Hôm nay ngày 22/04/2019, 1:34:46 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

MỘT SỐ GÓP Ý VÀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
-
+

MỘT SỐ GÓP Ý VÀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI(26/04/2018 08:04:28 GMT+7)
Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo diễn ra ngày 17/4 đến ngày 18/4 vừa qua tại Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập hợp các góp ý và có một số điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã tập trung vào 03 nhóm vấn đề. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông tin bản tiếp thu, giải trình của ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

           Thứ nhất là các ý kiến thắc mắc xoay quanh lý do dạy tích hợp, nội dung các môn liên quan và việc bồi dưỡng giáo viên, tổ chức dạy học...

           Thứ hai là những kiến nghị về độ mở của chương trình môn ngữ văn. Một số cá nhân, đơn vị đề nghị tăng số tác phẩm văn học bắt buộc trong chương trình, trong đó chú ý tăng các tác phẩm kháng chiến, tác phẩm của nhà văn là người dân tộc thiểu số, tác phẩm viết về chủ quyền biển đảo.

           Thứ ba, một số ý kiến cho rằng chương trình một số môn còn nặng, cần tiếp tục giảm tải.

           Theo ông Nguyễn Minh Thuyết, có những ý kiến ban soạn thảo sẽ giải trình, giải thích thêm cho rõ, có một số nội dung đã tiếp thu.

            Ví dụ ở môn ngữ văn sẽ không chốt ở 6 tác phẩm văn học mà tăng số lượng tác phẩm bắt buộc. Chương trình thiết kế mở trong bối cảnh có nhiều bộ sách giáo khoa nên ban soạn thảo đưa ra ba nhóm tác phẩm: bắt buộc, bắt buộc lựa chọn và nhóm gợi ý lựa chọn.

 

                       Tin: Văn phòng (Nguồn: tài liệu Hội nghị Giám đốc Sở)

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter