Hôm nay ngày 27/02/2020, 2:03:54 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Kết quả họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016
-
+

Kết quả họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016(09/06/2017 08:06:58 GMT+7)
Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 08 tháng 5 năm 7 về việc thông qua kết quả và lấy ý kiến thành viên Hội đồng đối với sáng kiến, giải pháp của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;

           Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang thông báo kết quả họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

          Tổng số hồ sơ nhận từ Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh là 178 cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Qua thẩm định, có 101 sáng kiến, giải pháp đạt 85 điểm trở lên và 77 sáng kiến, giải pháp dưới 85 điểm.

          Thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp đã thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu đồng ý cho 101 sáng kiến đạt từ 85 điểm trở lên, đồng thời cũng thống nhất để lại  77 sáng kiến, giải pháp dưới 85 điểm. 

(Đính kèm danh sách)

          Trên đây là thông báo kết quả họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp xét công nhận sáng kiến, giải pháp cho cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang./.

Tải tập tin Tải tập tin 2

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter