Hôm nay ngày 21/10/2019, 7:52:10 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

Danh sách các trường trong huyện
-
+

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ email

Điện thoại liên lạc

Trường

Hiệu trưởng

1

Mẫu giáo Đông Phước

c0dongphuoc.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

0984278936

2

Mẫu giáo Đông Phú

c0dongphu.chauthanh@haugiang.edu.vn

3949003

0917615837

3

Mẫu giáo Đông Thạnh

c0dongthanh.chauthanh@haugiang.edu.vn

3529276

0984206173

4

Mầm non Đông Thạnh

c0mndongthanh.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

0973575669

5

Mẫu giáo Họa Mi

c0hoami.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

0982299351

6

Mẫu giáo Phú Hữu A

c0phuhuua.chauthanh@haugiang.edu.vn

3940809

01269350375

7

Mẫu giáo Phú An

c0phuan.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

0979997437

8

Mẫu giáo Phú Hữu

c0phuhuu.chauthanh@haugiang.edu.vn

3940030

01226877771

9

Mẫu giáo Phú Tân

c0phutan.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

0977230737

10

Mầm non Ánh Dương

c0anhduong.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

0982549766

11

Mẫu giáo Tuổi Thơ

c0tuoitho.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

'01655717327

12

Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1

c1ngohuuhanh1.chauthanh@haugiang.edu.vn

3948826

0939427927

13

Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2

c1ngohuuhanh2.chauthanh@haugiang.edu.vn

3948004

01666434854

14

Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 3

c1ngohuuhanh3.chauthanh@haugiang.edu.vn

3948363

01683986184

15

Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4

c1ngohuuhanh4.chauthanh@haugiang.edu.vn

3948373

0983827196

16

Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 5

c1ngohuuhanh5.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

0985763557

17

Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6

c1ngohuuhanh6.chauthanh@haugiang.edu.vn

3986505

0979088492

18

Tiểu học Phú Hữu 1

c1phuhuu1.chauthanh@haugiang.edu.vn

3940249

0989854057

19

Tiểu học Phú Hữu 2

c1phuhuu2.chauthanh@haugiang.edu.vn

3940824

0983849363

20

Tiểu học Phú Hữu 3

c1phuhuu3.chauthanh@haugiang.edu.vn

3940464

01686117709

21

Tiểu học Phú Hữu 4

c1phuhuu4.chauthanh@haugiang.edu.vn

3940007

0919907909

22

Tiểu học Phú Hữu 5

c1phuhuu5.chauthanh@haugiang.edu.vn

3948162

0944471177

23

Tiểu học Đông Phú 1

c1dongphu1.chauthanh@haugiang.edu.vn

3949627

01688075072

24

Tiểu học Đông Phú 2

c1dongphu2.chauthanh@haugiang.edu.vn

3948896

0986851353

25

Tiểu học Đông Phú 3

c1dongphu3.chauthanh@haugiang.edu.vn

3949671

0917919306

26

Tiểu học Đông Thạnh 1

c1dongthanh1.chauthanh@haugiang.edu.vn

3529226

0976031627

27

Tiểu học Đông Thạnh 2

c1dongthanh2.chauthanh@haugiang.edu.vn

3529860

0947431399

28

Tiểu học Đồng Khởi

c1dongkhoi.chauthanh@haugiang.edu.vn

3940110

01698713181

29

Tiểu học Phú An

c1phuan.chauthanh@haugiang.edu.vn

3529252

0974301317

30

Tiểu học Thị trấn Ngã Sáu

c1ngasau.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

0919437494

31

THCS Nguyễn Văn Quy

c2nguyenvanquy.chauthanh@haugiang.edu.vn

3956353

0919458650

32

THCS Đông Phú

c2dongphu.chauthanh@haugiang.edu.vn

3949641

01683988396

33

THCS Ngô Hữu Hạnh

c2ngohuuhanh.chauthanh@haugiang.edu.vn

3948926

0975437627

34

THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa

c2namkykhoinghia.chauthanh@haugiang.edu.vn

3940202

0966539988

35

THCS Phú Hữu

c2phuhuu.chauthanh@haugiang.edu.vn

3940198

0976998433

36

THCS Đông Phước A

c2dongphuoca.chauthanh@haugiang.edu.vn

3956711

01257380909

37

THCS Phú Tân

c2phutan.chauthanh@haugiang.edu.vn

 

0974725627

38

THPT Ngã Sáu

c3ngasau@haugiang.edu.vn

3948889

01668042919

39

THPT Phú Hữu

c3phuhuu@haugiang.edu.vn

 

0918542386

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter