Hôm nay thứ 2. Ngày 03/08/2015

Văn bản mới

Về việc thực hiện một số nội dung về công tác HSSV năm học 2015-2016. - (New)
Kế hoạch chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2015 - 2016 - (New)
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị nâng cao năng lực quản lý kế hoạch – tài chính, cơ sở vật chất và triển khai công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016 - (New)
Về việc mời dự hội nghị nâng cao năng lực quản lý kế hoạch tài chính - cơ sở vật chất và triển khai việc chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016 - (New)
Về việc hướng dẫn triển khai dạy học TV1 -CGD năm học 2015-2016 - (New)
Kế hoạch liên tịch bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2015 cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục và đào tạo - (New)
Về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016 - (New)
Về việc hướng dẫn triển khai công tac bồi dưỡng thường xuyên năm 2015 - (New)
Thanh tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch hè năm 2015 - (New)
V/v tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC năm 2015 - (New)
V/v Sửa chữa sai sót dữ liệu đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015 - (New)
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do thi các trường thuộc khối quân đội, công an - (New)
Về việc nhận học bổng và tập của Mobifone - (New)
Về việc hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015 - (New)
Về việc hướng dẫn chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu - (New)
Về việc phối hợp, hiệp đồng chuẩn bị nội dung cho Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị. - (New)
Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 - (New)
Về việc điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015 - (New)
V/v báo cáo giám sát CTMTQG từ năm 2011-2014 - (New)
Kế hoạch các hoạt động trọng tâm của công tác hè năm 2015 - (New)Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 47/KH-SGDĐT Kế hoạch chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2015 - 2016
Số: 59/TB-SGDĐT Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị nâng cao năng lực quản lý kế hoạch – tài chính, cơ sở vật chất và triển khai công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016
Số: 744/SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc thực hiện một số nội dung về công tác HSSV năm học 2015-2016.
Số: 693/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV Về việc mời dự hội nghị nâng cao năng lực quản lý kế hoạch tài chính - cơ sở vật chất và triển khai việc chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016
Số 40/KH-SGDĐT Về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016
Số 56-KH/BTGTU-SGDĐT Kế hoạch liên tịch bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2015 cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục và đào tạo
Số: 620/SGDĐT-PC&CTHSSV V/v tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC năm 2015
Số: 04/KL-SGDĐT Thanh tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch hè năm 2015
Số: 615 /SGDĐT-GDCN-GDTX V/v Sửa chữa sai sót dữ liệu đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015
Số 601/SGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn triển khai dạy học TV1 -CGD năm học 2015-2016
Số: 571 /SGDĐT-GDCN-GDTX Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do thi các trường thuộc khối quân đội, công an
Số 521/SGDĐT-VP Về việc nhận học bổng và tập của Mobifone
Số: 505 /SGDĐT-GDCN-GDTX Về việc điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015
Số: 499/SGDĐT-GDCN-GDTX Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015
Số: 506 /SGDĐT-GDTrH Về việc hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015
Số 712/UBND-NC Về việc phối hợp, hiệp đồng chuẩn bị nội dung cho Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị.
Số: 29/KH-SGDĐT Kế hoạch các hoạt động trọng tâm của công tác hè năm 2015
Số 239/BHXH-PT Về việc hướng dẫn chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Số: 460 /SGDĐT-KHTC V/v báo cáo giám sát CTMTQG từ năm 2011-2014
Số 452 /SGDĐT.CNTT.QLTB&TV Về việc mời dự khai mạc và tổng kết Hội thi “Giáo viên, học sinh tự làm thiết bị dạy học và đồ dùng học tập” cấp tỉnh năm học 2014-2015
Số: 28/KH-SGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang năm 2015
Số: 442/SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định 06/2010/QĐ-TTg
Số: 2102/BGDĐT-NG-BQLGD Về việc hướng dẫn triển khai công tac bồi dưỡng thường xuyên năm 2015
Số 414/SGDĐT-VP Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ
Số 253/KHLT/PTTH-SGDĐT Kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện chương trình "Trang viết tâm hồn" năm 2015
Số: 25/KH-SGDĐT Về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang năm 2015
Số: 384/SGDĐT-PC&CTHSSV V/v tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm
Số: 350 /SGDĐT - GDTrH V/v Hưởng ứng cuộc thi “Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội”
Số: 351 /SGDĐT -GDTrH V/v mời dự hội nghị ôn thi THPT Quốc gia 2015
Số: 315/SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ 2 năm học 2014-2015
Số 203/SNV-TCCB Thống nhất kết quả xét tuyển viên chức
Số 306/SGDĐT-KTKĐCLGD Về việc hướng dẫn tổ chức thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Số: 07/TM-SGDĐT Dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015
Số 207/SGDĐT-TCCB Mời giám sát phỏng vấn xét tuyển
Số 208/SGDĐT-TCCB Triệu tập phỏng vấn xét tuyển
Số 183/SGDĐT-VP Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 thuộc thuộc chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ
Số: 13 /KH-HĐXTVC Kế hoach kiểm tra, sát hoạch thông qua phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
Số: 134/SGDĐT-VP V/v treo băng -rôn tuyên truyền nhân dịp Tết Nguyên đán 2015 và Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT
Số: 12 /TB - SGDĐT Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi Giáo viên thư viện giỏi và tuyên truyền giới thiệu sách cấp tỉnh năm học 2014-2015
Số: 08/KH-SGDĐT Về việc phát động Cuộc thi “Trái tim tri ân” lần thứ II, năm 2015
Số: 01 /KL-TTr Về việc thanh tra chuyên đề về trách nhiệm quản lý chuyên môn và công tác tổ chức cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Long Mỹ
số 166/ĐTVNN Về việc đăng tải cảnh báo các thông tin không chính xác về du học Nhật Bản
Số: 14 /QĐ-SGDĐT Về việc thành lập đoàn tham dự lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học về dạy học giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật
Số 03/TB-SGDĐT Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2014-2015
Số: 04/SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ GD&DT
Số: 1301 /SGDĐT-GDTrH Về việc báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thí điểm công tác giáo dục hòa nhập
Số: 14/KL-SGDĐT Về việc thanh tra trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và phân công sử dụng lao động
Số 133/TB-SGDĐT Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT qua buổi làm việc với đại diện Chi nhánh Viettel Hậu Giang trong việc thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD&ĐT với Chi nhánh Viettel Hậu Giang
Số 1234/SGDĐT-VP V/v thuyết minh mô hình sáng kiến trong đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy năm học 2014-2015
Số: 1248/QĐ-SGDĐT V/v thành lập đoàn tham dự lớp tập huấn về giáo dục, phòng chống thiên tai
Số: 1210 /SGDĐT -VP V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014
Số: 1207/ SGDĐT-GDMN V/v kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi.
Số 1673/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách Quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang năm 2014
Số: 1180 / SGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44
Số 28/TM-SGDĐT Thư mời dự họp mặt kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2014) và sơ kết 03 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Số: 1136/SGDĐT-GDTrH V/v triệu tập học sinh tham gia Cuộc thi “Prudential-Văn hay chữ tốt”cấp khu vực ĐBSCL năm 2014
Số: 1197/QĐ-SGDĐT V/v thành lập đoàn cán bộ, học sinh tham gia Cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL năm 2014
Số: 1131 /SGDĐT- GDTrH Về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015
Số: 12/KL-SGDĐT Về việc thanh tra trách nhiệm tổ chức, thực hiện các quy định của Sở GD&ĐT về đồng phục, dạy thêm, học thêm, việc tổ chức thực hiện căn tin trong trường học và các khoản thu đầu năm
Số: 1092/SGDĐT- GDTrH V/v Mời dự họp giao ban công tác GDTrH
Số: 1166/QĐ-SGDĐT Về việc công nhận đạt giải Cuộc thi “Prudential -Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh năm 2014
Số: 81/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện và tuyên truyền giới thiệu sách giỏi năm học 2014 – 2015
Số: 1048 /SGDĐT-GDTrH V/v mời dự khai mạc Cuộc thi “Prudential–Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh năm 2014
Số: 1047 /SGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức Cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh năm 2014
Số: 1045/SGDĐT-KHTC V/v thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục
Số: 991/SGDĐT-GDTrH V/v thông báo số lượng bài nộp Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam
Số: 1057/QĐ-SGDĐT Về việc giải quyết khiếu nại của bà Âu Thị Ngọc Đầy, giáo viên trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang
Số 966/NGCBQLGD-VP Một số chú ý trong công tác phát triển đội ngũ NGCBQLCSGD năm học 2014-2015
Số:961/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v triển khai phương hướng nhiệm vụ CNTT-QLTB&TV năm học 2014-2015
Số: 1016/QĐ-SGDĐT Về việc cử đại biểu tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non
Số: 988 /QĐ-SGDĐT Về việc cử đại biểu tham dự tập huấn tài liệu ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai trong trường mầm non
Số: 898 /SGDĐT-GDMN V/v kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non năm 2013.
Số: 899/SGDĐT-GDMN V/v giải trình việc cập nhật thống kê phần mềm PCGD năm học 2013 - 2014
Số: 897/ SGDĐT-GDMN V/v kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.
Số: 903 /SGDĐT-GDCN-GDTX V/v Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
Số: 979 /QĐ-SGDĐT V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên
Số 3538/QĐ-BGDĐT V/v Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015.
Số: 865 /SGDĐT-GDTrH Về việc rà soát đội ngũ GV dạy môn GDCD
Số: 60/KH - SGDĐT Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” năm 2014
Số: 871/SGDĐT-BQLDA Về việc nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để hướng tới đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Số: 852 /SGDĐT-GDMN Về việc phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Số: 849 /SGDĐT - VP Về việc phân công dự Lễ khai giảng năm học 2014-2015
Số: 1264/UBND-VX V/v dự khai giảng năm học 2014-2015
Số: 17/GM-UBND Giấy mời dự Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
Số: 24 /TM-SGDĐT Thư mời dự Lễ khai giảng điểm năm học 2014 – 2015 và khánh thành trường mầm non tư thục H&B
Số: 820/SGDĐT-GDTrH Về việc Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2014 – 2015
Số: 814/SGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2014-2015
Số: 56/KH-SGDĐT Kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp học mầm non Năm học 2014 – 2015
Số: 57 /KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi Bé Khéo tay – Thông minh vui khỏe cấp học mầm non năm học 2014 - 2015
Số: 55/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên mầm non, năm học 2014-2015
Số: 816/SGDĐT-GDMN Về việc xây dựng dự toán và đảm bảo ngân sách chi cho GDMN
Số : 810/SGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với cấp tiểu học.
Số: 812/SGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn dạy học Tiếng Anh cấp Tiểu học từ năm học 2014-2015
Số: 52 /KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức điểm “Lễ khai giảng và phát động đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng” hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn Năm học 2014-2015; khánh thành trường mầm non tư thục H&B tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ
Số: 806 /SGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015
Số: 21/TM-SGDĐT Dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 và đón nhận cờ thi đua dẫn đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số: 46/KH-SGDĐT Kế hoạch chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2014 - 2015
Số: 679 /SGDĐT-TCCB V/v làm việc biên chế năm học 2014 - 2015
Số: 677 /SGDĐT-TCCB V/v phân công, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục
Số: 52/KH-UBND Kế hoạch chương trình số 202-CTr/TU ngày 10/02/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ưởng Đảng (khóa XI)
Số: 673 /SGDĐT-VP V/v triệu tập cán bộ, đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng tập huấn chính trị hè.
Số 42-KH/BTG-SGDĐT Kế hoạch Liên tịch bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2014 cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục và đào tạo
Số 988/QĐ-UBND Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Số: 41 /KH-SGDĐT Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
Số: 40 /KH-SGDĐT Kế hoạch Khảo sát năng lực tiếng Anh bậc 1, bậc 2 cho học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015
Số: 39 /KH-SGDĐT Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015
Số: 574/SGDĐT-GDTrH V/v triệu tập giáo viên Tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tỉnh Hậu Giang
Số 125/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v Phát động Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014
Số: 522/SGDĐT-GDTrH V/v Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10
Số: 510 /SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015
Số: 509GDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn tổ chức và phát động Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam
Số: 505 /SGDĐT-GDTrH V/v mời họp chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra Chính phủ
Số: 06/KL-SGDĐT Về việc thanh tra chuyên ngành
Số: 370/SGDĐT-PC&CTHSSV V/v Kiểm tra khảo sát tình hình thực hiện một số nhiệm vụ công tác HSSV và công tác ôn thi, chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.
Số: 494 /SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v Phát động cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2014
Số: 365 /TB-BGDĐT Thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
Số: 476/SGDĐT-VP V/v Mời dự Hội nghị
Số: 28/KH-SGDĐT Kế hoạch các hoạt động trọng tâm của công tác hè năm 2014
Số: 401/SGDĐT - GDTrH Về việc tổ chức Lễ “Tri ân và Trưởng thành” cho học sinh lớp 12 THPT năm học 2013-2014
Số: 374/SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc tăng cường phòng, chống dịch sởi
Số: 365/SGDĐT-GDCN-GDTX Về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014
Số: 282 /SGDĐT-GDTrH Về việc phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Đi bộ an toàn” trên mạng Internet cho học sinh THCS
Số: 33 /TB-SGDĐT Thông báo xét tuyển hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2014 - 2015
Số 23/TM-BTC Thư mời dự lễ khai mạc Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VI, năm 2014
Số: 210 /SGDĐT-GDTrH Về việc tập huấn “Các kỹ năng phát triển Chương trình giáo dục nhà trường”
Số: 10/KH-SGDĐT Về việc phát động cuộc thi “Trái tim tri ân” lần thứ I năm 2014
Số: 156/SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc nhắc nhở tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.
Số: 155/SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số: 126 /SGDĐT-CNTT-QLTB&TV Về việc ngăn ngừa việc sử dụng các loại thiết bị, đồ dùng và đồ chơi không rõ nguồn gốc, có thể gây nguy hại cho học sinh.
Số: 20 /TB - SGDĐT Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi và tuyên truyền giới thiệu sách cấp tỉnh năm học 2013-2014
Số: 125 /SGDĐT-CNTT-QLTB&TV Về việc gỡ bỏ phần mềm Tin học Earth Explorer phiên bản 3.5 và 5.0 trên máy tính trong giảng dạy Tin học dành cho Trung học cơ sở
Số: 78/SGDĐT-TCCB Về việc triệu tập phỏng vấn xét tuyển
Số: 70 /SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2013-2014
Số: 03 /KH-HĐXTVC Kế hoạch, sát hạch thông qua phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang.
Số: 47/SGDĐT-GDTrH Về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường
Số: 34 /SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thang điểm chấm, xếp hạng thi đua cấp THCS năm học 2013-2014
Số: 08 /SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014
1378/SGDĐT-GDTrH V/v triển khai một số nội dung giảng dạy tích hợp trong các môn học
Số: 75 /KH-SGDĐT Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014
Bộ GD&ĐT Danh mục sách tham khảo được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt dùng cho thư viện trường học năm học 2013-2014
Số: 72/KH-SGDĐT Kế hoạch về việc nhiệm vụ công tác pháp chế và công tác học sinh sinh viên năm học 2013-2014
Số: 09/KL-SGDĐT Kết luận về việc thanh tra công tác liên kết đào tạo và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại TTGDTX Phụng Hiệp
Số: 136 /TB-SGDĐT Về việc hướng dẫn tham gia cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm 2013.
Số 21/TM-SGDĐT Dự họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh, 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Số: 1196 /SGDĐT-GDTrH Về việc triệu tập học sinh tham gia Cuộc thi “Prudential-Văn hay chữ tốt”cấp khu vực ĐBSCL năm 2013
Số 1187/SGDĐT-KHTC Về việc thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (gửi lần 2)
Số: 1181/SGDĐT-GDTrH Về việc mời dự Lễ tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh THCS, THPT năm học 2013-2014
Số : 1180 /SGDĐT-GDTH Về việc mời dự Lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học tỉnh Hậu Giang lần V, năm học 2013 - 2014
Số: 1171 /SGDĐT-GDTH Về việc Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học
Số: 1173 /SGDĐT-GDTH Về việc đánh giá chất lượng và việc quản lý sử dụng công trình, trang thiết bị do SEQAP đầu tư
Số: 1166/SGDĐT-VP V/v treo băng rol
Số: 1163/SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc triển khai “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”
Số 19/TM-SGDĐT Dự khai mạc và bế mạc hội diễn văn nghệ và thi nét đẹp nhà giáo ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ I - năm 2013
Số: 1161/SGDĐT-VP Về việc tập huấn nhập dữ liệu vào phần mềm thi đua khen thưởng
Số: 1156 /SGDĐT-VP Về việc thời gian tổ chức họp mặt ngày NGVN 20/11/2013
Số:1151/SGDĐT-GDCN-GDTX Về việc tổ chức xét tuyển thí sinh vào học tại Trường Đại học Cần Thơ ngành Luật học
Số: 65/KH-SGDĐT Về việc bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2013 - 2014
Số: 1142 /SGDĐT-KHTC Về việc lập kế hoạch sử dụng tiền khen thưởng công trình theo QĐ số 1207 của UBND
Số: 1083/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc thành lập đội tuyển học sinh và giáo viên tham gia bồi dưỡng kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2013 – 2014
Số:17/SGDĐT-GM Về việc mời dự khai mạc Hội thao Chào mừng 10 năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT Hậu Giang
Số: 1137 /SGDĐT-CĐGD Về việc tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
Số: 64/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VI, năm 2014
Số: 1079/QĐ-SGDĐT Về việc ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VI, năm 2014
Số 3129/BTTTT-HTQT Về việc tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lấn thứ 43 của Việt Nam
Số: 1089/SGDĐT-GDTrH Về việc mời dự khai mạc Cuộc thi “Prudential–Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh năm 2013
Số: 1088/SGDĐT-GDTrH Về việc tổ chức Cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh năm 2013
Số: 1081/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV Về việc hướng dẫn thi Tin học trẻ lần thứ XI – năm 2014
Số: 1069/SGDĐT-CĐGDT Về việc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị mưa lũ
Số: 09/2013/TT-BNV Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư và tài liệu lưu trữ
Số: 06 /2013/ CT-UBND Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số: 1059/SGDĐT-VP Về việc báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua 10 năm
Số 1017/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV Về việc triển khai phương hướng, nhiệm vụ CNTT – Thiết bị và Thư viện năm học 2013 – 2014.
Số: 116/TB-SGDĐT Thông báo ý kiến kết luận của Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
Số: 993/SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc mời dự Hội nghị tổng kết công tác y tế trường học năm học 2012-2013
Số: 990 /SGDĐT - GDTrH Về việc đăng ký mua bản đồ địa lý tỉnh Hậu Giang và tài liệu giảng dạy Địa lý, Lịch sử địa phương tỉnh Hậu Giang
Số: 988 /SGDĐT-GDTH Về việc khảo sát tình hình tổ chức bán trú tại các trường tiểu học năm học 2013-2014
Số: 57 /KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức các kỳ thi năm học 2013 - 2014
Số: 950 /SGDĐT - GDTrH Về việc báo cáo thực trạng đội ngũ giáo viên GDCD ở các cơ sở giáo dục phổ thông
Số: 959 /SGDĐT-GDTrH Về việc mời dự Hội nghị đề tài cấp tỉnh “Xây dựng nguồn học liệu mở phục vụ các trường THPT trong tỉnh”
Số: 963/SGDĐT-VP Về việc mời dự hội nghị giao ban
Số: 960 /SGDĐT-CNTT-QLTB&TV Về việc mời dự Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 về công tác CNTT-QLTB&TV
Số: 53 /KH-SGDĐT Kế hoạch phòng chống lụt bão đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, năm 2013
Số 924/SGDĐT-KHTC Về việc thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Số : 933 /SGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp tiểu học.
Số: 6100/BGDĐT-CTHSSV Về việc chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh sinh viên năm học 2013-2014
Số: 917/SGDĐT-GDTH Về việc tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên các trường tham gia Chương trình SEQAP 2010-2013
Số: 108/TB-SGDĐT Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Quốc khánh 02/9/2013
Số: 871/SGDĐT-VP Về việc chuẩn bị cho buổi Lễ khai giảng và báo cáo tình hình sau khai giảng.
Số 13/GM-UBND Về việc mời dự lễ khai giảng năm học 2013-2014
Số: 867 /SGDĐT-VP Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2014
Số: 865 /SGDĐT-VP Về việc góp ý dự thảo thang điểm chấm và xếp hạng thi đua năm học 2013-2014
Số: 844/SGDĐT-PC&CTHSSV Về việc mời dự sơ kết công tác BHYT và triển khai các quy định về miễn, giảm học phí
Số: 821/SGDĐT-VP Về việc chuẩn bị khai giảng và báo cáo nhanh sau tựu trường năm học 2013 - 2014.
Số: 48/KH-SGDĐT Kế hoạch chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2013-2014
Số: 102 /TB-SGDĐT Về việc Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013
Số: 101/TB-SGDĐT Về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác Pháp chế và công tác Học sinh sinh viên của ngành Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang
Số: 179/BC-SGDĐT Báo Tổng kết năm học 2012 - 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014
Số: 799 /SGDĐT-GDTrH Về việc mời dự khai mạc lớp tập huấn “Tổ trưởng chuyên môn trường THPT” và lớp tập huấn “Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học” năm học 2013-2014
Số 782/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV Về việc triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng viết, biên tập tin, bài trên trang thông tin điện tử
Số: 791/SGDĐT-VP Về việc điều chỉnh thành phần tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị hè.
Số: 777/SGDĐT-VP Về việc triệu tập cán bộ tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị hè.
Số: 776/SGDĐT-VP Về việc rà soát tình hình thực hiện công tác đỡ đầu các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh
Số: 762 /SGDĐT - GDTrH Về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”
Số: 13/TM-SGDĐT Dự Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 và tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực"
Số: 733 /SGDĐT-GDTrH Về việc mời họp thẩm định thư viện quản lý dữ liệu điện tử môn Sinh học
Số 03/HĐND-VHXH Về việc giám sát tình hình thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE) năm 2004 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số: 719/SGDĐT-VP Về việc gửi bài viết tham gia Đặc san 10 năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT
Số 02/HĐND-VHXH Về việc khảo sát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp cho năm học mới
Số: 690/SGDĐT - VP Về việc gửi báo cáo tham luận phục vụ Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và tổng kết 05 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Số: 691/SGDĐT-VP Về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn cộng tác viên Đài PTTH Hậu Giang;
Số: 693 /SGDĐT-VP Về việc xét trao học bổng Tây Nam Bộ cho học sinh.
Số 579/SNV Về việc tham gia học bổng của chương trình họp tác Kinh tế và hợp tác (ITEC) 2013-2014
Số: 686 /SGDĐT-GDTrH Về việc tổ chức tập huấn triển khai hoạt động NCKH và tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia dành cho HS trung học năm học 2013-2014
Số: 669 /SGDĐT-GDTrH Về việc làm việc chuyên môn với Trường DTNT và Lê Hồng Phong
Số: 646/QĐ-SGDĐT Về việc thành lập đoàn tham dự lớp tập huấn Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Năm 2013
Số: 37 /KH-SGDĐT Về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014
Số:650/SGDĐT-VP Về việc điều chỉnh thời gian gửi hồ sơ bình chọn giáo viên giỏi toàn diện. (Khẩn)
Số: 582 /QĐ-SGDĐT Về việc thành lập đoàn tham dự lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về dạy học tìm hiểu kinh doanh trong trường trung học
Số: 581 /QĐ-SGDĐT Về việc thành lập đoàn tham dự lớp tập huấn Giáo viên chủ nhiệm trường trung học về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh
Số: 617/SGDĐT-KHTC Về việc hướng dẫn chi kinh phí xét và tuyển sinh THCS, THPT năm học 2013-2014
Số: 610 /SGDĐT-KHTC về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ khai giảng năm học mới 2013-2014
Số: 598/SGDĐT.CNTT.QLTB&TV Về việc xác định hiệu quả sử dụng phần mềm hỗ trợ giáo viên Trí Việt
Số: 603/SGDĐT- VP Về việc gửi danh sách học sinh nhận học bổng
Số: 32 /KH-SGDĐT Về việc trưng bày thành tựu giáo dục và các sản phẩm, thiết bị dạy học, học tập tự làm của giáo viên, học sinh chào mừng 10 năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT
Số: 558 /SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia từ năm học 2013-2014
Số: 589 /SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn dạy học tăng cường môn tiếng Anh cấp THCS năm học 2013-2014
Số:946 /QĐ-UBND Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh
Số: 30/KHLT-SGDĐT-CĐGDT Kế hoạch Liên tịch về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần VI năm 2013
Số: 29 /KH-SGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2013
Số: 546/SGDĐT-GDTrH Về việc chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi TN THPT
Số: 547 /SGDĐT - GDTrH Về việc báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số: 528 /SGDĐT-GDTrH Về việc triệu tập giáo viên Tiếng Anh cấp THCS và THPT tham gia các lớp bồi dưỡng theo Đề án Ngoại ngữ 2020
Số: 533/SGDĐT-VP Về việc gửi danh sách học sinh nhận học bổng của Mobifone;
Số: 540 /SGDĐT-GDTrH Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2013
Số: 539 /SGDĐT-GDTrH Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2013
Số: 529/SGDĐT-VP Về việc mời dự Hội nghị.
512SGDĐT- GDTrH Về việc hướng dẫn tổng kết công tác giáo dục hòa nhập năm học 2012-2013
Số: 520 /SGDĐT - GDTrH Về việc nhắc nhở HSSV chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp hè 2013
Số: 10 /TM-SGDĐT Thư mời dự Hội thảo “Giới thiệu một số giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”
Số: 42 /TB-SGDĐT Về việc xét tuyển hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2013 - 2014
Số: 469/QĐ-SGDĐT Quyết định khen thưởng thành tích Thi Olympic Tiếng Anh và Giao lưu học sinh giỏi cấp Tiếu học năm học 2012-2013
Số:489/SGDĐT-VP Về việc báo cáo tổng kết năm học 2012-2013
Số:485/SGDĐT-GDCN-GDTX Về việc triển khai nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2013 - 2014 (Nội dung 2) đối với giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Số: 477 / SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn công tác ôn tập thi tuyển sinh 10 chuyên và tuyển sinh 10 năm học 2013-2014
Số: 12/QĐKT/TĐTN Quyết định về việc khen thưởng thành tích hội thi “Tin học trẻ” lần thứ X tỉnh Hậu Giang năm học 2012-2013”
Số: 464 /SGDĐT-TCCB Về việc họp cán bộ chủ chốt ngành giáo dục trao đổi về công tác cán bộ.
Số: 459/SGDĐT-VP Về việc trao học bổng của BCĐ Tây Nam Bộ và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Số: 441/SGDĐT - GDTrH Về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS, THPT
Số: 445/SGDĐT - GDTrH Về việc triển khai Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2013
Số: 435 /SGDĐT - GDTrH Về việc hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 2 tại Việt Nam
Số: 429/SGDĐT-VP Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1)
Số: 08/KL-SGDĐT Kết luận về việc thanh tra đột xuất chuyên đề về công tác quản lý tài chính, ngày công, chuyên môn, dạy thêm học thêm
Số: 21 /KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, hội thi, hội thao chào mừng 10 năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT Hậu Giang
Số: 408 /SGDĐT-VP Về việc hướng dẫn khen thưởng 10 năm thành lập tỉnh;
Số: 18/KH –SGDĐT Kế hoạch tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2013
Số: 19 /KH-SGDĐT Kế hoạch các hoạt động trọng tâm của công tác hè năm 2013
Số: 402/ SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014
Số 140/BHXH-PT Về việc phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Số: 35/TB-SGDĐT Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ 30/4 - 1/5
Số: 17/PA-SGDĐT Phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp PHƯƠNG ÁN THCS, THPT NĂM HỌC 2013 – 2014
Số: 383 /SGDĐT-GDTrH Về việc tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm học 2013 – 2014
Số:15/KH-SGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013-2016
Số: 382 /SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số: 16/KH-SGDĐT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2013
Số: 405/QĐ-SGDĐT Quyết định khen thưởng thành tích Hội thi "Bé khỏe, thông minh, vui khỏe" cấp tỉnh ngành học Mầm non năm học 2012-2013
Số: 06/KL-SGDĐT Kết luận về việc thanh tra toàn diện Trung tâm Giáo dục thường xuyên Châu Thành
Số: 32/TB-SGDĐT Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013
Số: 389/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc khen thưởng thành tích hội thi “Giáo viên học sinh tự làm thiết bị dạy học và đồ dung học tập” cấp tỉnh năm học 2012-2013”
Số: 30 /TB-SGDĐT Ý kiến kết luận của Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lãnh đạo Sở GD&ĐT, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh,
Số:337/SGDĐT.CNTT.QLTB&TV Về việc mời dự khai mạc và tổng kết Hội thi “Giáo viên, học sinh tự làm thiết bị dạy học và đồ dùng học tập” cấp tỉnh năm học 2012-2013
Số: 351/QĐ-SGDĐT Quyết định khen thưởng thành tích kỳ thi học sinh giỏi thực hành Lý-Hóa-Sinh THCS cấp tỉnh năm học 2012-2013
Số: 326 /SGDĐT - GDTrH Về việc mời tham dự Hội nghị ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2013
Số: 316/SGDĐT-VP Về việc dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật Và lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Số: 344/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc công nhận học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh thực hành Lý-Hóa-Sinh THCS năm học 2012-2013
Số: 303/SGDĐT - GDTrH Về việc tổ chức Lễ “Tri ân và Trưởng thành” cho học sinh lớp 12 THPT năm học 2012-2013
Số: 305/SGDĐT-VP Về việc mời dự hội nghị giao ban
Số: 315 /SGDĐT - GDTrH Về việc báo cáo tình hình công tác y tế trường học
Số: 176/CBQLGDHCM Thông báo chiêu sinh khóa nâng cao nâng lực lập kế hoạch chiến lược trong trường phổ thông
Số: 301 /SGDĐT-GDTrH Về việc viết tham luận hội thảo môn GDCD ở ĐBSCL
Số: 296/SGDĐT-GDCN-GDTX Về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013
Số: 281/SGDĐT-GDCN-GDTX Về việc hướng dẫn tổ chức hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người năm 2013
Số: 08 /KH-SGDĐT Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013
Số: 327/QĐ-SGDĐT Quyết định khen thưởng thành tích kỳ thi học sinh giỏi thực hành Lý-Hóa-Sinh lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2012-2013
Số: 01 /HD-SGDĐT-SVHTTDL Hướng dẫn Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm GDTX
Số: 326/QĐ-SGDĐT Quyết định khen thưởng thành tích kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tinh năm học 2012-2013
Số: 272 /SGDĐT-GDTrH Về việc mời họp Hội đồng bộ môn
Số: 279 /SGDĐT-KHTC Về việc mời tham dự Hội nghị tổng kết công tác Kế hoạch-Tài chính năm 2012 và triển khai chỉ tiêu kế hoạch năm 2013
Số: 277 /SGDĐT - GDTrH Về việc thông báo nộp sản phẩm tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần V - năm 2012
Số: 276/SGDĐT-VP Về việc mời dự họp buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Số: 08/TM-SGDĐT Thư mời dự Khai mạc và Tổng kết Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ V, năm 2013.
Số: 266 /SGDĐT-TCCB Về việc bổ sung danh sách GV, CNV nâng lương trước hạn năm 2012
Số: 04/KL-SGDĐT Kết luận về việc thanh tra toàn diện Trường THPT Tân Long
Số: 261/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc công nhận học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 THCS năm học 2012-2013
Số: 262/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc công nhận học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh thực hành Lý-Hóa-Sinh THPT năm học 2012-2013
Số: 253/SGDĐT-VP V/v chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang
Số: 253/SGDĐT-VP Về việc chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn Giám sát Của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang
Số: 227/SGDĐT-GDTH Về việc mời dự Khai mạc, Bế mạc Hội thi Viết chữ đẹp cho GV và học sinh tiểu học năm học 2012-2013
Số: 218 /SGDĐT-TCCB Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2012/TT-BNV và Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh
Số: 13/TB-SGDĐT Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Số: 14 /TB-SGDĐT Ý kiến kết luận của đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội thảo về quản lý game online tại cơ sở giáo dục thực trạng và giải pháp
Số: 16/TB-SGDĐT Ý kiến kết luận của Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng cảnh quan trường học trên địa bàn t
Số: 194/SGDĐT-VP Về việc gửi danh sách học sinh nhận học bổng của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ
Số: 206/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc khen thưởng thành tích hội thi “Cán bộ, giáo viên thư viện giỏi" cấp tỉnh năm học 2012-2013
Số: 173 /SGDĐT - GDTrH Về việc thông báo chương trình “Tư vấn mùa thi 2013” và Ngày hội “Tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp 2013”
Số: 163/SGDĐT-VP Về việc mời dự họp
Số: 167/SGDĐT-VP Về việc dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật.
Số: 165 /SGDĐT-QLTB&TV Về việc mời dự khai mạc và tổng kết Hội thi “cán bộ, giáo viên thư viện giỏi” cấp tỉnh năm học 2012-2013
Số: 01 /KH-BCĐ Phát động phong trào thi đua xây dựng công trình “Xanh – Sạch – Đẹp” trong các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số: 164 /SGDĐT-VP Về việc thông báo kết quả họp xét mô hình sáng kiến năm học 2012-2013;
Số: 134/SGDĐT-VP Về việc tăng cường đảm bảo an toàn, ANTT, PCCC trong các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.
Số: 01/KL-SGDĐT Kết luận thanh tra Về việc thanh tra toàn diện Trường THPT Tầm Vu 2
Số: 02/KL-SGDĐT Kết luận Về việc thanh tra toàn diện Trường THPT Ngã Sáu
Số: 122/SGDĐT-VP Về việc Mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013 và sơ kết việc dạy học 2 buổi/ngày
Số : 115 /SGDĐT-GDTrH V/v treo băng rol tuyên truyền về ATGT năm 2013
Số: 103 /SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013
Số: 30/DLA-LKĐT Về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho giáo viên, giảng viên, CBQL giáo dục
Số: 241/ QĐ-TTg Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Số: 99 /SGDĐT-TCCB Về việc chuyển loại viên chức.
Số: 02/TM-SGDĐT Thư mời về dự Hội thảo Quản lý Game Online tại cơ sở giáo dục: Thực trạng và giải pháp
Số 84/SGDĐT-KHTC Về việc góp ý sửa đổi, bổ sung nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của chính phủ
............ Danh sách cấp bằng tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 02/06/2011
Số: 65 /SGDĐT-TCCB Về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2012
Số: 09 /QĐ-SGDĐT Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang
Số 41/ SGDĐT-TCCB V/v thống kê nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Hậu Giang
Số: 11/SGDĐT-GDTrH Về việc triển khai thực hiện đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự ATGT tết dương lịch và tết nguyên đán 2013
Số: 03 /SGDĐT - GDTrH Về việc hướng dẫn ôn tập thi học sinh giỏi THCS
Số: 29/TM-SGDĐT Thư mời về Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Số: 1335/SGDĐT-GDTrH V/v Duy trì kết quả của Dự án phát triển giáo dục THCS II
Số : 1341 /SGDĐT-GDTrH V/v mời dự lễ trao học bổng Trần Đại Nghĩa
Số: 139/TB-SGDĐT Về việc treo Cờ Tổ quốc và hoán đổi nghỉ Tết Dương lịch năm 2013
Số: 37/KH-CĐGD Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (Từ ngày 01/01/2004 đến ngày 01/01/2014
Số: 40/KH-TTr Kế hoạch Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2013
Số 1278/SGDĐT - VP Về việc triển khai công văn số 1900/UBND - TH ngày 05 tháng 12 năm 2012 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy chế làm việc và chế độ hội, họp.
Số: 36/BC-CĐGDT Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn giáo dục Tỉnh nhiệm kỳ 2008-2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017
Số 8499/BGDĐT - NGCBQLGD Về việc hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phố thông
Số: 1633/QĐ-SGDĐT Quyết định khen thưởng thành tích kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tinh năm học 2012-2013
Số:1253/SGDĐT-GDCN.GDTX Về việc tổ chức xét tuyển thí sinh vào học tại Trường Đại học Cần Thơ ngành Khoa học cây trồng và ngành Nông học
Kết luận Thanh tra Về việc thanh tra toàn diện Trường THPT Tân Phú
Số: 21/HD-BCĐ Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày về nguồn” - 23/11/2012
Số: 69/CTr-SGDĐT-SLĐTBXH Chương trình phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên bàn tỉnh Hậu Giang
Số: 20/HD-BCĐ Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện PTTĐ “Xây dựng THTT, HSTC”
Số: 68/KH/SGDĐT-SVHTTDL-ĐTN-HLHPN-HKH Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2012-2013
Số 128/TB-SGDĐT Thông báo khẩn cấp về việc chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới gần bờ
Số: 1762 /UBND-VX Về việc định mức chi và kinh phí tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2012
Số: 4979/QĐ-BGDĐT Về việc tặng bằng khen
Số: 27/TM-SGDĐT Về việc họp mặt Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Số 1780/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
Số: 1152 /SGDĐT-GDTrH Về việc mời dự tổng kết Hội thi GVDG cấp THCS, THPT
Số: 1140 /SGDĐT-GDTrH Về việc báo cáo công tác ATGT năm 2012
Số : 1129/SGDĐT.CNTT-QLTB&TV Về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng biên tập tin, bài trên trang thông tin điện tử
Số: 1134/SGDDT-VP Về việc mời dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên giỏi năm học 2011-2012
Số: 1132/SGDĐT-GDTrH Về việc viết báo cáo tham luận phục vụ Hội thảo khoa học Quốc gia về việc dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông
Số: 1483/QĐ-SGDĐT Về việc cử giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi THPT cấp Quốc gia năm học 2012-2013
Số: 1130 /SGDĐT-GDTrH Về việc tư vấn tâm lý-giáo dục, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh
Số: 1112 /SGDĐT.CNTT –QLTB&TV Về việc đăng ký phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn và trên chuẩn năm học 2012-2013
Số: 1111/SGDĐT.CNTT-QLTB&TV Về việc hướng dẫn tổ chức thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi năm học 2012-2013
Số: 1475/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc công nhận học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2012-2013.
Số: 30/HD-CĐGDT Về việc cuộc thi viết với chủ đề “CÔ GIÁO CỦA TÔI” trên Báo Giáo dục và Thời đại
Số: 139/2012/TT-BTC Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012
Số: 1085 /SGDĐT-GDTrH Về việc đánh giá thực trạng tài liệu PBGDPL tình hình khai thác Tủ sách pháp luật
Số: 1076/SGDĐT-GDTrH Về việc mời dự khai mạc Cuộc thi “Văn hay chữ tốt” năm 2012
Số: 63/KHLT-SGDĐT-CĐN Kế hoạch liên tịch về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012)
Số: 120/TB-SGDĐT Thông báo phát động viết bài cho tập san Xuân Quý Tỵ 2013
Kết quả Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa THPT năm hoc 2012-2013 (có điều chỉnh)
Số: 1066 /SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông.
Số: 994/SGDĐT-VP Về việc mời dự họp
Số: 995 /SGDĐT-GDTrH Về việc mời dự khai mạc Hội thi GVG cấp THCS, THPT
Số: 1358 /QĐ-SGDĐT Về việc ban hành quy định việc quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin cho cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang
Số: 118 /TB-SGDĐT Ý kiến kết luận của Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lãnh đạo Sở GD&ĐT với Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, Hiệu t
Số 61 /KH.SGDĐT Kế hoạch phòng chống lụt bão năm học 2012-2013
Số: 1029 /SGDĐT-VP Về việc đăng ký mua sổ đăng ký văn bản đi, đến và sổ chuyển giao văn bản đi, đến.
Dự thảo Họp giao ban Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TTGDTX các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
....... Mẫu bổ sung cấp Tiểu học
Số: 1013/SGDĐT-VP Về việc hướng dẫn thang điểm chấm,,xếp hạng thi đua năm học 2012-2013
Số: 1017/SGDĐT-VP Về việc nhận học bổng của trung tâm thông tin di động Mobifone
Số: 1018/SGDĐT-VP Về việc mời dự hội nghị giao ban
Số: 914 /TB-BGDĐT Thông báo về phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước Xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012
Số: 987/SGDĐT-VP Về việc triển khai Thông báo số 1277/VPCP-TĐKT của Văn phòng chủ tịch nước trên địa bàn tỉnh.
Số 59/KH-SGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong ngành giáo dục
Số: 993/SGDĐT-VP Về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XI.
Số: 986/SGDĐT-VP Về việc góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng
Số: 988 /SGDĐT-KHTC Về việc các đơn vị chưa nộp báo cáo thống kê đầu năm học 2012-2013
Số 1919/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 16 tập thể
Số: 897 /SGDĐT-CNTT-QLTB&TV Việc về triển khai phương hướng, nhiệm vụ CNTT – TB&TV năm học 2012 – 2013.
Số: 29/2012/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số: 111/TB-SGDĐT Thông báo về việc phát động viết bài cho tập san mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Số: 954/SGDĐT - VP Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ tư, Quốc hội khóa XIII
Số 952/SGDĐT - VP Về việc triển khai Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số: 56 /KH - SGDĐT Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” năm 2012
Số: 55 /KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2012 - 2013
Số: 925 /SGDĐT-VP Về việc gửi danh sách các tập thể và cá nhân có đóng góp cho giáo dục;
Số: 914/SGDĐT - GDTrH Về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên giỏi THCS, THPT cấp huyện, thị xã, thành phố
Số: 902 /SGDĐT - GDTrH Vể việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tập huấn cốt cán về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý
Số: 908/CVLT-SGDĐT-CĐN Về việc thực hiện một số yêu cầu và nhiệm vụ cấp bách trong năm học 2012 – 2013
Số: 891 /SGDĐT - GDTrH Về việc tập huấn giáo viên cốt cán về nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo cấp THCS, THPT
................... Báo cáo Tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
Số: 54 /KH-SGDĐT Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động “Năm An toàn giao thông – 2012"
Số: 857/SGD ĐT-GDTrH Về việc triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2012-2013
Số: 976 /QĐ-SGDĐT Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học: 2012-2013
Số: 848/SGDĐT-KTQLCLGD Hội nghị Tổng kết năm học 2011 - 2012 và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 về Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Số: 842/SGDĐT-VP Về việc phát động tham gia cuộc thi “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”
Số:840 /SGDĐT-CNTT-QLTB&TV-TTr Về việc mời dự Hội nghị Tổng kết và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 về công tác CNTT-QLTB&TV và Thanh Tra
Số: 11 /GM-UBND Về việc dự Lễ khai giảng năm học 2012 - 2013
Số: 835/SGDĐT-VP Về việc báo cáo tình hình sau khai giảng.
Số: 813 /SGDĐT-KHTC Về việc nộp báo cáo thống kê năm học 2012-2013
Số 94/TB-SGDĐT Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Quốc khánh 02/9/2012
Số: 814/SGDĐT.CNTT-QLTB&TV Về việc triển khai tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến đối với HSSV
Số: 813/SGDĐT - VP Về việc lập danh sách và kêu gọi hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Số: 794/SGDĐT-VP Về việc xây dựng nội dung chương trình Lễ khai giảng năm học 2012 - 2013.
Số: 783/SGDĐT-VP Về việc chấn chỉnh việc thu các khoản ngoài quy định trong các cơ sở giáo dục
Số: 787/SGDĐT.CNTT-QLTB&TV Về việc đề nghị nâng cấp, chỉnh trang đường FTTH ở các đơn vị
Số: 651/SGDĐT-VP Về việc hướng dẫn khen thưởng các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
Số: 11 /2012/CT-UBND Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2012 - 2013
Số: 882 /QĐ-SGDĐT Về việc thành lập đoàn tham dự Hội thảo quốc gia môn Lịch sử tại Đà Nẵng
Số: 879/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"
Số: 863 /QĐ-SGDĐT Về việc thành lập đoàn tham dự lớp tập huấn Giáo viên cốt cán về nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cấp THCS và THPT
Số: 754 /SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học
Số: 865/QĐ-SGDĐT Về việc khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt Nhiệm vụ năm học 2011-2012
Số: 866/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc khen thưởng thành tích 4 năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"
Số: 748/SGDĐT-GDTH Về việc mời dự Hội nghị Tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013
Số: 1599/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cho 25 tập thể đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" tỉnh Hậu Giang năm học 2011-2012
Số: 1600/QĐ-UBND Quyết định về việc Tặng Cờ thi đua cho 07 tập thể
Số: 1601/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 25 tập thể
Số: 1602/QĐ-UBND Quyết định Tặng Bằng khen cho 08 tập thể
Số 17/TM-SGDĐT Thư mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 và sơ kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"
Số: 714 /SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn dạy học tăng cường môn tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Số: 693/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV Về việc đôn đốc nộp bài và triển khai cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012.
Số: 47/KH-SGDĐT Kế hoạch phát động phong trào thi đua kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh và thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang
Số: 83/TB-SGDĐT Về kết quả họp Hội đồng thi đua-khen thưởng Sở GD&ĐT xét các đơn vị dẫn đầu năm học 2011-2012
Số: 45/KH-SGDĐT Kế hoạch chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2012-2013
Thi đua khen thưởng Thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
Số: 80 /TB-SGDĐT Ý kiến kết luận của Đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị Giao ban lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng.
Số: 657/SGDĐT-VP Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013
Số: 26 /2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số: 627/SGDĐT-VP Văn bản về việc mời dự hội nghị giao ban
Số: 42/KHLT-SGDĐT-CĐGDT Kế hoạch tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần V- Năm 2012.
Số: 721 /QĐ-SGDĐT Về việc thành lập đoàn tham dự lớp tập huấn Chuyên Địa lý tại Đà Nẵng
Số 31/TB - SGDDT V/V giới thiệu chức danh và chữ ký
Số: 720 /QĐ-SGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Báo cáo viên lớp tập huấn CBQL, giáo viên về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; tư vấn học đường; biên soạn đề kiểm tra, đánh giá môn GDCD, Côn
Số: 617 /SGDĐT-GDTrH Văn bản về việc viết tham luận tham gia hội thảo Quốc gia Môn Lịch sử
Số: 41 /KHLT-SGDĐT-CĐGDT Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện và kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Số: 613 /SGDĐT-GDTrH Văn bản về việc nộp hồ sơ xin hưởng học bổng “Thắp sáng niềm tin"
Số: 702/QĐ-SGDĐT Văn bản về việc thành lập đoàn tham dự hội nghị tập huấn về phổ biến giáo dục pháp luật tại Đà Nẵng
Số: 609 /SGDĐT-GDTrH Văn bản về việc bồi dưỡng giáo viên Tiếng Pháp hè 2012
Số: 610 /SGDĐT-GDTrH Việc việc tập huấn CBQL, giáo viên về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; tư vấn học đường cho học sinh; biên soạn đề kiểm tra, đánh giá môn GDCD, Công nghệ
Số 1396/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Số: 644/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc phân công lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và điều hành
Số: 73 /TB-SGDĐT Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013
Số: 548 /SGDĐT-GDTrH Về việc triệu tập giáo viên Tiếng Anh cấp THCS và THPT tham gia ôn tập và khảo sát trình độ
Số: 546 /SGDĐT-GDTH V/v triệu tập giáo viên dạy Tiếng Anh Tiểu học tham dự lớp ôn tập TOEFL-ITP (450 điểm)
Số: 534 /SGDĐT - GDTrH V/v đăng ký giáo viên tập huấn tiếng Anh theo đề án 1400/QĐ-TTg
Số: 519 /SGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức đợt cao điểm về phòng,chống ma túy
Kế hoạch xét thi đua năm học 2011-2012 Văn bản về việc xét thi đua tại các đơn vị năm học 2011-2012
Thi đua khen thưởng Bảng tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm và thang điểm chấm sáng kiến chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Tỉnh
Số: 491 /QĐ-SGDĐT V/v thành lập đoàn tham dự hội nghị tập huấn về Mô hình trường học mới
Số: 485 /SGDĐT-GDTrH V/v báo cáo tình hình thanh thiếu niên tự sát
Số: 480/SGDĐT-KHTC V/v nộp báo cáo thống kê năm học 2011-2012
Số: 472/ SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012-2013
Số: 463/SGDĐT - GDTrH V/v Nhắc nhở HSSV chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp hè 2012
Số: 475/QĐ-SGDĐT V/v Ban hành Quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang
Số: 453/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v Phát động cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012 cho khối Tiểu học
Số: 453/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v Phát động cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012 cho khối Tiểu học
Số: 26 /KH-SGDĐT Kế hoạch công tác hè 2012
Số: 13/TM-SGDĐT Thư mời dự Tổng kết cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Số: 418/SGDĐT-VP V/v gửi tóm tắt đề tài, sáng kiến cấp tỉnh năm học 2010-2011
Số: 405 /SGDĐT-KHTC V/v hoàn thành hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số 402/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v Khảo sát thực trạng học sinh chơi trò chơi trực tuyến.
Số: 401/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v trang bị tài liệu phục vụ công tác Y tế trường học - năm học 2011 – 2012.
Số: 397 /HĐNGND-NGƯT V/v thông báo kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 năm 2012
Số: 47/TB-SGDĐT Thông báo về việc xét tuyển hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2012 - 2013
Số: 45/TB-SGDĐT V/v tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ ba
Số: 387/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v phát động cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning” do Bộ GD&ĐT tổ chức
Số:381/SGDĐT - GDTrH V/v giới thiệu sách Hướng dẫn sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam
Số: 44/TB-SGDĐT V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ 30/4 - 1/5
Số: 22/KHLT-SGDĐT-CĐGDT Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Hậu Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số: 20 /KH-SGDĐT Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2012
NGND-NGUT V/v lấy ý kiến xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2012.
Số: 353 /CVLT-SGDĐT-CĐN V/v chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên
Số: 354/SGDĐT - GDTrH V/v thông báo Atlat Địa lý Việt Nam bị giả
Số: 18/KH-SGDĐT Kế hoạch phát động phong trào xây dựng cơ quan, trường học đạt an toàn về An ninh trật tự năm 2012
Số 25/HTHSSV Về việc hỗ trợ thông tin chuơng trình "tiếp sức mùa thi 2012"
Số: 334 /SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán và Olympic Tiếng Anh cấp toàn quốc qua Internet năm học 2011- 2012
Số: 328/SGDĐT-VP V/v Mời dự họp
Số:297/SGDĐT.CNTT.QLTB&TV V/v Mời dự khai mạc và tổng kết Hội thi “Giáo viên và học sinh sáng tạo” cấp tỉnh năm học 2011-2012
Số 10/2012/TTNN-ĐT V/v tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy Tiếng anh cho giáo viên tiểu học
Phòng Khảo thí-QLCLGD Thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi thực hành cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2011-2012
Số:01/KH-BCĐ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012
Số: 284 /SGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng bồi dưỡng ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012
Số: 13 /KH-BCĐ-THTT,HSTC Kế hoạch tiếp đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011 – 2012 đơn vị tỉnh Hậu Giang
Số: 280/SGDĐT-GDTrH V/v tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012
Số: 278/SGDĐT-VP V/v Mời dự hội nghị giao ban
Số: 268 /SGDĐT-VP V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2012.
Số: 260 /SGDĐT-VP V/v Tập huấn xét tặng danh hiệu NGND-NGUT
Số: 27/TB-SGDĐT V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012
Số: 238/SGDĐT- VP V/v treo băng gôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2012
Số: 265/QĐ-SGDĐT V/v thành lập đoàn tham dự hội thảo về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt khoa học ở trường THCS và THPT” tại Kiên Giang
Số: 264 /QĐ-SGDĐT V/v thành lập đoàn tham dự hội thảo về “Kinh nghiệm khai thác và ứng dụng CNTT, xây dựng hồ sơ dạy học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học”
Số: 226/SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II THCS, THPT năm học 2011-2012
Số: 215 /SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v báo cáo và thuyết minh thiết bị dạy học tự làm bậc Tiểu học và bậc Mầm non
Số: 254/QĐ-SGDĐT V/v thành lập đoàn tham dự lớp tập huấn Công tác tư vấn học đường
Số: 06 /TM-SGDĐT Dự Khai mạc và Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp lần thứ II - năm 2012
Số: 05 /TM-SGDĐT Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch- tài chính năm 2011 và triển khai kế hoạch chỉ tiêu năm 2012.
Số: 201 /SGDĐT-KTQLCLGD V/v mời dự Lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh thực hành Lý – Hóa – Sinh lớp 12 THPT năm học 2011 - 2012
Số: 12 /KH-SGDĐT Kế hoạch tham gia cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”;
Số: 236 /QĐ-SGDĐT V/v thành lập đoàn tham dự lớp tập huấn về Giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh THCS, THPT
số 168/SGDĐT-VP V/v triển khai thực hiện Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.
Số: 169/SGDĐT-CĐGDT V/v mời dự khai mạc hội thi “Giỏi kiến thức, khéo tay, nhanh trí và họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2012
Số: 01/QĐ-CĐGDT-UBKT V/v thành lập đoàn kiểm tra công tác hoạt động công đoàn Năm học 2011-2012
số 131/KTKĐCLGD-KT Về việc Thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi năm 2012.
Số: 150/SGDĐT-GDTX-GDCN V/v đăng ký mua tài liệu về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012
Số: 11/KH-BCĐ Về việc trồng cây trong khuôn viên trường học
Số: 07/HD-CĐGDT V/v vận động CB,GV,CNV đóng góp xây dựng trường học từ nay đến năm 2013
Số: 14/TB-SGDĐT V/v chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012
Số : 140 /SGDĐT-GDTrH V/v Dự hội giảng Lịch sử - Địa lý địa phương
Số 137/SGDĐT-GDTrH V/v Hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013
Số: 12 /TB - SGDĐT V/v thời gian, địa điểm tổ chức thi và thang điểm chấm thi của Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012
Số 133/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v Mời dự khai mạc và bế mạc Hội thi “cán bộ, giáo viên thư viện giỏi” cấp tỉnh năm học 2011-2012
Số 02/CNNXB Phát hành và mua tài liệu tuyên truyền "Biển và Hải đảo"
Số: 05 /KH-SGDĐT Thực hiện "Năm an toàn giao thông 2012"
Số 427/VP.UBND-NV Tuyên truyền trang thông tin điện tử về di cư
Số: 103/SGDĐT-GDTrH V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2012
Số: 93 /SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn tổ chức thi vòng 20 cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011-2012 .
Số: 82 /SGDĐT-GDTrH V/v viết bài tham luận cho Hội thảo trao đổi kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt khoa học ở các trường THCS và THPT”
Số: 81/SGDĐT-GDTH V/v triệu tập giáo viên Tiếng Anh tham gia lớp ôn tập TOEFL-ITP
Số: 03/ TB-TCKTKT Về việc tuyển giáo viên, giảng viên
Số: 19/BC-SGDĐT Sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2011 - 2012
Số 01/CNNXB Phát hành sách "Kỷ yếu Hoàng sa"
Số: 58 /SGDĐT-GDMN V/v điều chỉnh thời gian Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2011-2012 ngành học Mầm non và Tiểu học
Số: 55/SGDĐT-GDMN-GDTH V/v mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2011-2012 ngành học Mầm non và Tiểu học
Số: 56 /SGDĐT-KTQLCLGD V/v triệu tập cán bộ, quản lý, giáo viên tham gia lớp tập huấn triển khai giới thiệu PISA các tỉnh, thành phố
Số: 52/SGDĐT-VP V/v Điều chỉnh thời gian báo cáo sau Tết.
Số: 50/SGDĐT-GDTrH V/v Hội nghị sơ kết học kì I năm học 2011-2012 GDTrH
Số : 40/SGDĐT-GDTrH V/v Báo cáo số liệu HSSV tham gia Bảo hiểm y tế
Số : 31/SGDĐT-GDTrH V/v Điều chỉnh thời gian HN triển khai kế hoạch hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2012
Số 59/QĐ -TTg Quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
Số: 02-TB-SGDĐT V/v nghỉ tết và công tác tổ chức đón tết Nguyên Đán Nhâm Thìn năm 2012
Số : 1354/SGDĐT-GDTrH về việc mời họp sơ kết công tác bồi dưỡng và chuẩn bị thi HSG cấp quốc gia năm học 2011- 2012
Số: 1348 /SGDĐT-GDCN-GDTX V/v chuẩn bị công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2012
Số: 1331/SGDĐT-GDTrH V/v Hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ cho diễn viên tham gia “Liên hoan Tiếng hát học sinh, sinh viên” và Hội thi “Học sinh, sinh viên thanh lịch” năm 2012
Số 1330/SGDĐT-GDTrH V/v Triển khai thực hiện tháng cao điểm hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012
Số: 1310/SGDDT-CNTT-QLTB&TV V/v sử dụng hệ thống EOS
số 1302/SGDĐT-GDTrH v/v Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học
Số 1271/SGDĐT-CNTT-QLTB&TV V/v Mời tham dự tập huấn lần 2 hệ thống EOS
số 1255/SGDĐT-GDTrH về việc triệu tập giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng PPDH Toán nâng cao cho giáo viên cấp THPT
số 1781/QĐ-UBND Quyết định thưởng công trình cho 20 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "dạy tốt. học tốt" tỉnh Hậu Giang năm học 2010-2011
Số: 158/2007/NĐ-CP Nghị định về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số: 06/2010/CT-UBND Về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2010-2011
Số 616/BGDĐT-NCCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT
Số: 05 /2010/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Số 8859/BGDĐT-VP V/v kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010
Số: 143/2007/NĐ-CP Nghị định về việc quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Số: 602/BGDĐT-CTHSSV V/v Tổ chức Ngày hội « Thiếu nhi khoẻ – Tiến bước lên Đoàn » và Chương trình « Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam » trong thiếu nhi
Số 02-CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN Chương trình phố hợp đẩy mạnh thực hiện số 11 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước trong ngành Giáo dục và Đào tạo
Số: 174/2008/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
Số: 11936/BGDĐT-CSVCTBĐCTE V/v Thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 .
Ban hành kèm theo Quyết định số: 82 /2008 Quy chế về việc tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Số 80/2008/QĐ-BDGĐT Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông
Số: 11852 /BGDĐT-GDTrH V/v: Báo cáo thông tin về giáo dục cấp THCS, THPT của địa phương
Số: 07/2008/CT-BTTTT Chỉ Thị về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước
Số 2882/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của Giáo dục mầ
Ban hành kèm theo Quyết định số 73 /2008/ Ban hành Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở.
Số 777/TB-BGDĐT Thông báo kết quả hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2008-2009 khối các Sở Giáo dục và Đào tạo
Số: 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
Số 168/2008/QĐ-TTg Quyết định về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn
Số: 34/2008/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Số 10974/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v Chuẩn bị tham dự kỳ thi chọ HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2009
Số 15/2008/CT-UBND Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Số : 609/BC-BGDĐT Báo cáo tình hình thực hiện đề án kiên cố hóa trường,lớp học và nhà công vụ giáo viên đến ngày 15 tháng 11 năm 2008.
Số: 7310/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số: 10088 /BGDĐT-GDTrH V/v: Góp ý Dự thảo Quy chế trường THPT chuyên
Số: 9772/BGDĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 – 2009
Số: 9637/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v Góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT
Số: 55/2008/CT- BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012
Số: 51/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày
Số: 78/2008/TT-BTC Thông tư về việc hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Số: 7984/BGDĐT-GDTrH V/v: HD dạy học Ngoại ngữ
Số: 7985/BGDĐT-GDTrH V/v: HD thực hiện CT dạy TC tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp năm học 2008-2009
Số: 97/2008/NĐ-CP Nghị định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
Số: 7808/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2008 - 2009
Ban hành kèm theo Quyết định số: 49 /20 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
Số: 48/2008/TT-BGDĐT V/v hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên
Số: 7Số 7720/BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 đối với GDTH
Số: 7723/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009
Số: 7592/BGDĐT-GDTX Về việc góp ý dự thảo Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình XMC và GDTTSKBC.
Số: Số 7585/BGDĐT-GDCN V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 đối với GDCN
Số: 7558/BGDĐT-GDMN V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2008-2009
Số: 7475 /BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2008-2009
Số: 47/2008/CT - BGDĐT Chỉ Thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 - 2009
Số: 7192/BGDĐT-GDCN V/v báo cáo kết quả TS 2008 và kế hoạch TS TCCN năm 2009
Số: 46 /2008/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
Số: 43/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
Số: 5977/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nội dung GD địa phương ở cấp THCS và cấp THPT từ năm học 2008-2009
Số 11/2008/L-CTN Lệnh về việc công bố Luật
Số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT Biểu mẫu kèm theo thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Số: 24/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của B
Số : 32/2008/NĐ-CP Nghị định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số: 04/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
Số: 7176/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc Ban hành Quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2008/ Quy định về việc hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non
số 51/2007/QĐ-BGDĐT Điều lệ Trường Tiểu học
Số : 107/2007/NĐ-CP Nghị định về việc quy định chi tiết và h¬ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư¬ trú
Số: 33 /2007/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/ Qui chế về việc tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học
Số: 79/2007/NĐ-CP Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Số: 02/2007/QĐ-BGD&ĐT Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông
Số: 40/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Số 39-CT/TW Chỉ thị của Bộ chính trị về việc tiếp tục đổi mới , đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Thông báo