Hôm nay ngày 26/03/2019, 11:18:45 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
-
+

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ(25/10/2017 13:10:09 GMT+7)
Thực hiện Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2017 – 2018 nhằm nâng cao năng trong công tác tổ chức cán bộ. Sáng ngày 20/10/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức cán bộ.

           Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Hùng Nhiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT, huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc, đại diện Lãnh đạo các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện, thị xã và cán bộ phụ trách công tác tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục trực thuộc.

          Hội nghị đã triển khai 01 nội dung chuyên đề về công tác cán bộ và 01 chuyên đề về quản lý công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương. Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề về việc thực hiện biên chế, chế độ thâm niên nhà giáo, việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết phép của giáo viên và các vấn đề khác liên quan đến chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. Qua đó, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp để thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Nguyễn Hùng Nhiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị phòng Tổ chức cán bộ, các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung công việc sau: Hoàn tất việc chuyển xếp hạng chức danh nghề nghiệp; thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách; thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp đúng quy trình, công tâm, trung thực, khách quan; thực hiện công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ, sử dụng giáo viên hợp lý, tránh trường hợp thừa thiếu cục bộ, xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; thực hiện đúng quy định, quy trình về đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện tinh giản biên chế đạt chỉ tiêu đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW; rà soát, cập nhật, lập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định./.

 

Tin: Phòng TCCB

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter