Hôm nay ngày 18/08/2019, 8:14:33 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2017, SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
-
+

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2017, SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018(31/01/2018 15:01:48 GMT+7)
Nhằm đánh giá kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017, đồng thời sơ kết thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018; Sáng ngày 30/01/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2017 và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018.

      Đến dự hội nghị có Ông Đồng Văn Thanh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh; Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng – UVBCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh; các ông bà là thành viên Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh; các ông bà trong Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX cùng các đồng chí phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

     Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hùng Nhiên – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông qua báo cáo Tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2017, phương hướng năm 2018 và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018. Theo báo cáo tổng kết hội nghị, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017 của tỉnh Hậu Giang đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

* PCGDMNTNT

- 76/76 xã đạt tiêu chuẩn PCGDMNTNT, tỷ lệ 100% (năm qua 75/76 xã); 8/8 huyện đạt chuẩn PCGDMNTNT, tỷ lệ 100%;

     - Tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn PCGDMNTNT năm 2017.

* Xóa mù chữ

    - 76/76 xã đạt chuẩn XMC. Trong đó: Đạt mức độ 1 có 10 xã (năm qua 35 xã;) Mức độ 2 có 66 xã (năm qua 41 xã); 8/8 huyện đạt chuẩn XMC, tỷ lệ 100%. Trong đó: Đạt mức độ 1 có 2 huyện (năm qua 7 huyện); Mức độ 2 có 6 huyện (năm qua 1 huyện);

   - Tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn XMC Mức độ 1 năm 2017.

* PCGDTH

    - 76/76 xãđạt chuẩn PCGDTHmức độ 3 (năm qua 74/76 xã); 8/8 huyện đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, tỷ lệ 100% (năm qua 7/8 huyện);

   - Tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn PCGDTH Mức độ 3 năm 2017.

    * PCGDTHCS

    - 76/76 xãđạt chuẩn PCGDTHCS. Trong đó: Đạt mức độ 1 có 09 xã (năm qua 33 xã); Mức độ 2 có 57 xã (năm qua 39 xã); Mức độ 3 có 10 xã (năm qua 4 xã); 8/8 huyện đạt chuẩn PCGDTHCS, tỷ lệ 100%. Trong đó: Đạt mức độ 1 có 03 huyện (năm qua 8 huyện); Mức độ 2 có 05 huyện (năm qua 0 huyện);

     - Tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn PCGDTHCS Mức độ 1 năm 2017.

Học kỳ I năm học 2017-2018, Giáo dục Hậu Giang tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật và quan trọng, cụ thể:

     - Triển khai tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 theo đúng tinh thần nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hậu Giang.

     - Các cấp quản là giáo dục và các cơ sở giáo dục đã quyết tâm cao trong công tác phối hợp, tuyên truyền và vận động học sinh, học viên đến lớp, đồng thời quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được yên tâm đến lớp bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần tích cực đối với việc thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu huy động học sinh được giao.

      - Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững và từng bước được nâng lên; nhiều hoạt động hỗ trợ dạy và học được tổ chức đa dạng về hình thức và thiết thực về nội dung.

       - Ngành giáo dục và đào tạo đã tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan từ đó công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành từng bước đạt hiệu quả và chất lượng hơn.

       - Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh; tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nhằm huy động các nguồn lực của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Riêng trong dịp khai giảng, các tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ cho các trường học trên toàn địa bàn toàn tỉnh với tổng giá trị quy ra thành tiền trên 14,5 tỷ đồng.

        Phát biểu tại hội nghị, Ông Đồng Văn Thanh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác PCGD, XMC và việc thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018, đồng thời, Ông đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm hỗ trợ, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa kết quả trong công tác PCGD, XMC và thực hiện công tác giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

     Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố các quyết định khen thưởng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 05 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCGD, XMC năm 2017./.

 

`       Tin: Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter