Hôm nay ngày 22/09/2019, 6:00:48 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Phòng GDĐT TX Long Mỹ
-
+

V/v tạm dừng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với GV làm công tác PC và chế độ dạy định mức CBQL trường.(01/04/2016 23:04:17 GMT+7)

V/v tạm dừng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với GV làm công tác PC và chế độ dạy định mức CBQL trường.                

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trực thuộc.

           

Căn cứ công văn số 97/SGDĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc tạm dừng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm công tác phổ cập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ công văn số 677/SGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang về việc phân công, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 1318/SGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang về việc triển khai hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông,

Hiện nay, Đề án phổ cập giáo dục bậc trung học tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2005 - 2015 đã kết thúc. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với GV chuyên trách công tác phổ cập ở trường TH, THCS:

- Chuyển giáo viên được phân công chuyên trách công tác phổ cập giáo dục sang thực hiện công tác giảng dạy và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục. Hiệu trưởng các trường điều tiết, phân công những giáo viên này thực hiện công tác giảng dạy phù hợp với tình hình biên chế của đơn vị. Trong quá trình thực hiện phân công chuyển đổi vị trí việc làm, có gặp khó khăn, vướng mắc, Hiệu trưởng trường phải xin ý kiến chỉ đạo của PGD&ĐT, để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc đó.

- Không thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục. Thời gian chuyển đổi vị trí việc làm và dừng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục được tính từ ngày 01 tháng 3 năm 2016.

2. Đối với CBQL:

- Cấp trưởng, cấp phó phải đảm bảo giảng dạy đủ số tiết định mức trong mỗi học kỳ. Cán bộ quản lý có thể đảm nhiệm dạy trọn vẹn theo chương trình môn học hoặc dạy thay giáo viên đi học, nghỉ ốm, thai sản sao cho đảm bảo tổng số tiết dạy/học kỳ của mỗi cán bộ quản lý đúng theo quy định.

- Nội dung giảng dạy đối với cán bộ quản lý, có thể:

+ Tham gia dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên (đối với chương trình giáo dục mầm non).

+ Tham gia dạy học môn đạo đức (đối với chương trình giáo dục tiểu học).

+ Tham gia dạy học trên lớp theo đúng chuyên môn được đào tạo (các môn học/chủ đề tự chọn).

+ Thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

- Thực hiện chế độ trực tiếp giảng dạy theo qui định; giảng dạy phải có hồ sơ, giáo án và chịu sự kiểm tra định kỳ của tổ chuyên môn quản lý. Riêng cấp tiểu học có lịch dạy cụ thể cố định ở lớp, môn cụ thể.

- Thực hiện dự giờ thăm lớp theo qui định chuyên môn đầu năm học (02 tiết/tháng với HT, 04 tiết/tháng với P.HT).

- Bố trí lịch dự giờ sinh hoạt tổ chuyên môn ở các tổ để thúc đẩy đổi mới nội dung sinh hoạt.

- Trường hợp không trực tiếp giảng dạy theo qui định sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên và ưu đãi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện theo tinh thần công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời được giải đáp, hướng dẫn./.

Nơi nhận:                                                              

- Như kính gửi;                                                                                  

- Ban LĐ (để chỉ đạo);

- Lưu: VT, TCCB                                                                    

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter