Hôm nay thứ 6. Ngày 27/11/2015

CHUYÊN MỤC


Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp tiếp đoàn Thanh tra chuyên đề về Đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.
Sáng ngày 19/12/2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp tiếp đoàn Thanh tra chuyên đề về Đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

Lãnh đạo đoàn Thanh tra có ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn thanh tra có Ban lãnh đạo và các cán bộ, chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe lãnh đạo đoàn triển khai Quyết định thành lập đoàn Thanh tra chuyên đề và phân công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn, đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, tổ chức đội ngũ cán bộ, công tác thanh tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo và tiến hành kiểm tra các trường Mẫu giáo, Tiểu học và THCS về công tác quản lý của hiệu trưởng, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các ngành học, cấp học.

Theo Kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và kiểm tra các trường Mẫu giáo, Tiểu học và THCS trong 04 ngày. Dự kiến tổng kết đoàn từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 22/12/2011.

Ngày 20/12/2011 - 08:27:26
Tác giả: Phòng GD&ĐT Phụng Hiệp -*-

[1] 2 3 ... 1327 >>

Thông báo