Hôm nay ngày 11/12/2019, 11:47:27 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

THPT Tân Phú
-
+

Tổ Văn - Anh Văn(12/07/2017 23:07:07 GMT+7)

SỞ GD&ĐT HẬU GIANG                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN PHÚ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỔ CHỨC TỔ VĂN-ANH VĂN

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN THỊ  MỸ CHI 1981 THẠC SỸ VĂN TỔ TRƯỞNG  
2 NGUYỄN THỊ HUYỀN THOẠI 1986 ĐHSP VĂN TỔ VIÊN  
3 ÂU YẾN PHI 1980 ĐHSP VĂN TỔ VIÊN  
4 LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG 1984 ĐHSP VĂN TỔ VIÊN  
5 NGUYỄN THỊ KIM MỸ 1983 ĐHSP A.VĂN TỔ PHÓ  
6 LÊ HÙNG ANH 1982 ĐHSP A.VĂN TỔ VIÊN  
7 TRƯƠNG PHẠM THÚY TRÚC 1988 ĐHSP A.VĂN TỔ VIÊN  

                                                                                                                                                               

Tin khác

Lịch công tác

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter