Hôm nay ngày 14/12/2019, 5:44:54 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND
-
+

Thông tin pháp luật số 4(01/03/2017 13:03:55 GMT+7)
Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 về một số khoản chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, có các mức chi và khoản chi các đơn vị có thể tham khảo và áp dụng như sau:
 
- Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù.
- Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt.
- Chi tổ chức cuộc thi, hội thi.
Về định mức chi, đề nghị xem trong phụ lục đính kèm.
 
Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2014 và thay thế Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND tỉnhngày 07 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Lịch công tác

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter