A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/9/2020 đến ngày 16/9/2020

* THỨ BẢY (12/9)

 - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Trần Thị Huyền) dự lớp bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh.

            - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp trực tuyến với các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

            * CHỦ NHẬT (13/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Trần Thị Huyền) tiếp tục dự lớp bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh.

 

* THỨ HAI (14/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện công vụ; phân công sử dụng đội ngũ; bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các thành viên đoàn theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. 

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (15/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện công vụ; phân công sử dụng đội ngũ; bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời các thành viên đoàn theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự tập huấn Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Mời đồng chí Võ Quốc Thoại cùng dự.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (16/9)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện công vụ; phân công sử dụng đội ngũ; bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời các thành viên đoàn theo Quyết định cùng đi.

            - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường THPT Cây Dương. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với đại diện tổ chức Liên minh Nauy tại Việt Nam về công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

 

            - Giám đốc trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

 

* THỨ NĂM (17/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện công vụ; phân công sử dụng đội ngũ; bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời các thành viên đoàn theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc lớp tập huấn BDTX cho CBQL và giáo viên mầm non năm học 2020-2021. Điểm tại Hội trường, Trường TH Thuận An, TX Long Mỹ. Phòng GDTH - GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020; Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội VI Công đoàn Giáo dục tỉnh Hậu Giang; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.    

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường THCS Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí thành viên theo Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT ngày 03/9/2020 cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

 

            * THỨ SÁU (18/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện công vụ; phân công sử dụng đội ngũ; bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm tại các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời các thành viên đoàn theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH - GDTX năm học 2020 - 2021. Điểm tại Trường THPT Nguyễn Minh Quang. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLCL - CSVC về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung báo cáo.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết