Hôm nay ngày 27/02/2020, 5:06:57 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

TRƯỜNG THPT VỊ THANH PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN PHƯỜNG III, THÀNH PHỐ VỊ THANH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
-
+

TRƯỜNG THPT VỊ THANH PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN PHƯỜNG III, THÀNH PHỐ VỊ THANH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT(19/09/2019 15:09:47 GMT+7)
Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học tại các trường đóng trên địa bàn Phường III, thành phố Vị Thanh, sáng ngày 16/9, Trường THPT Vị Thanh phối hợp với Công an Phường III tổ chức ký phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và tuyên truyền pháp luật năm học 2019 – 2020. Tham gia lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Công an Phường III và đại diện BGH trường THPT Vị Thanh.

          Theo quy chế phối hợp, Công an Phường III và Trường THPT Vị Thanh sẽ thường xuyên tăng cường quán triệt cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Vị Thanh và cán bộ chiến sĩ Công an, người dân Phường III nắm vững Thông tư liên tịch số: 34/2009/GD&ĐT-CA ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong trường học và cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quy chế số 12/QCPH – CAT – SGDĐT ngày 24/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang và Công an tỉnh Hậu Giang về công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học. Thực hiện tốt mối liên hệ 3 môi trường “Gia đình - Nhà trường - Xã hội” trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh; phát huy vai trò, trách nhiệm của trường THPT Vị Thanh, Công an Phường III trong việc giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật góp phần hình thành nhân cách học sinh; nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả với hành vi xâm hại đến an ninh, trật tự trong nhà trường. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để nảy sinh phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức học sinh, đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong trường học. Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường tham gia học tập.

          Việc phối hợp giữa Trường THPT Vị Thanh và Công an Phường III phải được thực hiện thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng của mỗi đơn vị. Các lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm các quy định đề ra và giữ bí mật trong trao đổi thông tin; khi xử lý giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong trường học phải thận trọng, khách quan, tôn trọng ý kiến các bên và trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Tin: Trường THPT Vị Thanh

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter