Hôm nay ngày 12/12/2019, 5:43:15 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

THPT Tân Phú
-
+

Ban giám hiệu(23/05/2017 21:05:53 GMT+7)

SỞ GD&ĐT HẬU GIANG                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN PHÚ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  TỔ CHỨC BAN GIÁM HIỆU

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ LLCT
ĐIỆN THOẠI
1 VÕ VĂN SOL 1978 THẠC SỸ VẬT LÝ HIỆU TRƯỞNG CAO CẤP

0919.249.345

2 DƯƠNG CÔNG ĐỜI 1980 THẠC SỸ VĂN HỌC P.HIỆU TRƯỞNG  TRUNG CẤP
0983.913.345

 

Tin khác

Lịch công tác

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter