Hôm nay thứ 7. Ngày 01/08/2015
TT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại liên hệ
Email
1

Nguyễn Văn Hiền

Trưởng phòng
0913705779
2

Nguyễn Việt Quốc

P. Trưởng phòng
0919129860
3

Trần Thị Thùy Linh

P. Trưởng phòng
01688141710
4

Trần Xuân Sơn

Chủ tịch Công đoàn GD
0919619406
5

Nguyễn Minh Tùng

TCCB
01257380666
6

Lê Hồng Kim

TT.Nghiệp vụ - Kiểm tra
0919458647
7

Lê Hồng Ngọc

Kế toán
0939691154
8

Nguyễn Lệ Thủy

Nghiệp vụ Mầm non
01655717327
9

Nguyễn Thị Bích Sơn

Nghiệp vụ Tiểu học
0919437494
10

Nguyễn Thị Thùy Linh

Kế toán trưởng
0949737399
 
11

Bành Chí Trung

Hành chính - Tổng hợp
0986056779
12

Đặng Văn Minh

Nhân viên
0977210914
13

Nguyễn Hữu Lợi

PCGD
0987871047
14

Phạm Công Danh

CSVC - TB
0986555579
15

Đặng Thị Thu Hương

PCGD MN
0988225854

Thông báo