Hôm nay ngày 12/12/2019, 7:08:07 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

THPT Tân Phú
-
+

Nhân sự nhà trường(26/02/2019 19:02:21 GMT+7)

SỞ GD&ĐT HẬU GIANG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TÂN PHÚ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

NHÂN SỰ TRƯỜNG THPT TÂN PHÚ
 

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nguyên quán Điện thoại Email
01 Lê Hùng Anh 28/04/1982 Nam Cần Thơ 0917382158   anhlh.c3tanphu@haugiang.edu.vn
02 Lê Thị Bích 1/7/1969 Nữ Hậu Giang    
03 Nguyễn Thị Mỹ Chi 12/2/1980 Nữ Bến Tre 0939539984   chintm.c3tanphu@haugiang.edu.vn
04 Nguyễn Phú Cường 1/7/1984 Nam Hậu Giang 939667089 cuongnp.c3tanphu@haugiang.edu.vn
05 Lương Văn Đẩu 1/7/1980 Nam Hậu Giang 0786996686 daulv.c3tanphu@haugiang.edu.vn
06 Phan Thị Hoàng Diệu 1/7/1981 Nữ Hậu Giang 918116437 dieupth.c3tanphu@haugiang.edu.vn
07 Dương Công Đời 1/7/1980 Nam Hậu Giang 983913345 doidc.c3tanphu@haugiang.edu.vn
08 Nguyễn Trường Giang           1980 Nam Hậu Giang 939458979 giangnt.c3tanphu@haugiang.edu.vn
09 Trương Việt Hồ 21/12/1985 Nam Hậu Giang 988251744 hotv.c3tanphu@haugiang.edu.vn
10 Trương Xuân Hồng 27/02/1983 Nữ Vĩnh Long 0384061889 hongtx.c3tanphu@haugiang.edu.vn
11 Kha Phước Hưng 2/5/1981 Nam Vĩnh Long 0773876067   hungkp.c3tanphu@haugiang.edu.vn
12 Võ Thị Huyền 25/10/1979 Nữ Hậu Giang 0356897435 huyenvt.c3tanphu@haugiang.edu.vn
13 Trần Thị Bích Lệ 14/09/1983 Nữ Hậu Giang 0777715816 lettb.c3tanphu@haugiang.edu.vn
14 Huỳnh Phương Linh 12/7/1978 Nam Bạc Liệu 939081220 linhhp.c3tanphu@haugiang.edu.vn
15 Phan Thị Mỹ Linh 3/7/1984 Nữ Vĩnh Long 0933494150   linhptm.c3tanphu@haugiang.edu.vn
16 Lâm Thị Tuyết Loan 10/10/1983 Nữ Hậu Giang 932841767 loanltt.c3tanphu@haugiang.edu.vn
17 Nguyễn Thị Kim Mỹ 8/9/1982 Nữ Hậu Giang 0933153806   myntk.c3tanphu@haugiang.edu.vn
18 Lê Văn Nhãn 1/7/1987 Nam Hậu Giang 0383631959 nhanlv.c3tanphu@haugiang.edu.vn
19 Ấu Yến Phi 7/10/1978 Nữ Sóc Trăng 0939538136  phiay.c3tanphu@haugiang.edu.vn
20 Nguyễn Quốc Phong 15/09/1979 Nam Hậu Giang 919611878 phongnq.c3tanphu@haugiang.edu.vn
21 Đỗ Thanh Phương 1/7/1987 Nam Hậu Giang 0778774931 phuongdt.c3tanphu@haugiang.edu.vn
22 Lê Thị Trúc Phương 20/12/1983 Nữ Bến Tre 0978556497  phuongltt.c3tanphu@haugiang.edu.vn
23 Nguyễn T.Hồng Phượng 20/01/1983 Nữ Hậu Giang 9455887669 phuongnth.c3tanphu@haugiang.edu.vn
24 Nguyễn Văn Quốc 5/8/1985 Nam Hậu Giang 939933395 quocnv.c3tanphu@haugiang.edu.vn
25 Nguyễn Hoàng Sang 25/12/1975 Nam Cần Thơ 0772132106 sangnh.c3tanphu@haugiang.edu.vn
26 Nguyễn Kim So 1/7/1981 Nữ  Hậu Giang 0366441770 sonk.c3tanphu@haugiang.edu.vn
27 Võ Văn Sol 1978 Nam Hậu Giang 0919.249.345 solvv.c3tanphu@haugiang.edu.vn
28 Nguyễn Minh Sơn 21/10/1981 Nam Hậu Giang 939967667 sonnm.c3tanphu@haugiang.edu.vn
29 Nguyễn Đình Sua 1/11/1983 Nam Hậu Giang 0786996414 suand.c3tanphu@haugiang.edu.vn
30 Nguyễn Văn Sỹ 1/7/1976 Nam Cà Mau 0778899157  synv.c3tanphu@haugiang.edu.vn
31 Lê Hoàng Thái 21/02/1984 Nam Hậu Giang 0839012004  thailh.c3tanphu@haugiang.edu.vn
32 Nguyễn Huỳnh Bảo Thiện 4/4/1985 Nam Vĩnh Long 916683869 thiennhb.c3tanphu@haugiang.edu.vn
33 Nguyễn T. Huyền Thoại 16/06/1985 Nữ Hậu Giang 0977148439  thoainth.c3tanphu@haugiang.edu.vn
34 Nguyễn Hoàng Thương 1/7/1984 Nam Sóc Trăng 0354242609 thuongnh.c3tanphu@haugiang.edu.vn
35 Quách Thanh Thưởng 20/12/1985 Nam Minh Hải 949080594 thuongqv.c3tanphu@haugiang.edu.vn
36 Phạm Thị Thuỷ Tiên 6/11/1981 Nữ Bến Tre 0776805613  tienptt.c3tanphu@haugiang.edu.vn
37 Phan Hoàng Tiến 1/7/1983 Nam Hậu Giang 988285275 tienph.c3tanphu@haugiang.edu.vn
38 Tiêu Thị Tuyết Trinh 10/10/1984 Nữ Hậu Giang 948805985 trinhttt.c3tanphu@haugiang.edu.vn
39 Trương Phạm Thúy Trúc 1/7/1986 Nữ Giang 907649822 tructpt.c3tanphu@haugiang.edu.vn
40 Lê Công Trường 29/09/1983 Nam Cà Mau 0975221669  truonglc.c3tanphu@haugiang.edu.vn
41 Phan Văn Tuấn 1/7/1982 Nam Bạc Liêu 902648360 tuanpv.c3tanphu@haugiang.edu.vn
42 Nguyễn Văn Xây 1/1/1980 Nam Hậu Giang 034487512 xaynv.c3tanphu@haugiang.edu.vn
43 Lê Thị Phi Yến 12/12/1979 Nữ Vĩnh Long 0794370457 yenltp.c3tanphu@haugiang.edu.vn
44 Trần Anh  Tuấn   Nam Hậu Giang 0945845305  

 

Tin khác

Lịch công tác

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter