng hoa cho BGH), phát biểu của chính quyền địa phương (nếu có), khen thưởng, kết thúc (nhắc học sinh nghỉ hè chấp hành tốt Luật giao thông, không tham gia tệ nạn xã hội và tập trung về trường xem thông báo cho năm học mới trước ngày 31/7/2016).

          - Việc xét thi đua cuối năm học ở trường phải được công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc, đúng nghị quyết Hội nghị CBCC đầu năm học. Giới thiệu cụ thể ưu điểm, hạn chế từng thành viên trước khi quyết định danh hiệu thi đua.

          - Các trường gửi lịch trực trường trong 02 tháng hè (6-7/2016) qua email về PGD&ĐT (đ/c Dương) hạn chót 30/5/2016. Mẫu: (giấy A4 ngang)

Tháng

Tuần

Người trực

Dự kiến

công việc

Số điện thoại

 

Ghi chú

6/2016

Tuần 1 (06-11/6/2016)

1…

Chức vụ:…

 

 

 

Tuần 2 (13-18/6/2016)

 

 

 

 

Tuần 3 (20-25/6/2016)

 

 

 

 

Tuần 4 (27-01/7/2016)

 

 

 

 

7/2016

…………………………

 

 

 

 

                     

VI. Ngành học Mầm non:

* Phòng:

- Ban chất lượng cấp học MN tỉnhdự chuyên đề “Giáo dục Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non tại Vị Thủy, dự chuyên đề “Giáo dục Phát triển thẩm mỹ tại Châu Thành A.

- Đón đoàn đánh giá ngoài của SGD&ĐT làm việc với trường MG Long Phú.

- Kiểm tra một số nhóm trẻ tư thục trong địa bàn 03 phường: Bình Thạnh, Thuận An, Trà Lồng. Kiểm tra công tác chuẩn bị đánh giá ngoài và công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của trường MG Long Trị A.

- Sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường MN Hoa Mai chuyên đề "Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

+ Thành phần: BGH các trường mầm non, mẫu giáo.

          + Thời gian: ngày 06/4/2016 (8g00-11g00 dự chuyên đề, 13g30-15g00 họp mạng lưới chuyên môn).

+ Địa điểm: Trường MN Hoa Mai.

- Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 về SGD&ĐT. Mở chuyên đề Chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN (báo cáo viên: Trương Kim Cúc, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Kim Duyên, Nguyễn Thị Thùy Mỵ, Phạm Thị Thúy Hằng).

+ Thành phần: BGH và tất cả GV, NV phụ trách y tế các trường MN, MG.

          + Thời gian: dự kiến ngày 21-22/4/2016.

+ Địa điểm: Hội trường PGD&ĐT (TH Thuận An).

- Thành lập đoàn kiểm tra các chuyên đề: GD phát triển vận động, GD bảo vệ môi trường, chăm sóc GD vệ sinh, mô hình vườn cây của Bé.... (các chuyên đề theo tiêu chí thi đua của khối).

* Trường:

- Ban chất lượng cấp học MN tỉnh dự chuyên đề “Giáo dục Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non tại huyện Vị Thủy, dự chuyên đề “Giáo dục Phát triển thẩm mỹtại huyện Châu Thành A.

- Trường MG Long Phú đón đoàn đánh giá ngoài của SGD&ĐT.

- Trường MN Hoa Mai, MG Họa Mi, MG Trà Lồng cùng PGD&ĐT kiểm tra một số nhóm trẻ tư thục trong địa bàn trường quản lý.

- Trường MG Long Trị A chuẩn bị hồ sơ tiếp đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đánh giá ngoài và công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Dự sinh hoạt cụm chuyên môn tại trường MN Hoa Mai chuyên đề "Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Dự chuyên đề Chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở Giáo dục mầm non.

- Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, hạn chót gửi báo cáo về PGD&ĐT (cô Trương Kim Cúc) ngày 15/4/2016, kiểm tra chéo số liệu giữa các nhóm đã được phân công (thực hiện biểu mẫu theo quy định và gửi qua email cho các đơn vị).

- Tiếp đoàn kiểm tra các chuyên đề theo tiêu chí thi đua của khối.

 

  1. Cấp Tiểu học:

          * Phòng:

- Hướng dẫn kiểm tra các môn học cuối năm học.

- Nắm tình hình kiểm tra cuối năm học các trường; tổng hợp thống kê cuối năm để báo cáo về SGD&ĐT. Tham gia thi GV sáng tạo “Đồ dùng dạy học tự làm”.

- Chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống”, “Đánh giá HS theo TT30/2014/BGDĐT” ngày 08-09/4/2016 (có kế hoạch).

- Khai mạc Hội thi GVCN giỏi” cấp thị xã vào lúc 7 giờ 30, ngày 15/4/2016 (thứ sáu); kể chuyện và trả lời ứng xử 19-20/4/2016.

* Trường:

- Kiểm tra định kì các môn học cuối năm từ ngày 02/5/2016 kết thúc trước ngày 13/5/2016 (lịch cụ thể gửi sau).

- Thành lập ban tổ chức kiểm tra cấp trường (có mời BGH và GV THCS thuộc cụm xã, phường) trong địa bàn tuyển sinh học sinh lớp 5 vào lớp 6, năm học 2016-2017 để cùng tham gia giám sát công tác coi, chấm kiểm tra cuối năm đối với học sinh lớp 5. Đảm bảo đúng theo tinh thần công văn chỉ đạo của SGD&ĐT và Thông tư 30/2014. Lưu ý tổ chức kiểm tra (coi, chấm) nghiêm túc, khách quan nhưng phải nhẹ nhàng khoa học không gây áp lực ảnh hưởng tâm lí học sinh tiểu học.

- Hoàn thành các loại báo cáo thống kê, nộp về PGD&ĐT đúng qui định.

- Có kế hoạch bồi dưỡng HS chưa hoàn thành môn học và tổ chức kiểm tra bổ sung theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT; hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách cuối năm học và duyệt học bạ trước khi nghỉ hè.

- Xét lên lớp hoàn thành chương trình TH đúng theo thời gian qui định.

- Chuẩn bị tốt tổng kết năm học, lồng ghép lễ ra trường cho HS lớp 5.

                    

VIII. Cấp Trung học cơ sở:

* Phòng:

Kiểm tra chuyên đề 02 trường THCS, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động chuyên môn cấp học.

* Trường:

- Thực hiện hoạt động chuyên môn, kiểm tra nội bộ trường theo qui định.

- Chủ đề hoạt động tháng 4/2016: “Hòa bình và hữu nghị” nhằm giáo dục cho HS về hòa bình, tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia; tạo điều kiện để các em được tham gia các hoạt động vì hòa bình và hữu nghị, ngày cao điểm là 30-4, ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ điểm hoạt động tháng 5/2016: “Bác Hồ kính yêu” nhằm giáo dục cho học sinh hiểu biết về công lao của Bác Hồ đối với dân tộc, ý thức với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày cao điểm là 19-5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Kiểm tra chọn nhóm HS giỏi cấp trường khối 7,8 lúc 14 giờ (tính giờ từ 14 giờ 30 phút), ngày 15/4/2016 (thứ sáu). Tổ chức cho 09 môn, riêng Tin học lớp 8, các trường chuẩn bị máy vi tính để thực hành. Báo cáo đóng tập có 3 loại, mẫu PGD&ĐT sẽ gửi cùng với bộ đề, trường nộp b/c về PGD&ĐT (đ/c Bé Ba) hạn chót 29/4/2016 (thứ sáu). Giấy kiểm tra trường đăng ký mua. Trước khi chấm thi phải cắt phách bài thi. Nhận đề bằng dữ liệu tại Tổ Nghiệp vụ - PGD&ĐT ngày 14/4/2016 (thứ năm).

- Các trường thực hiện tinh thần công văn 248/SGDĐT-PC&CTTT, ngày 25/3/2016 về kiện toàn tổ chức tư vấn học đường.

- BGH trường triển khai lại cho GV các văn bản chuyên môn nhất là thông tư xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh, để quán triệt lại trước khi tiến hành kiểm tra học kỳ 2 nhằm đảm bảo thực hiện đúng tinh thần văn bản. Việc GV dạy môn GDCD nhận xét hành vi học sinh, phải được GV ký xác nhận, lưu vào sổ chủ nhiệm của lớp đó và lưu lại trường; tổ chức kiểm tra học kỳ 2 theo hướng dẫn của PGD&ĐT (từ ngày 04/5 đến 07/5/2016). Báo cáo biểu mẫu tổng kết năm học phải chính xác, đủ và đúng mẫu, đúng thời gian qui định hạn chót ngày 13/5/2016 (gửi email và giấy để lưu cuối năm học).

- Các trường có giải pháp chỉ đạo phải đạt chất lượng cuối năm học như sau: xếp loại hạnh kiểm khá - tốt phải đạt 98% trở lên; xếp loại học lực loại khá - giỏi phải đạt từ 50% trở lên, loại yếu kém dưới 6%; hiệu quả đào tạo phải đạt từ 88% trở lên; tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 1,0% trường chuẩn QG và 1,5% trường chưa chuẩn.

- Kiểm tra, đôn đốc GV, HS chuẩn bị tốt các sản phẩm tham gia Hội thi “Tự làm thiết bị dạy học, thiết bị học tập của giáo viên và học sinh” cấp tỉnh (ngày thi thông báo sau).

- Xét tuyển 6: Nộp kế hoạch và danh sách ban tuyển sinh 6 ngày 26/5/2016 (có kế hoạch).

- Sau khi hoàn thành kiểm tra HK2, BGH chỉ đạo cho GV hoàn thành chương trình trước 21/5/2016; ngày 21/5/2016 GVCN tổ chức tổng kết lớp; GV bộ môn công khai kết quả điểm của từng học sinh thuộc môn mình dạy trước khi cộng điểm cuối kỳ. Công khai kết quả học sinh: lên lớp, lưu ban, thi lại, ngày trở lại trường năm học mới cho học sinh và PHHS biết trước khi kết thúc năm học.

- Kiểm tra chéo xét TN.THCS lúc 7 giờ 30, ngày 20/5/2016 (thứ sáu-có văn bản hướng dẫn sau). Xét TN.THCS tại trường vào ngày 24/5/2016 (thứ ba), nộp hồ sơ về PGD&ĐT ngày 30/5/2016 (thứ hai).

- Trường chỉ đạo thực hiện các loại sổ đúng qui định và kết thúc trước nghỉ hè: điểm lớp, học bạ, đăng bộ…Xét kết quả lên lớp, thi lại, lưu ban phải thành lập Hội đồng xét, có biên bản và danh sách cụ thể lưu tại trường.

          - Tổ chức cho học sinh thi lại từ ngày 26-28/5/2016. Trước khi cho học sinh thi lại, trường bố trí ôn tập cho học sinh ít nhất 03 ngày để các em có điều kiện dự thi lại đạt kết quả tốt nhất. Việc học sinh thi lại chỉ tổ chức 01 lần, phải thành lập hội đồng, có danh sách học sinh dự thi ký tên, có phân công giám thị. Đề thi lại, BGH phân công GV ra đề thống nhất trong khối, được duyệt và bảo mật trước khi thi. Bài thi cắt phách trước khi chấm, chấm xong lưu bài tại trường. Tổ chức coi, chấm thi nghiêm túc; giấy thi HS nộp tiền, trường mua hộ. Sau khi chấm và lên điểm, BGH tổ chức cuộc họp xét, có biên bản ghi rõ học sinh lưu ban, được lên lớp (sau thi lại) có chữ ký đầy đủ các thành viên. Cập nhật vào học bạ và các loại sổ kết quả học sinh thi lại, BGH ký duyệt dứt điểm trước khi nghỉ hè. Báo cáo kết quả thi lại: 06/6/2016(cho đ/c B.Ba).

Mẫu và kèm phô tô bảng ghi tên ghi điểm học sinh thi lại có chữ ký BGH.

KHỐI

SỐ HỌC SINH PHẢI THI LẠI

SỐ DỰ THI

GHI CHÚ

Tổng số

Lên lớp

Lưu ban

Tỉ lệ

 

 

 

 

 

 

(Giấy A4 đứng)

          - Các trường bố trí thời gian ôn tập hợp lý cho HS khối 9 dự thi tuyển 10.

          - Sau khi có kết quả TN.THCS, các trường tiến hành tính hiệu quả đào tạo khóa 2012-2016.

 

IX. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ các trường trực thuộc (4 trường).

- Giám sát các hội thi, kỳ thi của ngành cấp thị xã.

 

X. Công tác CMC-PCGD, TTHTCĐ:

1. Phòng:

- Tham gia dự thi “Báo cáo viên giỏi Trung tâm Học tập cộng đồng” lần III tỉnh Hậu Giang (ngày 07-08/4/2016, tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh);

- Tham mưu với Ban chỉ đạo thị xã chuẩn bị tổ chức Tổng kết Đề án PCGDMN cho trẻ năm tuổi (2010-2015) và công tác PCGD-XMC năm 2015 (dự kiến ngày 20/4/2016);

- Chuẩn bị thực hiện công tác tổng điều tra giáo dục độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi theo kế hoạch của BGD&ĐT và Ban Chỉ đạo tỉnh;

2. Trường:

* Mầm non:

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm học 2015-2016;

- Chuẩn bị phối hợp cấp phổ thông thực hiện công tác tổng điều tra giáo dục độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi theo kế hoạch.

* Phổ thông:

- Phối hợp cùng các cấp học thực hiện công tác tổng điều tra giáo dục độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi theo kế hoạch;

- Tiếp tục thực hiện mở các lớp: XMC-GDTTSKBC, PCTHCS, PCTHPT và các lớp bổ túc theo dự kiến; duy trì sĩ số học viên các lớp đã mở, Ban giám hiệu các trường thường xuyên kiểm tra việc giảng dạy của giáo viên đối với các lớp này.

          3. TTHTCĐ:

- Thí sinh tham gia Hội thi “Báo cáo viên giỏi Trung tâm Học tập cộng đồng” lần III tỉnh Hậu Giang (ngày 7-8/4/2016, tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh) chuẩn bị tốt bài dự thi của mình; các trung tâm cử đại diện lãnh đạo tham dự suốt quá trình hội thi theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Chỉ đạo các trường phối hợp thực hiện công tác tổng điều tra giáo dục độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi theo kế hoạch.

 

XI. Công tác Thi đua-Khen thưởng:

- Tập huấn công tác Thi đua-Khen thưởng năm học 2015-2016 cho các trường MN, MG, TH và THCS trực thuộc vào lúc 8 giờ, ngày 18/5/2016. Thành phần: Mỗi trường 03 người: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, nhân viên văn phòng (hoặc GV thực hiện hồ sơ thi đua khen thưởng của trường). Địa điểm Hội trường PGD&ĐT.

- Triển khai Quyết định số 338/QĐ-SGDĐT, ngày 23/3/2016 Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang.

- Thực hiện chấm thi đua cuối năm học 2015-2016. Các khối thi đua sẽ chấm thi đua cuối năm học vào cuối tháng 5/2016 (có kế hoạch riêng). Mỗi khối sẽ thành lập 01 tổ chấm thi đua dưới sự giám sát của tổ giám sát của PGD&ĐT. Các trường chuẩn bị bảng tự chấm theo tiêu chí của khối gửi về PGD&ĐT hạn chót ngày 20/5/2015 (đ/c Bé Ba nhận). Khi các tổ chấm thi đua chấm thi đua tại các đơn vị phải có hồ sơ minh chứng đầy đủ, rõ ràng và đúng quy định mỗi khối thi đua đề ra.

- Xét Thi đua-Khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc các khối thi đua ngành giáo dục thị xã Long Mỹ:

+ Tập thể: Thực hiện theo khối thi đua để xếp hạng dựa trên kết quả thực hiện tiêu chí đề ra, tính điểm từ cao đến thấp lấy theo chuẩn quy định của Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Hướng dẫn số 03/HDLT-SGDĐT-BTĐKTT, ngày 08/10/2015 hướng dẫn thực hiện khối thi đua năm học 2015-2016, Quyết định số: 04/QĐ-HĐTĐKT, ngày 07/10/2015 Quyết định về việc kiện toàn khối thi đua các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

+ Cá nhân: Mỗi đơn vị căn cứ vào tiêu chí thi đua được thống nhất trong hội nghị CNVC đầu năm học, thành lập Hội đồng xét thi đua, khen thưởng cho từng cá nhân trong đơn vị, có biên bản cụ thể, kết quả xét đề nghị khen thưởng trước khi gửi về cấp trên phải niêm yết công khai trong Hội đồng sư phạm ít nhất 1 tuần lễ. Hồ sơ đề nghị thực hiện đúng theo hướng dẫn (có văn bản riêng) hồ sơ thực hiện sai quy định Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành sẽ không nhận.

    

          Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ yêu cầu các bộ phận của PGD&ĐT và Hiệu trưởng các trường trực thuộc nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 4-5/2016./.                                                                               

    * Nơi nhận:                                                                                                             

  - Các trường trong TX.                                                    

  - Các bộ phận PGD.

  - Lưu:Văn phòng

  K.hoạch 4-5/2016/D/Tam.                                                          

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter