Hôm nay ngày 19/02/2020, 1:47:24 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Trưởng phòng GD&ĐT; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
-
+

Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Trưởng phòng GD&ĐT; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở(03/08/2018 14:08:08 GMT+7)
Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Trưởng phòng GD&ĐT; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

File đính kèm

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter