Hôm nay ngày 19/11/2019, 7:36:31 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA (THI) CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG ANH THỰC HÀNH TRÌNH ĐỘ A, B VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN, NÂNG CAO KHÓA THÁNG 9/2018
-
+

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA (THI) CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG ANH THỰC HÀNH TRÌNH ĐỘ A, B VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN, NÂNG CAO KHÓA THÁNG 9/2018(22/08/2018 13:08:29 GMT+7)
1. Đối tượng Tất cả những cá nhân có kiến thức nền tảng về tiếng Anh thực hành trình độ A, B (tương đương bậc 1, bậc 2); ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao, có nhu cầu đăng ký dự kiểm tra (thi) lấy chứng chỉ quốc gia Ngoại ngữ và ứng dụng Công nghệ thông tin.
  1.   Bằng cấp

Chứng chỉ quốc gia Ngoại ngữ và ứng dụng Công nghệ thông tin, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cấp (có giá trị toàn quốc).

  1.  Hồ sơ đăng ký

Liên hệ Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang để mua hồ sơ đăng ký dự kiểm tra (thi).

  1.   Thời hạn nộp hồ sơ

- Đối với kiểm tra tiếng Anh thực hành trình độ A, B (tương đương bậc 1, bậc 2): trước ngày 08/9/2018.

- Đối với thi ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao: trước ngày 21/9/2018.

  1.   Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra (thi)

- Đối với kiểm tra Tiếng Anh thực hành trình độ A, B (tương đương bậc 1, bậc 2): Ngày 16/9/2018, đặt tại Trường THPT chuyên Vị Thanh.

- Đối với thi ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao: Ngày 29/9/2018, đặt tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hậu Giang.

  1.   Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra (thi)

Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, số 4, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter