Hôm nay ngày 12/12/2019, 12:47:11 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

THPT Tân Phú
-
+

Đoàn thanh niên(07/01/2018 08:01:20 GMT+7)

SỞ GD&ĐT HẬU GIANG                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN PHÚ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ ĐIỆN THOẠI
1 ĐỖ THANH PHƯƠNG
1987 TDTT BT ĐẠI HỌC 01228.774.931
2 LÊ HOÀNG THÁI
1984 TDTT
P.BT ĐẠI HỌC 01239.012.004
3 LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG 1983 NGỮ VĂN TV ĐẠI HỌC 09785.56.497
4 TRƯƠNG VIỆT HỒ 1985 TDTT TV ĐẠI HỌC 0988.251.744

                                                                                                                                                               

Tin khác

Lịch công tác

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter