Hôm nay ngày 18/07/2018, 12:15:39 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155 - Trực thi THPT QG 2018, Chánh Thanh tra, SĐT: 0986322678

Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, thị xã và Hiệu trưởng các Trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú
-
+

Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, thị xã và Hiệu trưởng các Trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú(22/09/2016 08:09:31 GMT+7)
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Lãnh đạo UBND thành phố Vị Thanh, chiều ngày 20 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường UBND thành phố Vị Thanh, Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự và chủ trì Hội nghị Giao ban Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, thị xã, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên các huyện, thị xã, Hiệu trưởng các Trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở. Cùng dự và đồng chủ trì Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh. Thành phần dự Hội nghị còn có các ông, bà đại diện Hội Cựu Giáo chức tỉnh, đại diện lãnh đạo: Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Pháp chế - Chính trị tư tưởng, các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trường Dạy trẻ Khuyết tật; đại diện lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, thị xã, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên các huyện, thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Phổ thông Dân tộc nội trú HimLam.

Sau khi nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình công tác tháng 7, 8 và đầu tháng 9; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 10 và 11 năm 2016; các ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết luận một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

Ghi nhận và cảm ơn các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị, đồng thời thống nhất với các ý kiến giải đáp của đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. Trong thời gian qua, các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đã nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt một số công tác như:

- Đã nỗ lực và quyết tâm cao để tổ chức an toàn, nghiêm túc và thành công công tác coi, chấm đối với kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Hậu Giang.

- Công tác bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức thực hiện tốt, đúng kế hoạch đề ra.

- Quan tâm tốt việc nâng cấp, sửa chữa trường, lớp học để chuẩn bị cho tựu trường và khai giảng năm học 2016 – 2017.

- Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội để vận động học sinh, học viên ra lớp.

- Công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 được tổ chức đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tạo được sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh và toàn xã hội.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cấp quản lý giáo dục và cở sở giáo dục vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cụ thể như sau:

- Công tác bảo quản cơ sở vật chất, trường, lớp học cũng như công tác nâng cấp sửa chữa trường, lớp học ở một số nơi vẫn chưa thật sự được quan tâm thực hiện tốt.

- Tuy có quan tâm tốt đến công tác bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh, học viên lớp 12 THPT và giáo dục thường nhưng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp có thấp hơn so với năm trước. Việc nhập liệu hồ sơ dự thi vẫn còn sai sót ở một số đơn vị.

- Tỷ lệ huy động học sinh ở các cấp học phổ thông đều vượt kế hoạch. Tuy nhiên, đối với cấp học mầm non vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất phục vụ dạy và học vẫn còn xảy ra ở một vài nơi, gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và chăm sóc, giáo dục.

 

Về một số kiến nghị của đại biểu phát biểu, Giám đốc phát biểu chỉ đạo như sau:

- Các kiến nghị có liên quan đến công tác thi đua – khen thưởng, giao cho Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan để điều chỉnh, hoàn chỉnh và trình Hội đồng thi đua – khen thưởng của ngành thông qua.

- Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong hè rất được Sở quan tâm. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí được cấp cho hoạt động này có giới hạn nên số lượng cán bộ quản lý giáo dục được triệu tập để bồi dưỡng chưa nhiều. Hướng tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các Sở, ngành có liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung thêm kinh phí cho hoạt động này.

- Việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đề nghị thực hiện theo phân cấp quản lý. Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực tham mưu UBND cấp huyện để được đầu tư trên cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về tình hình biên chế còn thiếu ở các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với Phòng Nội vụ để tham mưu UBND cấp huyện tuyển dụng hết số biên chế được giao (nếu số biên chế được giao chưa được tuyển dụng hết) hoặc tích cực phối hợp với ngành Tài chính, ngành Nội vụ để được cân đối, bổ sung kinh phí hợp đồng giáo viên nhằm cơ bản đảm bảo đủ giáo viên phục vụ cho công tác giảng dạy.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết tháng 11 năm 2016, trên cơ sở các nhiệm vụ đã đề ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác huy động học sinh đến lớp, nhất là đối với cấp học mầm non; tiếp tục vận động các mạnh thường quân để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thông qua việc tăng tiết, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.Đặc biệt, quan tâm đến chất lượng giáo dục đối với các lớp cuối cấp.

- Tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm, dạy học 02 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học để trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

- Việc thu, chi tài chính phải được nghiêm túc thực hiện theo tinh thần Công văn số 850/SGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang hướng dẫn thực hiện quản lý nguồn học phí và nguồn thu sự nghiệp khác đối với cơ sở giáo dục công lập.  

- Tăng cường rà soát các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo tinh thần các văn bản quy định của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 116, Nghị định 61 và Nghị định 28).

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật sau khi chuyển về địa điểm mới, cần khẩn trương hoàn chỉnh cơ sở vật chất và tổ chức khai giảng năm học mới.

- Khẩn trương hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chứctheo tinh thần nội dung của Hướng dẫn liên tịch số 60/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh.

- Các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục tích cực gửi tin, bài về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng) để tổng hợp và biên tập Tập san Xuân Đinh Dậu năm 2017.

 

Trên đây là các ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, thị xã, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên các huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các đơn vị trực thuộc vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2016, đề nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện theo tinh thần thông báo này./.        

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter