Hôm nay thứ 3. Ngày 01/12/2015

Công văn số 87/PGD&ĐT ngày 09/7/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp V/v hướng dẫn chọn giáo viên bổ nhiệm làm TPT Đội trong trường học
Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/TTLN, ngày 15 tháng 01 năm 1996 về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ trách trách nhiệm đối với giáo viên là Tổng phụ trách đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong trường phổ thông; Thực hiện Thông tư liên tich số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường Tiểu học và THCS chọn giới thiệu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội như sau:

I- Đối tượng và tiêu chuẩn:

Giáo viên đang công tác tại các trường có độ tuổi từ 20 đến dưới 35 tuổi có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn để bổ nhiệm làm TPT Đội trong các trường học phổ thông:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu ( Nếu còn độ tuổi phát triển đoàn viên thì phải là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).

2. Nhiệt tình, có lòng yêu trẻ và có năng khiếu về tổ chức các hoạt động xã hội, hiểu biết về đoàn đội, có đủ sức khỏe… biết vận động học sinh, các lực lượng xã hội và mọi người tham gia công tác Đội, góp phần xã hội hóa công tác Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư.

3. Có bằng sư phạm đạt chuẩn theo quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo.

4. Có khả năng tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường, Hội Đồng đội các cấp trong việc thiết kế, xây dựng các chương trình hoạt động của Đội.

II- Chế độ làm việc và biên chế Giáo viên-TPT Đội.

1. Mỗi trường được bố trí 01 biên chế làm Giáo viên-TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh (Mục II, Thông tư 35).

2. Nhiệm kỳ của Giáo viên –TPT Đội là 5 năm và giữ chức danh GV-TPT Đội tại một đợn vị không quá 2 nhiệm kỳ.

3. Giáo viên-TPT Đội trường hạng I dạy 2 tiết/ một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy ½ định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp. (Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông)

III- Chế độ chính sách đối với đội ngũ GV-TPT Đội ( Thực hiện theo thông tư 23/TTLN ngày 15/01/1996).

1. Chế độ chính sách:

Giáo viên được bổ nhiệm làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông (bao gồm cả tổng phụ trách chuyên trách và bán chuyên trách) được hưởng các chế độ sau:

1.1. Hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số với các mức sau đây:

- Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng I hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,3 lương tối thiểu.

- Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng II hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,2 lương tối thiểu.

- Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng III hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,1 lương tối thiểu.

Khi thôi không làm tổng phụ trách thì không được hưởng khoản phụ cấp này.

1.2. Xếp lương giáo viên và hưởng các khoản phụ cấp, các chế độ khác như giáo viên (nghỉ phép, nghỉ hè, đi học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang cấp văn phòng phẩm ...).

1.3. Hưởng chế độ khen thưởng như giáo viên và các danh hiệu đã thống nhất giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và đào tạo.

Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp tương đương với giáo viên dạy giỏi cùng cấp, được xét tặng huy chương Nhà giáo, huy chương Vì thế hệ trẻ và các huy chương khác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

1.4. Ngoài những quy định trên, tuỳ điều kiện cụ thể của từng trường có thể xem xét giải quyết thêm một số chế độ chính sách khác tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách hoạt động tốt như hàng năm tổ chức cho đội ngũ tổng phụ trách đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tiên tiến, tạo điều kiện vật chất để hoạt động...

2. Chính sách sử dụng:

2.1. Giáo viên được cử làm tổng phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

2.2. Giáo viên Tổng phụ trách sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác,  nhà trường có trách nhiệm bố trí  công việc phù hợp với năng lực công tác và chuyên môn được đào tạo.

2.3. Giáo viên trong thời gian làm tổng phụ trách được tham gia các khoá huấn luyện bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do ngành Giáo Dục - Đào tạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

IV- Tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn, Hiệu trưởng lập danh sách đề nghị lên phòng GD&ĐT trước ngày 25/7/2012 để Trưởng phòng ký quyết định bổ nhiệm Giáo viên-TPT Đội của nhiệm kỳ 2011- 2016 theo tiêu chuẩn quy định tại mục I của hướng dẫn này (gửi qua đia chỉ email nangnv.phunghiep@haugiang.edu.vn và danh sách đề nghị theo mẫu kèm theo công văn này). Hàng năm xét thấy không phù hợp thì Hiệu trưởng đề xuất giáo viên khác thay thế (nếu có).

Các trường khi lập danh sách chú ý đến các nội dung sau:

-Tổng phụ trách nếu chưa quyết định bổ nhiệm (hoặc công nhận), lập danh sách để Phòng Giáo dục ra quyết định (có mẫu kèm theo)

-Tổng Phụ trách có quyết định bổ nhiệm (hoặc công nhận) nếu đã hết nhiệm kỳ thì lập danh sách bổ nhiệm lại.

-Nếu đã qua 2 nhiệm kỳ (trên 10 năm) làm Tổng phụ trách, trường lập danh sách đề nghị chuyển công tác khác phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo (hoặc chuyển đến trường khác tiếp tục làm công tác Tổng phụ trách nếu có nguyện vọng).

Giáo viên Tổng phụ trách Đội được hưởng phụ cấp trách nhiệm kể từ ngày ký quyết định của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có hiệu lưc.

Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với GV-TPT Đội được chi từ nguồn ngân sách phân bổ hàng năm cho các trường, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đội, tập huấn được thực hiện theo chế độ hiện hành của nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề còn vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết. Mọi quyết định cử giáo viên làm giáo viên Tổng phụ trách Đội không đúng theo hướng dẫn này đều không được chấp nhận.

Nhận được hướng dẫn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Ngày 11/07/2012 - 01:23:14
Tác giả: Công văn số 87/PGDĐT ngày 09/7/2012 -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1329 >>

Thông báo