Hôm nay ngày 23/07/2017, 1:49:57 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Danh sách lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các Hội, Đoàn thể

Văn phòng
-
+

  Họ và tên: LÂM THANH VŨ

  Giới tính: Nam

  Công việc phụ trách: Hành chính

  Điện thoại:

  Email: vult.phunghiep@haugiang.edu.vn

 

  Họ và tên: HỒNG

  Giới tính: Nữ

  Công việc phụ trách: Văn thư

  Điện thoại:

  Email: phunghiep@haugiang.edu.vn

  Họ và tên: BÙI VĂN HẢI

  Giới tính: Nam

  Công việc phụ trách: Thống kê tổng hợp

  Điện thoại:

  Email: haibv.phunghiep@haugiang.edu.vn

%MCEPASTEBIN%

 

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter