Hôm nay ngày 27/05/2018, 12:42:10 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin trường THPT Ngã Sáu

Chức năng và nhiệm vụ
-
+

Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường
       Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và Quy chế tổ chức và hoạt động, trường THPT Ngã Sáu có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
  1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.
  2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên.
  3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong các hoạt động giáo dục.
  5. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.
  6. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.
  7. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ , quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.  

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter