Hôm nay thứ 5. Ngày 26/11/2015

CHUYÊN MỤC


Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức, Thanh tra, Công nghệ thông tin và Thư viện, thiết bị năm học 2011 – 2012 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2012 – 2013
Ngày 25/9/2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổ chức, Thanh tra, Công nghệ thông tin và Thư viện, thiết bị năm học 2011 – 2012 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2012 – 2013.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Cúc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp cùng cán bộ phụ trách chuyên môn các bộ phận của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cộng tác viên thanh tra, Hiệu trưởng, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin, giáo viên, nhiên viên phụ trách công tác thư viện, thiết bị trường học của các trường trực thuộc.


 

Tại hội nghị, đại biểu được nghe qua các báo cáo tổng kết năm học 2011 – 2012 và kế hoạch công tác năm học 2012 – 2013 đối với công tác Tổ chức, Thanh tra, Công nghệ thông tin, Thư viện và thiết bị trường học.

Hội nghị cũng được nghe những ý kiến chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin ở trường học và kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

Kết thúc hội nghị, bà Nguyễn Thị Cúc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo đối với cán bộ quản lý và giáo viên phụ trách các mặt công tác của các trường. Đồng thời định hướng những giải pháp để khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.

Ngày 26/09/2012 - 10:02:30
Tác giả: Phòng GD&ĐT Phụng Hiệp -*-

[1] 2 3 ... 1327 >>

Thông báo