Hôm nay ngày 28/05/2018, 2:57:44 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thông báo
-
+

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và hoán đổi nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2015(31/03/2016 07:03:31 GMT+7)
Số: 65 /TB-SGDĐT Căn cứ Thông báo số 108/TB - UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc treo cờ Tổ quốc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2015; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2015như sau:

1. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, Trường dạy trẻ khuyết tật, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDTX các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT, PTDT nội trú trong tỉnh thống nhất treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01 tháng 9 năm 2015 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2015. 2. Tất cả cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên được nghỉ thứ Tư, ngày 02/9/2015. 3. Yêu cầu các đơn vị tổ chức làm vệ sinh trong phạm vi cơ quan, đơn vị để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước và trong thời gian nghỉ Lễ. 4. Trong thời gian nghỉ Lễ, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phân công cán bộ trực, bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đơn vị. Khi có yêu cầu, phải báo cáo tình hình bằng văn bản hoặc điện thoại về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại số 0711.3.876.267-0711.3.878.913; fax: 0711.3.878.945. Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc. Riêng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị ký và ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc nghỉ Lễ theo tinh thần thông báo này./. Ngày 24/08/2015 - 08:10:47 Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo -*-

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter