Hôm nay ngày 27/02/2020, 1:43:19 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

NGÀNH GIÁO DỤC HẬU GIANG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LỚP CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019
-
+

NGÀNH GIÁO DỤC HẬU GIANG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LỚP CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019(13/08/2019 08:08:23 GMT+7)
Ngày 7-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong tình hình mới, giúp nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác giảng dạy.

Đến tham dự lớp bồi dưỡng có Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đến tham dự và triển khai nội dung bồi dưỡng có Ông Lê Công Khanh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang; Bà Nguyễn Ngọc Ánh Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tham dự.

Nội dung bồi dưỡng gồm: triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc đưa vào giảng dạy Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường phổ thông; báo cáo tình hình quốc tế và trong nước, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019…

Có 100 cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố, trưởng, phó phòng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường THPT… tham gia lớp bồi dưỡng.

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter