Hôm nay ngày 19/11/2019, 7:36:10 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

HỘI NGHỊ GIAO BAN LÃNH ĐẠO SỞ GD&ĐT VỚI THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ
-
+

HỘI NGHỊ GIAO BAN LÃNH ĐẠO SỞ GD&ĐT VỚI THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ(12/11/2018 08:11:30 GMT+7)
Ngày 01 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy, Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Thủ trưởng các đơn vị.

Thành phần tham dự Hội nghị: các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Trưởng phòng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh;Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT, DTKT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã và đại diện Hội Cựu Giáo chức tỉnh.

Sau khi nghe thông qua báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2018; các ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ghi nhận trong thời gian qua, các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đã nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, nổi bật như sau.

* Những mặt đạt được

- Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2018-2019.

- Về mạng lưới trường, lớp học,toàn ngành có 337 trường từ mầm non đến trung học phổ thông (giảm 03 trường so với cùng kỳ); đã huy động học sinh từ cấp học mầm non đến các cấp học phổ thông là 159.493/156.911(đạt tỉ lệ 101.65%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao); huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tập, sách, quần áo, xe đạp, học bổng,… cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn và phục vụ cho các hoạt động khác của nhà trường với tổng giá trị quy ra thành tiền trên 10,2 tỷ đồng.

- Công tác sửa chữa, nâng cấp trường, lớp học chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019, cụ thể:phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phốvới tổng kinh phí là 176.001.542.000 đồng (trong đó xây dựng mới là 158.204.068.000 đồng, sửa chữa là 17.977.474.000 đồng); các trường THPT trực thuộc với tổng kinh phí là 7.400.000.000 đồng.

-Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh cụ thể: tổ chức thi Tập san giữa các phòng Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hội thi Cán bộ quản lý giỏi cho tất cả các trường THPT, PTDTNT tỉnh.

- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến thời điểm hiện tại có 202/337 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 59,94%, ước đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm (60-65%).

 - Tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở GD&ĐT xem xét cho ý kiến để trình về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; tham mưu ban hành văn bản hiệp y kết quả xếp hạng các khối thi đua thuộc phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng dự thảo tiêu chí thi đua cho phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố năm học 2018-2019.

- Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.Tổ chức tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Thành lập đoàn công tác làm việc với phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

          * Những mặt hạn chế

- Đối với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 dù có quyết tâm tuy nhiên thực tế vẫn còn những bất cập trong quy hoạch mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh tăng so với biên chế được giao, công tác sắp xếp, bố trí còn nhiều khó khăn.

- Công tác huy động ở mầm non, mẫu giáo dù có cố gắng tuy nhiên một số địa phương tỷ lệ vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu giao.

- Công tác đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục ít nhiều còn bất cập về số lượng và cơ cấu, nhất là bậc học mầm non còn bị động (nguồn lực, kinh phí) vào đầu năm học.

- Việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý nói chung, công tác thi đua – khen thưởng nói riêng chưa được một số cán bộ quản lý quan tâm nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

- Qua công tác thanh, kiểm tra vẫn còn một số đơn vị thực hiện công tác phân công, công tác cập nhật hồ sơ sổ sách, các khoản thu chưa đúng quy định, chưa theo các văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc đã nêu ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối quý IV năm 2018, trong đó tập trung chỉ đạo, kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường công tác quản lý của các cấp, các cơ sở giáo dục.

 

Tin: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter