Hôm nay thứ 5. Ngày 26/11/2015

STT TIÊU ĐỀ/SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH
1 Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT
2 Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015
3 Thông tư Liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
4 Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
5 Thông tư số 60 /2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
6 Thông tư số 61 /2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
7 Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
8 Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
9 Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
10 Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
11 Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT Quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
12 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
13 Thông tư số 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân
14 Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
15 Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn về nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi ......
16 Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
17 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
18 Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
19 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
20 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
21 Thông tư số 51/ 2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011 Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
22 Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
23 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
24 Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
25 Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 Về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
26 Thông tư số 44 /2011/TT-BGDĐT ngày10/10/2011 Về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
27 Thống tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 Ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
28 Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
29 Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT.
30 Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
31 Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32 Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
33 Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
34 Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
35 Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
36 Thông tư số 22/2011/TT-BTTTT ngày 02/8/2011 về cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
37 Thông tư số 21/TT-BLĐTBXH ngày 29/7/2011 Quy định chương trình khung trình độ nghề thuộc nhóm nghề Cơ khí, Mỹ thuật, Kế toán, CNTT
38 Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 Hướng dẫn quy trình tiếp dân
39 Thông tư số 19 /2011/TT-BL&TBXH ngày 21/7/2011 Quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề
40 Thông tư số 12/2011/TT-NHNN ngày 17/5/2011 Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.
41 Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg
42 Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
43 Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/07/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT
44 - Thông tư 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin - Truyền thông Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong CQNN do Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành
45 Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
46 Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/04/2011 Quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
47 Thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT ngày 13/4/2011 Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường
48 Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
49 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
50 Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
51 Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
52 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
53 Thông tư số 34/2010/TT-BGDĐT ngày 08/12/2010 Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp
54 Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
55 Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006
56 Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP 16/11/2010 Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
57 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010
58 Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ
59 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
60 Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
61 Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
62 Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 Sửa đổi một số Điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi
63 Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông
64 Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
65 Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
66 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông
67 thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở
68 Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học
69 Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở
70 Thoong tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
71 Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 22/12/2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
72 Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC ngày 09/9/2008 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
73 Thông tư liên lịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SGD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, PGD&ĐT thuộc UBND cấp huyện
74 Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT 23/4/2008 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
75 Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
76 Thông tư số 14/2007/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học
77 Thông tư số 51/2006/TT-BGD&ĐT ngày 13/12/2006 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
78 Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD§T-BNV ngày 23/8/2006 Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
79 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
80 Thông tư liên tịch số 23/2001/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 06/4/2001 Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách

Thông báo