Hôm nay ngày 21/10/2019, 7:40:09 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND
-
+

Thông tin pháp luật số 6(13/04/2017 09:04:11 GMT+7)
Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 về một số khoản chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, có các mức chi và khoản chi các đơn vị có thể tham khảo và áp dụng như sau:
 
- Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù.
- Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt.
- Chi tổ chức cuộc thi, hội thi.
Về định mức chi, đề nghị xem trong phụ lục đính kèm.
 
Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2014 và thay thế Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND tỉnhngày 07 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 16/03/2015 - 14:33:43        
Tác giả: Phòng Pháp chế - CTHSSV -*-
Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter