Hôm nay ngày 23/07/2017, 1:54:03 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp

Hoạt động ngành
-
+

Phụng Hiệp: Hơn 300 học sinh dự thi Olympic Tiếng Anh (IOE) vòng huyện đạt kết quả cao(18/01/2016 08:01:12 GMT+7)
Ngày 16 và 17/01/2016, 305 học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 thuộc các trường có cấp THCS trên địa bàn huyện Phụng Hiệp được tuyển chọn qua vòng thi cấp trường tham gia vòng thi cấp huyện đạt kết quả cao.

Năm học 2015-2016 Phòng GD&ĐT đã mạnh dạn đổi mới trong việc tổ chức các vòng thi cấp trường, cấp huyện nhằm tuyển chọn đúng năng lực học sinh dự thi các cấp.

Đối với vòng thi cấp trường, Phòng GD&ĐT tổ chức giám sát chéo công tác coi thi đối với tất cả các trường trong huyện. Qua đó sẽ xét duyệt danh sách dự thi cấp huyện theo điểm số từ cao đến thấp, đồng thời cũng đanh giá và rút kinh nghiệm đối với các đơn vị trong công tác tổ chức thi vòng trường.

Thống kê kết quả từng khối thi như sau:

+ Khối 3: Điểm số cao nhất 1.960 (TH TT Kinh Cùng), có 41/44 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên. Điểm số thấp nhất 640 điểm.

+ Khối 4: Điểm số cao nhất 1.950 (TH TT Kinh Cùng), có 32/45 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên. Điểm số thấp nhất 430 điểm.

+ Khối 5: Điểm số cao nhất 1.970 (TH TT Kinh Cùng), có 23/38 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên. Điểm số thấp nhất 230 điểm.

+ Khối 6: Điểm số cao nhất 1.740 (THPT Cây Dương), có 17/40 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên. Điểm số thấp nhất 620 điểm.

+ Khối 7: Điểm số cao nhất 1.680 (THCS Kinh Cùng), có 33/44 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên. Điểm số thấp nhất 610 điểm.

+ Khối 8: Điểm số cao nhất 1.560 (THCS Phương Phú), có 20/45 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên. Điểm số thấp nhất 550 điểm.

+ Khối 9: Điểm số cao nhất 1.480 (THCS Phương Phú), có 17/41 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên. Điểm số thấp nhất 500 điểm.

Phòng GD&ĐT đã thành lập đội tuyển khối 5 và khối 9 dự thi cấp tỉnh với 40 học sinh (mỗi khối 20 học sinh).

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter