Hôm nay ngày 21/09/2019, 10:17:11 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

Lãnh đạo
-
+TRƯỞNG PHÒNG: TRẦN THỊ THÙY LINH

Điện thoại: 01688141710

Email: linhttt.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: PHẠM CÔNG DANH

Điện thoại: 0986555579

Email: danhpc.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN THANH DŨNG

Điện thoại: 0939771219

Email: dungnt.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter