Hôm nay ngày 28/05/2018, 4:07:25 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Số: 903/SGDĐT – VP
-
+

Về việc điều chỉnh nội dung buổi lễ khai giảng năm học 2015 - 2016(31/03/2016 07:03:31 GMT+7)

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm GDTX các huyện, thị xã, thành phố; - Các Trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú; - Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giảm bớt một số nội dung của chương trình buổi lễ khai giảng năm học 2015-2016 để các trường học, trung tâm dành nhiều thời thời gian cho các hoạt động tập thể của học sinh, học viên. Nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Trung tâm GDTX các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các Trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú, Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh chỉ đạo và thực hiện điều chỉnh giảm bớt một số nội dung của chương trình buổi lễ khai giảng năm học 2015-2016, cụ thể như sau: - Không thực hiện 02 nội dung: “Ý kiến phát biểu của lãnh đạo cấp tỉnh hoặc cấp ủy, chính quyền địa phương” và “Phát biểu hạ quyết tâm của đại diện học sinh”. - Chuyển nội dung “Diễn văn khai giảng năm học mới” của Hiệu trưởng sau nội dung “Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn”. (kèm theo Chương trình lễ có thay đổi) Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Trung tâm GDTX các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các Trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú, Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện./. Ngày 04/09/2015 - 09:04:12 Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo -*-

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter