A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang

từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

* THỨ HAI (06/7)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn GD tỉnh, các phòng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Thanh tra thanh tra đột xuất một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Trần Thị Huyền) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT mở rộng. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mầm non, tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo và chuyên viên phòng GDMN, GDTH cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCL - CSVC. Điểm tại phòng tiếp dân, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

 

* THỨ BA (07/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp tục dự kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường MG Tân Phú, TX. Long Mỹ. Điểm tại Trường MG Tân Phú, TX. Long Mỹ. Mời các thành viên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn thanh tra đột xuất một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp Ban thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 cho giáo viên cấp học mầm non, tiểu học, THCS. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng dự.

 

* THỨ TƯ (08/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời thành viên BCĐ theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 cùng dự (các thành viên thuộc các phòng Sở GD&ĐT). Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung.

- 9 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý Ban Giám đốc. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn thanh tra đột xuất một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu  học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

 

* THỨ NĂM (09/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban Thẩm định sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm học 2019-2020. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7 năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 9 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn thanh tra đột xuất một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giời, Giám đốc dự tập huấn sử dụng dụng hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến. Điểm tại Hội trường B-Lầu 3, Viễn thông Hậu Giang. Mời các đồng chí: Võ Thanh Mộng và Lâm Phương Châu cùng dự.

 

* THỨ SÁU (10/7)

- 14 giờ, Giám đốc dự Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2020. Điểm tại khu nghỉ dưỡng Flaminro, tỉnh Vĩnh Phúc. Mời đồng chí Võ Thanh Mộng cùng dự (đến hết ngày 11/7/2020)

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết