Hôm nay ngày 23/07/2017, 1:50:05 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Danh sách lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các Hội, Đoàn thể

Tổ chức
-
+

  - Họ và tên: PHẠM THÀNH TRUNG

  - Giới tính: Nam

  - Công việc phụ trách: Nghiệp vụ THCS; Công nghệ thông tin; Giáo dục thể chất và Phong trào HKPĐ; Công tác Đoàn Đội trường học.

  - Điện thoại: 0909138499

  - Email: trungpt.phunghiep@haugiang.edu.vn

 

- Họ và tên: NGŨ DIỄM THƯ

- Giới tính: Nữ

- Công việc phụ trách: Chuyên môn Nghiệp vụ Tiểu học.

- Điện thoại: 0939691929

- Email: thund.phunghiep@haugiang.edu.vn

 

- Họ và tên: HUỲNH THỊ TIẾN

- Giới tính: Nữ

- Công việc phụ trách: Chuyên môn Nghiệp vụ Mầm non

- Điện thoại: 0939232969

- Email: phuongptb.phunghiep@haugiang.edu.vn

 

- Họ và tên: PHẠM BẢY NHỎ

- Giới tính: Nam

- Công việc phụ trách: Phổ cập giáo dục; Thư viện - Thiết bị; Y tế trường học

- Điện thoại: 0909764020

- Email: nhopb.phunghiep@haugiang.edu.vn

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter