Hôm nay ngày 13/12/2019, 9:19:08 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học tỉnh Hậu Giang

Danh sách trích ngang
-
+

NH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRUNG TÂM

 

STT Ảnh Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ngày vào đảng  Trình độ CM   Ghi chú
1 Trần Hoàng Nguyên 1972 Giám đốc 03/12/2005  Đại học CNTT  
2 Nguyễn Thanh Quang 15/12/1963  P.Giám đốc 16/3/1998  ĐHSP Anh văn  
3 Nguyễn T. Thảo Phương 1979 TTCM 24/5/2012  Thạc sĩ Anh văn  
4 Cao Thanh Thúy 1984 TTCM 05/02/2010

ĐHSP

Tin học 

 
5 Đoàn Sin 1983 CTCĐ-Giáo viên 07/9/2011

Đại học

CNTT

 
6 Hà Thị Kim Ngân 1986 Văn thư 20/7/2016 

Đại học

ngữ văn

 
7 Đặng T. Ngọc Tuyết 1989 TP.HCQT  

ĐH

Quản trị VP

 
8   Nguyễn Hữu Nghĩa 1992 Bảo vệ   THCS  

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter