Hôm nay ngày 26/03/2019, 11:20:17 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU, ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC
-
+

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU, ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC(30/11/2017 16:11:36 GMT+7)
Nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý cho các đơn vị trực thuộc và thực hiện Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải thể, sáp nhập phòng Giáo dục Trung học và phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục thường xuyên, đổi tên phòng Quản lý cơ sở vật chất và Khảo thí – kiểm định thành phòng Quản lý chất lượng – cơ sở vật chất.

        Chiều ngày 24/11/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai quyết định nghỉ hưu, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức cho các đơn vị: phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục thường xuyên,  phòng Quản lý chất lượng – cơ sở vật chất, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Hậu Giang.

        Đến dự có bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên trong Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các chức năng, chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn các đơn vị có liên quan cùng dự.

        Trong buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao 09 quyết định cho cán bộ, công chức, cụ thể

        1. Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lương Phong Nhã, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang nghỉ hưu kể từ 01/12/2017.

         2. Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Hoàng Liêm, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Hậu Giang, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang.

      3. Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức đối với ông Trần Hoàng Nguyên, Trưởng phòng Quản lý cơ sở vật chất và Khảo thí – kiểm định, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Hậu Giang.

      4. Quyết định bổ nhiệm công chức đối với ông Trần Hiền Hòa, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên.

       5. Quyết định bổ nhiệm công chức đối với ông Trang Kim Danh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên.

       6. Quyết định bổ nhiệm công chức đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên.

      7. Quyết định bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Thanh Thiên, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên.

       8. Quyết định bổ nhiệm công chức đối với ông Trần Văn Tính, Phó Trưởng phòng Quản lý cơ sở vật chất và Khảo thí – kiểm định,  giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng – cơ sở vật chất.

       9. Quyết định bổ nhiệm công chức đối với ông Hà Thế Trung, Phó Trưởng phòng Quản lý cơ sở vật chất và Khảo thí – kiểm định,  giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng – cơ sở vật chất.

        Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng đến các đồng chí vừa nhận quyết định. Đồng thời, có đôi lời nhắn nhủ đến các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết, điều hành, quản lý đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Tin: Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter