Hôm nay ngày 12/12/2019, 12:23:24 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

THPT Tân Phú
-
+

Tổ Toán(12/05/2017 10:05:20 GMT+7)

SỞ GD&ĐT HẬU GIANG                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN PHÚ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CƠ CẤU TỔ TOÁN

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 TIÊU THỊ TUYẾT TRINH 1985 THẠC SỸ  TOÁN TỔ TRƯỞNG  0948.805.985
2 KHA PHƯỚC HƯNG 1981 ĐHSP TOÁN TỔ VIÊN  
3 QUÁCH THANH THƯỞNG 1985 ĐHSP TOÁN TỔ VIÊN  
4 NGUYỄN HUỲNH BẢO THIỆN 1985 ĐHSP TOÁN TỔ VIÊN  

 

Tin khác

Lịch công tác

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter