Hôm nay ngày 14/12/2019, 5:41:11 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

Thông báo nộp hồ sơ thi đua hai tốt năm học 2017-2018
-
+

Thông báo nộp hồ sơ thi đua hai tốt năm học 2017-2018(14/06/2018 09:06:32 GMT+7)

  Để tổng kết công tác Thi đua-Khen thưởng bằng những nội dung thiết thực, tác động tích cực đến sự phát triển của ngành, phù hợp đến việc chấm và xếp hạng thi đua một cách chính xác, công bằng, khách quan đối với các trường MN, MG, TH, THCS trong toàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị thực hiện một số quy định về hồ sơ thi đua năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

 

I/- HỒ SƠ HAI TỐT:

          1- Tờ trình khen thưởng các danh hiệu thi đua (đúng mẫu quy định)

2- Biên bản xét thi đua (đúng mẫu quy định)

          3- Danh sách tổng hợp khen thưởng các cá nhân đạt thành tích (có mẫu đính kèm - Danh sách phải được đánh bằng Font chữ Times new roman Bảng mã Unicode-In thường, những đơn vị gửi không đúng qui định, phòng GD&ĐT sẽ không nhận hồ sơ)

 

 4- Báo cáo các chỉ tiêu đạt được theo kế hoạch phát động thi đua, có số liệu minh chứng cho các thành tích đã đạt được trong năm học ở từng tiêu chí, đồng thời kèm theo bảng chấm điểm thi đua (Báo cáo + bảng điểm đóng chung thành 01 quyển);

          5- Bảng điểm tổng hợp thành tích đạt được trong các phong trào và hội thi (có mẫu đính kèm).

6- Báo cáo thành tích trường Tiên tiến, Tiên tiến xuất sắc, Bằng khen UBND tỉnh, Bằng khen TTCP, Huân chương Lao động hạng ba,…(Đối với các đơn vị đạt tiêu chuẩn theo quy định, mỗi loại 02 bộ; đối với Bằng khen TTCP mỗi loại 5 bộ, Huân chương Lao động hạng ba mỗi loại 5 bộ)

7- Báo cáo thành tích cá nhân: CSTĐ Cơ sở, CSTĐ cấp tỉnh; Bằng khen UBND tỉnh,  Bằng khen TTCP, Huân chương Lao động hạng ba…(Đối với các cá nhân được hội đồng thi đua của đơn vị xét chọn - mỗi loại 02 bộ; đối với Bằng khen TTCP mỗi loại 5 bộ, Huân chương Lao động hạng ba mỗi loại 5 bộ)

 8- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện các cuộc vận động… (Lưu ở đơn vị).

*Lưu ý:

Báo cáo thành tích phải thực hiện đúng mẫu quy định, nêu được cụ thể những thành tích nổi bật trong quá trình công tác (Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân thực hiện không đúng mẫu quy định hoặc không nêu rõ được thành tích sẽ không được hội đồng khen thưởng xét chọn).

* Lưu ý:

- Tất cả các hồ sơ phải đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, phong chữ Times New Roman. Gửi file các danh sách khen thưởng của tập thể và cá nhân qua địa chỉ email: sontx.chauthanh@haugiang.edu.vn

- Thời gian nộp hồ sơ hai tốt hạn chót ngày 25/05/2018 (đ/c Quân nhận).

          - Hồ sơ nộp được cho vào một sơ mi nút; Báo cáo thành tích cho vào sơ mi dây.

          - Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị MN, MG, TH, THCS thực hiện tốt theo nội dung thông báo để Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét và công bố kết quả trước khi nộp hồ sơ khen thưởng về Hội đồng khen thưởng huyện và tỉnh.

- BGH hoặc Chủ tịch công đoàn trực tiếp nộp hồ sơ thi đua, không nhận hồ sơ gửi bất kỳ hình thức nào hoặc không đúng và chưa đầy đủ biểu mẫu theo quy định.

          - Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị MN, MG, TH, THCS thực hiện tốt theo nội dung thông báo để Hội đồng thi đua khen thưởng xét và công bố kết quả trước khi nộp hồ sơ khen thưởng về huyện và tỉnh.

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter