Hôm nay ngày 12/12/2018, 12:06:33 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2017
-
+

HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2017(25/07/2017 16:07:25 GMT+7)
Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch Hè năm 2017, đồng thời thực hiện Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 37-KH/BTG-SGDĐT-SLĐTB&XH, ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2017. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Sở GD&ĐT, Sở GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cốt cán.

         Đến tham dự Hội nghị về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Văn Tho, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng chí Hồng Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở; Về phía Lãnh đạo Sở GD&ĐT có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Hùng Nhiên, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT, Phó Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; cùng hơn 120 các đồng chí là đại diện lãnh đạo của Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí là đại diện lãnh đạo trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí là cán bộ quản lý các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT; các đồng chí là cán bộ quản lý các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở LĐ-TB&XH; Hiệu trưởng các trường (CĐCĐ, TC KT-KT, DTKT); Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT; Giám đốc TT GDTX tỉnh, TT GDTX TX. Ngã Bảy, TT Ngoại ngữ - Tin học và Giám đốc TTGDNN-GDTX các các huyện, thị xã cùng dự.

        Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm nay chủ yếu xoáy sâu vào những vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 03-KL/BTGTW ngày 25/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW của Ban bí thư về đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; các nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo số 127-BC/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng báo cáo tình hình quốc tế và trong nước nổi bật, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời hai đơn vị Sở GD&ĐT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã triển khai các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và định hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

        Trên tinh thần trách nhiệm cao. Tại Hội nghị, các Đại biểu đã được tiếp thu những ý kiến thảo luận, các ý kiến giải đáp một cách tích cực, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên.

         Hội nghị diễn ra trong 1 ngày làm việc, đã báo cáo đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hè, bổ sung kiến thức mới, những vấn đề thời sự cần thiết, bổ ích cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo và tiếp thu những vấn đề cơ bản và mới về lý luận chính trị cũng như tình hình thực tiễn.

Tin: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter