Hôm nay ngày 18/07/2018, 12:04:38 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155 - Trực thi THPT QG 2018, Chánh Thanh tra, SĐT: 0986322678

Về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại các trường Mầm non- Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp
-
+

Về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại các trường Mầm non- Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp(06/01/2017 15:01:34 GMT+7)
Về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại các trường Mầm non- Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp

 KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng

 tại các trường Mầm non- Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở

 trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp

 

 

         

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang về việc Thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại các trường Mầm non- Mẫu giáo (MN-MG), Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 12 năm 2016.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 03/01/2017 của Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của các đơn vị, cá nhân được thanh tra. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang kết luận như sau:

1. KHÁI QUÁT CHUNG

Châu Thành và Phụng Hiệp là hai huyện vùng sâu, xa của tỉnh Hậu Giang, mỗi huyện có những đặc điểm địa lý, kinh tế thuận lợi và khó khăn khác nhau.

Huyện Châu Thành cách xa trung tâm tỉnh, địa bàn nhỏ nhưng giao thông thuận lợi, là huyện đang phát triển các ngành công nghiệp của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần người dân nơi đây tương đối cao so với các địa bàn khác của tỉnh Hậu Giang; trong khi huyện Phụng Hiệp là huyện vùng sâu đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn đa phần là kinh tế nông nghiệp.

Trong lĩnh vực giáo dục của hai huyện còn nhiều khó khăn nhất định như: Cơ sở vật chất còn thiếu nhất là bậc MN-MG và TH, trang thiết bị dạy học còn hạn chế do đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục ở địa phương, bậc TH còn nhiều điểm phụ, bậc MN-MG các điểm phụ phải học nhờ ở trường TH, công tác quản lý tại các trường chậm đổi mới. Qua thanh tra nhằm giúp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thấy được những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục, chấn chỉnh; giúp Phòng GD&ĐT có những biện pháp chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học được giao.

  1. KẾT QUẢ THANH TRA

 

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường đảm bảo cho hoạt động dạy học, trình độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn, trên chuẩn, việc phân công và sử dụng đội ngũ đúng chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

- Về chế độ chính sách đối với giáo viên, công nhân viên được các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời ở các khoản lương và phụ cấp.

- Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị được kiểm tra thực hiện hồ sơ quản lý cán bộ giáo viên chưa đúng quy định: Chưa bổ sung lý lịch, cập nhật hàng năm trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; cách sắp xếp các loại hồ sơ chưa khoa học, hợp lý; chưa ban hành kế hoạch đánh giá bồi dưỡng; chưa thực hiện đúng các bước đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên (MG Đông Phước, MN Đông Thạnh, TH Ngô Hữu Hạnh 6, THCS Ngô Hữu Hạnh, THCS Đông Phước A của huyện Châu Thành; MG Hoa Hồng, MG Phụng Hiệp, TH Cây Dương 2, TH Hòa An 3, THCS Thạnh Hòa, THCS Hòa Mỹ của huyện Phụng Hiệp).

- Ban Giám hiệu một số trường TH được kiểm tra không thể hiện việc giảng dạy thường xuyên theo quy định; việc quyết định thành lập Tổ, Khối và quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, Khối trưởng ở một số trường chưa đúng về thể thức và nội dung văn bản, thiếu cơ sở pháp lý (TH Ngô Hữu Hạnh 6, THCS Ngô Hữu Hạnh, THCS Đông Phước A của huyện Châu Thành; TH Cây Dương 2, TH Hòa An 3, THCS Thạnh Hòa, THCS Hòa Mỹ của huyện Phụng Hiệp).

2.2. Quản lý tài chính- tài sản

- Hầu hết các đơn vị có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, việc bảo quản trường lớp, đầu tư sửa chữa, nâng cấp phòng lớp được quan tâm thực hiện  hạn chế hư hao, mất mát xảy ra.

- Hầu hết các trường đã vận động xã hội hóa giáo dục để tu sửa trường lớp và hỗ trợ cho giáo viên dạy phụ đạo, tăng tiết (TH Cây Dương 2, TH Hòa An 3, THCS Thạnh Hòa, THCS Hòa Mỹ của huyện Phụng Hiệp).

- Nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị còn hạn chế, khâu lập các mẫu báo cáo theo Thông tư số 19 chưa chặt chẽ, chính xác, việc hạch toán không thể hiện được nhiệm vụ chi (TH Cây Dương 2, TH Hòa An 3, THCS Thạnh Hòa, THCS Hòa Mỹ của huyện Phụng Hiệp; MG Đông Phước, MN Đông Thạnh, TH Ngô Hữu Hạnh 6, THCS Ngô Hữu Hạnh, THCS Đông Phước A của huyện Châu Thành).

- Hầu hết các trường được thanh tra đều thực hiện công tác xã hội hóa, nhung chưa tuân thủ nghiêm quy trình theo văn bản chỉ đạo 6890 của Bộ GD&ĐT; việc công khai còn hình thức, chưa thể hiện đúng tinh thần công khai theo quy định; chuyên môn của cán bộ thư viện chuyên trách còn hạn chế, việc quản lý còn lỏng lẻo, sắp xếp, trưng bày sách ở các thư viện chưa khoa học.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Việc triển khai nhiệm vụ năm học được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Phòng, các nhiệm vụ được thể hiện qua từng kế hoạch của Ban Giám hiệu và Tổ, Khối.

- Tuy nhiên các trường đã thiết lập nhiều loại sổ sách so với quy định của  Điều lệ, các trường ở huyện Châu Thành Hiệu trưởng xây dựng bình quân 25-30 loại kế hoạch theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.

- Việc quản lý chỉ đạo chuyên môn của Ban Giám hiệu ở các trường được thanh tra chưa tập trung hiệu quả, công tác hội họp của các Tổ, Khối chuyên môn mang tính hành chánh, chưa có nhiều ý kiến phát biểu bàn sâu về chuyên môn, chưa nêu được biện pháp tích cực nâng cao chất lương giáo dục, Ban Giám hiệu không tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ với các Tổ, Khối chuyên môn.

- Công tác dự giờ thăm lớp của Ban Giám hiệu tại các trường TH, THCS chưa đủ số lượng theo quy định, nhiều nội dung đổi mới trong chuyên môn ở các trường THCS chưa triển khai thực hiện.

- Việc tổ chức khám sức khỏe cho trẻ và lưu mẫu thức ăn tại các trường chưa thực hiện (MG Đông Phước, MN Đông Thạnh của huyện Châu Thành).

2.4. Việc thực hiện công khai dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng chống tham nhũng

- Hầu hết các đơn vị có xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và có thực hiện công khai dân chủ.

- Một số đơn vị có ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, có xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật…

- Tuy nhiên việc công khai chưa đúng quy định, một số đơn vị chưa nghiên cứu triển khai thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư 09, nhiều đơn vị chưa thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo kế hoạch đề ra (MG Đông Phước, MN Đông Thạnh, TH Ngô Hữu Hạnh 6, THCS Ngô Hữu Hạnh, THCS Đông Phước A của huyện Châu Thành; TH Cây Dương 2, TH Hòa An 3, THCS Thạnh Hòa, THCS Hòa Mỹ của huyện Phụng Hiệp).

- Việc xây dựng các kế hoạch và quá trình thực hiện công khai dân chủ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm tại một số đơn vị còn hình thức đối phó chưa hiệu quả thiết thực theo yêu cầu đề ra: Kiểm tra nội bộ không hiệu quả, không theo kế hoạch, Hiệu trưởng không tổ chức kiểm tra mà phân công cho các bộ phận kiểm tra nên không nắm và không có hồ sơ, tổ chức công khai còn theo cảm tính không đúng quy định, các trường chưa thể hiện nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm tại đơn vị, việc ban hành văn bản ở một số trường không đúng thể thức, thiếu cơ sở pháp lý (MG Đông Phước, TH Ngô Hữu Hạnh 6, THCS Ngô Hữu Hạnh, THCS Đông Phước A của huyện Châu Thành; TH Cây Dương 2, TH Hòa An 3, THCS Thạnh Hòa, THCS Hòa Mỹ của huyện Phụng Hiệp).

  1. KẾT LUẬN

3.1. Ưu điểm                                                  

- Hầu hết số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các trường đều đảm bảo cho hoạt động dạy học, trình độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn, trên chuẩn, việc phân công và sử dụng đội ngũ đúng chuyên môn, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời ở các khoản lương và phụ cấp cho giáo viên, công nhân viên chức.

          - Các trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, Ban Giám hiệu có quan tâm thực hiện xã hội hóa giáo dục đầu tư sửa chữa, nâng cấp phòng lớp hạn chế hư hao.

- Các trường đã thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định của Điều lệ, xây dựng đủ các kế hoạch theo văn bản chỉ đạo của Phòng, Sở; việc triển khai kế hoạch năm học được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn và được thể hiện qua từng kế hoạch của Ban Giám hiệu.

3.2. Hạn chế

- Hầu hết các trường được thanh tra thực hiện hồ sơ quản lý cán bộ giáo viên chưa đúng quy định: Chưa bổ sung lý lịch, chưa cập nhật trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; cách sắp xếp các loại hồ sơ chưa khoa học, hợp lý; chưa hoàn thành đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên. Đa số Ban Giám hiệu các trường TH không thể hiện việc giảng dạy thường xuyên theo quy định; việc quyết định thành lập Tổ, Khối và quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, Khối trưởng chưa phù hợp, thiếu cơ sở pháp lý.

- Việc quản lý, thiết lập các loại hồ sơ sổ sách chưa đạt yêu cầu, các báo cáo tài chính còn sai sót số liệu, hạch toán không thể hiện nhiệm vụ chi tại các đơn vị, cập nhật theo dõi phần mềm kế toán chưa hiệu quả.

- Việc quản lý chỉ đạo chuyên môn của Ban Giám hiệu chậm đổi mới, chưa tập trung hiệu quả, công tác hội họp của các Tổ, Khối chuyên môn mang tính hành chính, chưa đi sâu về chuyên môn, Ban Giám hiệu chưa tham gia sinh hoạt chuyên môn với các Tổ, Khối chuyên môn theo quy định, công tác dự giờ thăm lớp của Ban Giám hiệu tại các trường TH, THCS chưa được thực hiện nghiêm theo quy định, một số trường chưa triển khai, thực hiện các nội dung đổi mới chuyên môn mà ngành đã chỉ đạo.

4. KIẾN NGHỊ

-Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp quan tâm chỉ đạo các trường tập trung nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung đổi mới trong chuyên môn nhằm cải tiến chất lượng giáo dục tại địa phương trong thời gian tới. Kiểm tra, rà soát tình hình biên chế, việc phân công và sử dụng đội ngũ, cập nhật hồ sơ cán bộ công chức, bổ sung lý lịch cán bộ hàng năm và đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo quy định, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, có biện pháp nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với các trường về nghiệp vụ kế toán, quy trình thực hiện vận động xã hội hóa theo hướng dẫn tại Công văn 6890 của Bộ GD&ĐT, thực hiện nghiêm công khai dân chủ tại các cơ sở giáo dục, quan tâm thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Đối với các đơn vị trường học Hiệu trưởng phải căn cứ vào kết quả thanh tra đối chiếu với đơn vị mình quản lý nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu, báo cáo kết quả khắc phục về phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 20/01/2017. Phòng GD&ĐT tổng hợp báo Sở GD&ĐT qua Thanh tra Sở trước ngày 27/01/2017.

Giao Thanh tra Sở tiếp tục theo dõi, phúc tra khi cần thiết, giúp các đơn vị sớm khắc phục những hạn chế, sai sót, thực hiện hoàn thành kế hoạch năm học được giao.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành;

- Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp;

- Lưu: VT, Hồ sơ TTr, P12.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Hoài Thúy Hằng

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter