Hôm nay thứ 5. Ngày 26/11/2015

Lịch học Chính trị hè 2013
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 36/KH.BTG-SGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Sở GD&ĐT Hậu Giang và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang về việc Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo;

Được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ huyện Phụng Hiệp. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp mở lớp chính trị hè cho CB,GV,NV ngành Giáo trong huyện như sau:
I/. Nội dung và thời gian học tập
1. Nội dung:
- Những điểm mới của các Nghị quyết và kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng  lần thứ bảy (khóa XI).
- Kết luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tình hình thời sự.
- Lịch sử Đảng bộ huyện Phụng Hiệp (1975 – 2010).
- Nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và hướng dẫn thảo luận, viết thu hoạch.
2. Thời gian học tập:
Từ 16-23/9/2013 cho 21 lớp (có lịch kèm theo-Mỗi lớp học 2 ngày)
II/. Đối tượng và địa điểm học tập
- Đối tượng: Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục  từ giáo dục Mầm non đến giáo dục Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.
- Địa điểm: kèm theo lịch học.
III/. Về Báo cáo viên phụ trách báo cáo nội dung:
1. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Pha, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy phụ trách báo cáo “ Lịch sử Đảng bộ huyện Phụng Hiệp (1975 -2010)”. Thời gian 01 buổi.
2. Đồng chí Nguyễn Trung Thơm, Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị và đồng chí Huỳnh Thủ, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị phụ trách báo cáo “Những điểm mới của các Nghị quyết và kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa XI)”. Thời gian 01 buổi.
3. Đồng chí Võ Văn Hoàng và đồng chí Phạm Văn Năm, phó Ban Tuyên Giáo Huyện ủy phụ trách báo cáo Kết luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tình hình thời sự. Thời gian 01 buổi.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, hướng dẫn thảo luận và viết thu hoạch.
IV/. Chú ý:
- Đối với các đồng chí là cán bộ phổ cập (không là đảng viên)  của các đơn vị xã, thị trấn đang hưởng lương theo đơn vị trường nào thì tập trung học theo đơn vị đó để học tập.
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải thực hiện đúng nội quy trong suốt quá trình học (CB,GV,CNV có con nhỏ cố gắng sắp xếp, đảm bảo thời gian học tập - không được dắt trẻ vào lớp; điện thoại nên để chế độ im lặng hoặc tắt nguồn trong thời gian học).
- Các đồng chí được phân công làm lớp trưởng chuẩn bị nội dung cho buổi khai giảng, liên hệ mượn Hội trường, mời Đảng uỷ xã, thị trấn ở địa phương dự khai giảng lớp học, tổng kết lớp học và treo băng rol " Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè 2013 cho CB,GV,CNV ngành giáo dục”.
- Lớp học khai giảng lúc 7giờ 30 ngày đầu tiên và học xuyên suốt trong 2 ngày theo lịch. Ban giám hiệu các trường là thành viên ban tổ chức lớp học, cùng lớp trưởng của lớp quản lý và theo dõi lớp trong suốt thời gian học, có trách nhiệm tổ chức lớp học chu đáo, đảm bảo lớp thực hiện nghiêm túc, đồng thời tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã, thị trấn lo nơi ăn, nghỉ cho báo cáo viên; liên hệ mượn hội trường, và kiểm tra sĩ số học viên theo từng buổi, phân công các thành viên trực nhật vệ sinh, chuẩn bị âm thanh, máy phát điện phòng khi cúp điện. Tổ chức khai giảng và tổng kết lớp học, báo cáo tình hình lớp học về Phòng Giáo dục trước ngày 24/9/2013 (đ/c Hải)
Do điều kiện khách quan về hội trường nên Phòng giáo dục và Đào tạo ghép một số đơn vị học khác xã. Đề nghị các đồng chí sắp xếp để  được tham gia học tập đầy đủ./.
* Các lớp học nhận tài liệu học tập từ ngày 11- 12/9/2013 (liên hệ đ/c Nhả -PGD&ĐT)

Ngày 10/09/2013 - 12:41:31
Tác giả: Thống báo số 68/TB-PGDĐT -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1327 >>

Thông báo