Hôm nay ngày 23/07/2017, 1:50:18 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Danh sách lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các Hội, Đoàn thể

Lãnh đạo Phòng Giáo dục
-
+

 

    Họ và tên: Trần Mê Ly

    Giới tính: Nam

    Chức vụ: Trưởng phòng

    Điện thoại: 0909556407

    Email: lytm.phunghiep@haugiang.edu.vn

 

     Họ và tên: NGUYỄN VĂN LIÊM

     Giới tính: Nam

     Chức vụ: Phó Trưởng phòng

     Công việc phụ trách: Mầm non, THCS

     Điện thoại: 0909965222

     Email: liemnv.phunghiep@haugiang.edu.vn

 

      Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân

      Giới tính: Nam

      Chức vụ: Phó Trưởng phòng

      Công việc phụ trách: Tiểu học, CNTT

      Điện thoại: 0909767829

      Email: lytm.phunghiep@haugiang.edu.vn

 

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter