• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 1) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021

            * THỨ HAI (11/01)

            - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp với Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết, HĐND tỉnh.

            - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn thanh tra các khoản thu ngoài ngân sách tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

            - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Phòng GDTH - GDMN về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDTH-GDMN cùng dự. Phòng GDTH-GDMN chuẩn bị nội dung.

            - 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với Phòng GDTrH - GDTX về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDTrH-GDTX cùng dự. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung.

            - Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

            * THỨ BA (12/01)

            - 6 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ phát động hiến máu tình nguyện Xuân nghĩa tình năm 2021. Điểm tại UBND xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

            - 7 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra trình độ học vấn của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện lãnh đạo, 01 chuyên viên phòng GDTrH-GDTX và đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT cùng đi. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị thư mời Bộ CHQS tỉnh.

            - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn thanh tra các khoản thu ngoài ngân sách tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

            - 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

            - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

 

            * THỨ TƯ (13/01)

            - 7 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

            - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn thanh tra các khoản thu ngoài ngân sách tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

            - 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị giao ban với Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở quý I/2021. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT thành phố Ngã Bảy. Mời: Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cùng dự (thay thư mời). Văn phòng chuẩn bị nội dung.

 

            * THỨ NĂM (14/01)

            - 7 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra trình độ học vấn của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện lãnh đạo, 01 chuyên viên phòng GDTrH-GDTX và đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT cùng đi. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị thư mời Bộ CHQS tỉnh (cả ngày).

            - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng bộ Sở, công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 

            - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn thanh tra các khoản thu ngoài ngân sách tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

            - 14 giờ 30 phút, Giám đốc dự bế giảng lớp bồi dưỡng CBQL trường học. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời đại diện đạo các phòng: GDTrH-GDTX, GDTH-GDMN cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

            - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX dự Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2021”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

            - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (15/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết ngành Tuyên giáo tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Khai mạc Hội thi KHKT cấp tỉnh năm 2021. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&DT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

 

* THỨ BẢY (16/01)

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Tổng kết Hội thi KHKT cấp tỉnh năm 2021. Điểm tại  Trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết