Hôm nay ngày 21/05/2019, 10:31:17 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, thị xã; các trường THPT, PTDTNT và các đơn vị thuộc Sở
-
+

Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, thị xã; các trường THPT, PTDTNT và các đơn vị thuộc Sở(16/08/2017 15:08:45 GMT+7)
Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, thị xã; các trường THPT, PTDTNT và các đơn vị thuộc Sở

file đính kèm

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter