Hôm nay thứ 4. Ngày 25/11/2015

Lịch học chính trị hè 2012 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục Phụng Hiệp.
Thông báo số 35/TB-PGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp.

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 37/KH.BTG-SGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang về việc Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo;

Được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ huyện Phụng Hiệp. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp mở lớp chính trị hè cho CB,GV,NV ngành Giáo dục thuộc đối tượng ngoài Đảng trong huyện như sau:

I/. Nội dung và tài liệu học tập

- Những nội dung cơ bản và những điểm mới về lý luận của Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”;

- Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

- Học tập lịch sử Đảng bộ huyện Phụng Hiệp (giai đoạn 1930 - 1975).

II/. Đối tượng, thời gian và địa điểm học tập

- Đối tượng: Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục (không phải là đảng viên) từ giáo dục Mầm non đến giáo dục Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

- Thời gian, địa điểm: Mỗi lớp học là 02 ngày. (Có lịch cụ thể kèm theo).

III/. Chú ý:

- Đối với các đồng chí là cán bộ phổ cập (không là đảng viên)  của các đơn vị xã, thị trấn đang hưởng lương theo đơn vị trường nào thì tập trung học theo đơn vị đó để học tập.

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải thực hiện đúng nội quy trong suốt quá trình học (CB,GV,CNV có con nhỏ cố gắng sắp xếp, đảm bảo thời gian học tập - không được dắt trẻ vào lớp; điện thoại nên để chế độ im lặng hoặc tắt nguồn trong thời gian học).

- Các đồng chí được phân công làm lớp trưởng chuẩn bị nội dung cho buổi khai giảng, liên hệ mượn Hội trường, mời Đảng uỷ xã, thị trấn ở địa phương dự khai giảng lớp học, tổng kết lớp học và treo băng rol " Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè 2012 cho CB,GV,CNV ngành giáo dục”.

- Lớp học khai giảng lúc 7giờ 30 ngày đầu tiên và học xuyên suốt trong 2 ngày theo lịch. Ban giám hiệu các trường là thành viên ban tổ chức lớp học, quản lý và theo dõi lớp trong suốt thời gian học, đồng thời có trách nhiệm tổ chức lớp học chu đáo, đảm bảo khoá học chất lượng cao và tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã, thị trấn lo ăn, nghỉ cho báo cáo viên; liên hệ mượn hội trường, và giao lớp trưởng kiểm tra sĩ số học viên theo từng buổi, phân công các thành viên trực nhật vệ sinh, âm thanh, chuẩn bị máy phát điện hoặc ắcquy phòng khi cúp điện. Tổ chức khai giảng và tổng kết lớp học, báo cáo tình hình lớp học về Phòng Giáo dục trước ngày 03/8/2012 (đ/c Hải)

Do điều kiện khách quan về hội trường nên Phòng giáo dục và Đào tạo ghép một số đơn vị học khác xã. Đề nghị các đồng chí tạo mọi điều kiện để  tất cả CB,GV,NV đều được tham gia học tập./.

Ngày 16/07/2012 - 09:05:53
Tác giả: Thông báo số 35/TB-PGDĐT -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1325 >>

Thông báo