Hôm nay ngày 19/11/2017, 7:56:59 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA TRUNG TÂM GDTX CHÂU THÀNH A

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM GDTX CHÂU THÀNH A
-
+

Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Châu Thành A gồm có 11 công đoàn viên

BAN CHẤP HÀNH      

STT

   HỌ VÀ TÊN

   CHỨC VỤ

          EMAIL

     SĐT

1

   Phạm Thanh Sơn 

Chủ tịch Công đoàn

sonpt.gdtxchauthanha

@haugiang.edu.vn

0917772276

2

Trịnh Thị Thu Hà

UV BCH

 

 

3

Trần Thị Diễm Trang

UV BCH

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter