Hôm nay ngày 18/07/2018, 12:02:29 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155 - Trực thi THPT QG 2018, Chánh Thanh tra, SĐT: 0986322678

LỄ BÀN GIAO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SANG SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-
+

LỄ BÀN GIAO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SANG SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI(13/04/2017 09:04:06 GMT+7)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ông Đồng Văn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang tại phiên họp ngày 07 tháng 02 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện bàn giao từng nội dung, từng bộ phận để hai tiến hành bàn giao toàn bộ chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hậu Giang. Ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ công bố và ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

        Tại buổi lễ Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao cho sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm:

        - Bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp

       - Bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất và cán bộ, công chức, viên chức của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

         - Bàn giao 01 biên chế công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo đang trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

        Hai Sở thống nhất hướng xử lý các vấn đề tiếp nhận hồ sơ thành lập trường, hồ sơ đăng ký hoạt động tuyển sinh, đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thay Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quản lý, chỉ đạo Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ năm học.

       Như vậy sau ngày ký biên bản bàn giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức là cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

 

Tin: Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter