Hôm nay ngày 18/08/2019, 8:13:18 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Quyết định số 196/QĐ-UBND
-
+

Thông tin pháp luật số 4(13/04/2017 09:04:12 GMT+7)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2014 V/v ban hành danh mục các xã có điền kiện khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để học sinh được hưởng chế độ ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệptrung học phổ thông và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Theo đó, học sinh có hộ khẩu tại 48 xã và 03 ấp trong danh mục sẽ được hưởng điểm ưu tiên gồm các xã, ấp như sau:
 

TTHuyện/ Thị xã/ Thành phốXã/ Phường/ Thị trấn
I Vị Thanh 1. Phường III
2. Phường IV
3. Vị Tân
4. Hỏa Lựu
5. Hỏa Tiến
II Ngã Bảy 1. Hiệp Lợi
2. Tân Thành
III Vị Thủy 1. Vị Thủy
2. Vị Trung
3. Vĩnh Trung
4. Vĩnh Tường
5. Vị Bình
IV Long Mỹ 1. Vĩnh Thuận Đông
2. Lương Tâm
3. Lương Nghĩa
4. Vĩnh Viễn
5. Vĩnh Viễn A
6. Xà Phiên
7. Thuận Hòa
8. Tân Phú.
9. Long Phú.
10. Long Bình.
11. Long Trị A.
12. Long Trị.
13. Thuận Hưng
V Phụng Hiệp 1. Hiệp Hưng
2. Long Thạnh
3. Thạnh Hòa
4. Tân Bình
5. Tân Phước Hưng
6. Phương Phú
7. Hòa Mỹ
8. Bình Thành
9. Hòa An
10. Phương Bình
11. Phụng Hiệp
12. Tân Long
VI Châu Thành A 1  1. Tân Hòa
2. Trường Long A
3. Tân Phú Thạnh
4. Thị trấn Bảy Ngàn
5. Trường Long Tây
6. Nhơn Nghĩa A
7. Thạnh Xuân

8. Thị trấn Cái Tắc (03 ấp):Long An A, Tân Phú, Tân Phú A.kj jjjjjjn  u piu upoi pi pi pi pi

VII Châu Thành

1. Đông Phước

2. Đông Phước A
3. Phú Hữu
4. Phú Tân

 


Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2014.

Ngày 03/03/2014 - 10:00:31            
Tác giả: Hồng Đào - Phòng Pháp chế- công tác HSSV -*-

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter