Hôm nay ngày 21/10/2019, 7:33:00 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Số: 248/SGDĐT-PC&CTTT
-
+

V/v Kiện toàn tổ chức Tổ Tư vấn học đường tại các trường THCS và THPT(07/04/2016 08:04:07 GMT+7)

    UBND TỈNH HẬU GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

Số:  248/SGDĐT-PC&CTTT                        Hậu Giang, ngày 25  tháng 3  năm 2016

V/v Kiện toàn tổ chức

Tổ Tư vấn học đường

tại các trường THCS và THPT.

 

    Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các trường THPT trong tỉnh.

 

 

Căn cứ công văn số 1058/SGDĐT-PC&CTHSSV ngày 09 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn thực hiện công tác HSSV, ngoại khóa và công tác Y tế trường học năm học 2015-2016,

Qua khảo sát tình hình thực tế tại các trường THCS và trường THPT trong tỉnh, việc bố trí sắp xếp tổ chức nhân sự thực hiện nhiệm vụ tư vấn học đường (TVHĐ) chưa được thống nhất về số lượng, về trình độ và chế độ chính sách cho đội ngũ này.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, tiến tới thực hiện có hiệu quả Đề án Giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thống nhất tổ chức Tổ tư vấn học đường trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cụ thể như sau:

- Mỗi trường thành lập 01 tổ Tư vấn học đường, hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, thành phần gồm:

+ 01 Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường làm Tổ trưởng. Yêu cầu là người có năng lực quản lý, có phẩm chất và tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo. Tổ trưởng điều hành chung và có tính quyết định trong việc khắc phục khó khăn nảy sinh, phát huy thuận lợi và huy động được nội lực, ngoại lực tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ TVHĐ.

  + 01 Giáo viên có kinh nghiệm, có uy tín, học sinh kính nể làm Tổ phó thường trực, có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn học đường trong nhà trường. Đây là bộ phận chủ chốt của Tổ TVHĐ, là người trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn đối với học sinh. Vì vậy đòi hỏi cán bộ TVHĐ cần phải có những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chuyên môn nhất định.

+ 01 Bí thư Đoàn trường hoặc Tổng phụ trách Đội làm thành viên. Yêu cầu là người thường xuyên tiếp xúc với học sinh trong trường, là người có sự hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý học sinh, nắm được tâm tư nguyện vọng của học sinh. Có nhiệm vụ quảng bá tới học sinh những hoạt động của Tổ TVHĐ, tổ chức hoạt động thu hút học sinh đến với Tổ TVHĐ.

+ Đội ngũ cộng tác viên tư vấn: tất cả các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong trường đều là cộng tác viên của Tổ TVHĐ, đội ngũ này giúp tổ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh, là lực lượng phát hiện sớm những thay đổi về tâm sinh lý của học sinh, làm cơ sở đề Tổ tư vấn có biện pháp can thiệp kịp thời. Đội ngũ cộng tác viên sẽ được lãnh đạo tổ phân công tư vấn khi cần thiết.

- Tổ tư vấn học đường cần được bố trí, sắp xếp nơi làm việc cụ thể theo hình thức lồng ghép với các phòng chức năng khác trong nhà trường. Hằng năm Tổ phó thường trực có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổ trưởng xây dựng Kế hoạch hoạt động của tổ trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện. Hoạt động của Tổ phải có sổ sách ghi chép đầy đủ các ca tư vấn, có hồ sơ lưu tổ chức các hoạt động tư vấn của Tổ.

- Định kỳ thực hiện báo cáo hoạt động của Tổ tư vấn học đường chung với báo cáo thực hiện công tác học sinh sinh viên học kỳ I và cả năm học gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

 

Trên đây là hướng dẫn kiện toàn tổ chức Tổ tư vấn học đường trong các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

   Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC

 - Như kính gửi;

 - Lưu VP/p4.                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                       Nguyễn Hoài Thúy Hằng

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter